Skip to main content

Mesures de seguretat per a l'entrada a Espanya

Si estàs preparant un viatge a València amb avió des de l'estranger, és obligatori omplir aquest formulari de control sanitari a què es pot accedir des de la pàgina spth.gob.es o bé descarregant-se la app al mòbil des de la mateixa pàgina.

L'ompliment del formulari genera un codi QR individualitzat que el viatger haurà de presentar a les companyies de transport abans de l'embarcament, així com en els controls sanitaris en el punt d'entrada a Espanya.

FORMULARI CONTROL SANITARI

Els aeroports espanyols han incorporat tres filtres de seguretat per als passatgers: de temperatura, en un procés molt eficaç i d'alt rigor; un control documental, basat en les declaracions responsables amb informació sanitària que permet la traçabilitat o el seguiment de la persona; ia més un control visual.

 


Requisits d'entrada segons el país des del que viatges

1. Viatgers de la Unió Europea o Espai Econòmic Europeu

- Procedents de zones de risc

Hauràs certificar algun d'aquests tres requisits (llevat que es tracte de menors de 12 anys):

 • Certificat de vacunació: expedit per les autoritats competents de país d'origen a partir dels 14 dies posteriors a la data d'administració de l'última dosi de la pauta de vacunació completa. Les vacunes admeses seran les autoritzades per l'Agència Europea del Medicament o aquelles que hagin completat el procés d'ús d'emergència de l'Organització Mundial de la Salut. El certificat de vacunació ha d'incloure al menys nom i cognom de titular, data de vacunació, indicant la data de l'última dosi administrada, tipus de vacuna administrada, nombre de dosis administrades / pauta completa, país emissor i identificació de l'organisme emissor del certificat de vacunació.
 • Certificat de diagnòstic: prova negativa PCR o similar (tipus NAAT), o test negatiu d'antigen dels inclosos en la llista comuna de la Comissió Europea (https: // covid-19-diagnostics), expedits a les 48 hores anteriors a l'arribada a Espanya.
 • Certificat de recuperació (prova que s'ha superat la malaltia) expedit per l'autoritat competent o per un servei mèdic com a mínim 11 dies després de la realització de la primera prova diagnòstica tipus NAAT (PCR, TMA, LAMP i similars) amb resultat positiu. La validesa del certificat finalitzarà als 180 dies a partir de la data de la presa de la mostra. Haurà d'incloure al menys nom i cognom de titular, data de la presa de mostres del primer test diagnòstic positiu per SARS-CoV-2, tipus de test NAAT realitzat i país emissor.

Qualsevol d'aquests tres certificats haurà d'estar redactat en espanyol, anglès, francès o alemany. Si no és possible obtenir l'original en algun d'aquests idiomes, el document acreditatiu haurà d'anar acompanyat d'una traducció a l'espanyol realitzada per un organisme oficial.

- Procedents de zones sense risc

No cal cap prova diagnòstica ni certificat de vacunació o immunitat.


2. Viatgers de països no pertanyents a la Unió Europea ni a l'Espai Econòmic Europeu

- Procedent de països exclosos de la zona de risc

No cal cap prova diagnòstica ni certificat de vacunació o immunitat.

- Procedents d'altres països

Es permetrà l'entrada de persones que viatgen per turisme si compten amb un certificat de vacunació expedit per les autoritats competents de país d'origen a partir dels 14 dies posteriors a la data d'administració de l'última dosi necessària per completar el cicle de vacunació. Les vacunes admeses seran les autoritzades per l'Agència Europea del Medicament o aquelles que hagin completat el procés d'ús d'emergència de l'Organització Mundial de la Salut. A hores d'ara aquestes vacunes són les produïdes per Pfizer-Biontech, Moderna, Astra-Zeneca, Jansen/Johnson & Johnson, Sinovac i Sinopharm.

El certificat de vacunació ha d'incloure al menys nom i cognom de titular, data de vacunació, indicant la data de l'última dosi administrada; tipus de vacuna administrada, nombre de dosis administrades / pauta completa, país emissor i identificació de l'organisme emissor del certificat de vacunació.

Consulta aquí els requisits d'entrada segons el país des del qual viatges, a més de les restriccions establertes per a la tornada. En el mateix enllaç també pots conèixer les mesures que has de tenir en compte durant la teua estada a Espanya segons la regió a la qual viatges.


Requisits per a passatgers de creuers internacionals

Els passatgers de creuers internacionals que naveguin per aigües de la mar territorial no han d'utilitzar l'aplicació de Spain Travel Health, sinó que la recollida de la seua informació es realitzarà a través de l'aplicació EU Digital Passenger Locator Form, disponible a través d'aquest enllaç.


Requisits per a viatgers a través de les fronteres terrestres

Totes les persones de 12 anys o més, procedents de països o zones de risc que arribin a Espanya via terrestre han de disposar d'alguna de les certificacions de vacunació, prova diagnòstica o recuperació esmentades a dalt.

Ús de la mascareta

Les persones de sis anys en endavant queden obligades a l’ús de mascaretes en els següents supòsits:

a) En qualsevol espai tancat d’ús públic o que es trobe obert al públic.  

b) En qualsevol espai a l’aire lliure d’ús públic o que es trobe obert al públic.

c) En els mitjans de transport aeri, marítim, amb autobús, o per ferrocarril, incloent les andanes i estacions de viatgers, o en telefèric, així com en els transports públics i privats complementaris de viatgers en vehicles de fins a nou places, inclòs el conductor, si els ocupants dels vehicles de turisme no conviuen en el mateix domicili.  

En el cas dels passatgers de vaixells i embarcacions, no serà necessari l’ús de mascaretes quan es troben dins de la seua cabina.

d) En establiments d’hostaleria, restauració, oci i en tots aquells locals i activitats on es consumisca menjar i beguda, l’ús de mascareta serà necessari quan no s’estiga consumint.

 

Excepcions

a) Persones que presenten algun tipus de malaltia o dificultat respiratòria que puga veure’s agreujada per l’ús de la mascareta o que, per la seua situació de discapacitat o dependència, no disposen d’autonomia per a llevar-se la mascareta, o bé presenten alteracions de conducta que facen inviable la seua utilització.  

b) En el cas que, per la pròpia naturalesa de les activitats, l’ús de la mascareta resulte incompatible, d’acord amb les indicacions de les autoritats sanitàries.  

c) En aquells llocs o espais tancats d’ús públic que formen part del lloc de residència dels col·lectius que allí es reunisquen, com són les institucions per a l’atenció de persones majors o amb discapacitat, les dependències destinades a residència col·lectiva de treballadors essencials o altres col·lectius que reunisquen característiques similars, sempre que aquests col·lectius i els treballadors que allí exercisquen les seues funcions, tinguen cobertures de vacunació contra el SARS-CoV-2 superiors al 80 % amb pauta completa i de la dosi de record, acreditat per l’autoritat sanitària competent. Aquesta última excepció no serà aplicable als visitants externs, ni als treballadors dels centres residencials de persones majors o amb diversitat funcional, ja que en aquest cas sí que és obligatori l’ús de mascareta.

d) En l’exterior, durant la pràctica d’esport individual, així com durant la realització d’activitats de caràcter no esportiu que es realitzen en espais naturals i mantenint, en tot cas, la distància mínima de 1,5 metres amb altres persones que no siguen convivents.

Certificat Covid per a accedir a locals amb activitat d’hostaleria, restauració, oci i entreteniment


A la Comunitat Valenciana totes les persones majors de 12 anys, inclosa aquesta edat, han de presentar certificat de vacunació, prova diagnòstica o certificat de recuperació Covid-19 amb el document d’identitat o el passaport per a accedir a l’interior dels següents establiments, on és necessari l’ús de la mascareta:

•    Establiments d’hostaleria, restauració i oci nocturn, independentment del seu aforament. 
•    Tots els espais en els quals la mascareta no es pot portar de manera permanent, com són aquells esdeveniments on es donen serveis de menjar i/o beguda. Entre altres, els circs, els cinemes on hi ha servei de roses, els serveis de restauració dels allotjaments turístics, les seus festeres, els serveis de servei d’àpats en locals públics o oberts al públic, etc.
•    Espais dedicats a activitats recreatives i d’atzar amb menjar.
•    Esdeveniments i celebracions on no sempre es puga portar mascareta.
•    Festivals de música que se celebren en espais tancats i en espais a l’aire lliure on no siga factible l’ús de mascareta de manera permanent.
•    Piscines cobertes, on la mascareta no pot ser utilitzada permanentment.
•    Gimnasos, on en determinades zones l’ús continuat de la mascareta no sempre és possible i, a més, és un tipus d’activitat en què es produeix una major exhalació d’aerosols.
•    Visites a hospitals i a residències de serveis socials. 

El certificat ha d’haver sigut emés per un servei públic de salut o per un laboratori oficial autoritzat, que acredite la concurrència d’alguna de les següents circumstàncies:

a)    Que a la persona titular se li ha administrat la pauta vacunal completa contra la Covid-19 d’alguna de les vacunes autoritzades (certificat de vacunació).
b)    Que la persona titular dispose d’una prova diagnòstica negativa en relació amb la Covid-19 realitzada en les últimes 72 hores en el cas de les proves RT-PCR, i en les últimes 48 hores en el cas dels tests d’antígens.
c)    Que la persona titular s’ha recuperat de la Covid-19 en els últims sis mesos després d’un resultat positiu obtingut mitjançant una prova diagnòstica considerada vàlida per l’autoritat competent (certificat de recuperació).

Aconseguir el certificat de vacunació és molt senzill i és pot presentar en paper o descarregar-lo en el mòbil. Tota la informació ací: Certificat Covid digital de la UE.

 

Bars, cafeteries i restaurants

Estan obertes les terrasses dels bars, les cafeteries i els restaurants amb un aforament del 100%. L’ocupació màxima és de 10 persones per taula, que han d’estar separades per 1,5 m de distància . Recorda que has d’usar la mascareta mentre no estàs consumint i que no està permés fumar. Es permet l’ús de la barra per a retirada de consumicions i per al consum sempre que siga assegut i amb distància de seguretat.

Consum d’alcohol

Està prohibida la venda d’alcohol des de les 22:00 hores i les 07:00 hores de l’endemà en tot tipus d’establiments de venda al públic independentment de la llicència amb què operen, excepte en els establiments d’hostaleria i restauració que es regirà pel que s’estableix en el punt anterior.

Es prohibeix el consum d’alcohol en la via pública les 24 hores del dia, excepte en els establiments d’hostaleria i restauració, en compliment del que es disposa en l’article 69 de la Llei 10/2014, de 29 de desembre, de la Generalitat, de Salut de la Comunitat Valenciana.

Menjar a domicili o per a portar

Molts restaurants continuen oferint menjar a domicili o de recollida en el seu establiment amb cita prèvia en el seu horari habitual d'obertura. Així que si vols continuar gaudint de la gastronomia valenciana a casa, consulta ací totes les opcions que ofereix la ciutat.

 

Museus i monuments

No hi ha restricció d’aforament en els museus, però s’hauran de garantir les mesures de distanciament, higiene i prevenció.

Consulta la nostra agenda en línia per a conéixer les exposicions.

 

Oci nocturn

El consum de begudes i aliments es farà assegut en taules amb la deguda distància de seguretat d'un mínim de 1,5 metres entre les cadires de diferents taules. L'ús de màscara serà necessari quan no s'estiga consumint.

L'ocupació de les taules serà d'un màxim de 10 persones per taula.

Està permés el ball amb ús obligatori de la mascareta, sense possibilitat de consum d’aliments ni begudes, respectant-se la distància interpersonal de seguretat.

Estan permeses les actuacions esporàdiques o amateur de cant, així com les actuacions professionals de grups musicals i discjòquei, assegurant ventilació suficient i una distància de seguretat d’almenys 2 metres entre músics i públic en el cas de cantants i instruments de vent.

Oficines de turisme

 

Les nostres oficines de turisme estan obertes en el seu horari habitual.

Els nostres informadors turístics també estan disponibles a través d'un xat en directe per a resoldre els dubtes que tingues relacionades amb la teua visita a València, de dilluns a dissabte, de 9.00 a 18.00 h. i els diumenges, de 10.00 a 14.00 h. 

Fora d'aquest horari, pots emplenar el formulari del xat i els nostres informadors atendran les teues peticions. Podràs enviar la teua consulta a qualsevol hora, qualsevol dia de la setmana.

Consulta les últimes informacions dels organismes oficials relatives al COVID-19:

Ajuntament De València

Informació Especial Coronavirus

Autoritats nacionals

Autotest coronavirus

Ministeri de Sanitat. Malaltia per nou coronavirus, COVID-19

Secretaria d'Estat de Turisme. Informació per a viatgers

Autoritats Regionals

Conselleria de Sanitat. Coronavirus


ORGANISMES INTERNACIONALS

Organització Mundial de la Salut

Organització Mundial del Turisme

Si durant la teua visita a València mostres símptomes com febre, tos seca, mal de coll o al pit, i dificultats per respirar, per favor:

 • Mantingues la calma
 • No isques de la teua habitació o apartament
 • Posa't en contacte per telèfon amb el personal del teu allotjament, o crida al 112 o a l'900.300.555

On podem fer-nos un test PCR o d’antigens

Vithas Consuelo

 • PCR  120 €  Resultats màxim: 48 h                   
 • TEST RÀPID ANTICOSSOS 35 € Resultats en 1 h                          
 • ANÀLISI SEROLÒGICA QUANTITATIVA 60 € Resultats en 4 dies
 • ANTIGEN 60 € Resultats en 1 h  
 • EXPRES PCR 190 € Resultats en 2 h
 • AC.POST-VACUNACIÓ CORONAVIRUS: 30 € Resultats en 24 h

L’horari del servei és: PCR i ANTIGENS: dilluns a divendres de 10.00 a 14.00 hores i de 15.00 a 19.00 h. Resta de proves de dilluns a divendres de 8 a 20 hores.  Dissabtes de 9.30 a 11h.

Persona de contacte: Amparo Piqueras, 96 317 78 06 (de dilluns a divendres, de 8 a 15 h.).

 

Vithas Valencia 9 de Octubre

 • RNA CORONAVIRUS - PCR :  120 €  ( 24 hores aprox.)
 • ANTIGEN CORONAVIRUS: 60 €   ( 4 hores aprox.)
 • TEST RÀPID CORONAVIRUS _ TEST SEROLÒGIC QUALITATIU: 35 €   ( 1 hora aprox.)
 • SEROLÒGIC ELISA_ TEST SEROLÒGIC QUANTITATIU: 30 € c/u   ( 4 dies aprox.)
 • TEST SEROLÒGIC + ANTIGEN: 80 €   ( 4 hores aprox.)
 • PCR EXPRESS ( 1 hora aprox.): 190 €

De dilluns a dissabte de 08.00 a 14.00h

De dilluns a divendres de 16.00 a 19.00h (actual de 17.00 a 20.00h).

El Dr. Orlando atén el pacient privat i internacional i el seu horari és de dilluns a divendres de 09.00 a 14.00h i de 17.00 a 20.00h

 

Hospital Quironsalud Valencia

De dilluns a divendres, de 9.00 a 18.00 hores

Dissabtes, de 9.00 a 12.00 hores i diumenges, de 9.00 a 10.00 hores.

Fora d’horari es fan les proves en el servei d’urgències

Correu electrònic: International.val@quironsalud.es

Telèfon: 0034 659 966 800

Preu especial per als lectors de visitvalencia.com (indicar que ho han vist ací):

70 € PCR

45 € Antigen

Els resultats es reben per correu electrònic en espanyol i en anglés.

 

En l'aeroport -Eurofins (Planta 1, al costat del taulell de Swissport) 
Test PCR (resultat en 12 hores) - 70 €
La prova PCR ràpida (resultats entre una i tres hores) - 95 €
Test d'antígens (resultat en 15 o 20 minutos) - 29,17 €
És necessari demanar cita prèvia ací o a través de l'APP TrustOne. 
Horari: Dilluns, dimecres, divendres, dissabte i diumenge: 8.00 – 17.00 / Dimarts i dijous: 8.00 – 18.30

Subscriu-te al nostre Blog!

No et perdes els millors plans per a gaudir a València!

Subscriu-te