Vine a estudiar a València

La ciutat de València és una de les més boniques de la costa mediterrània, però a més té una gran oferta educativa:  

  • Descobreix la infinitat de programes que ofereixen les universitats i els centres d’educació superior
  • Aprén espanyol o altres idiomes en alguna de les escoles certificades de València.  
  • Amplia els teus horitzons cursant estudis en altres centres formatius.  

 

Requisits 

Els requisits d’accés no són els mateixos per als programes d’ensenyament reglat que per al no reglat. En aquest últim cas, dependrà dels requisits definits per cada centre.  

També dependrà del tipus d’estada. Si eres estudiant d’intercanvi, hauràs de conéixer els acords que té la universitat d’origen amb la universitat de destinació. En el cas de ser un estudiant Erasmus, hauràs de ser admés per la teua universitat en el programa. Per a això pots adreçar-te a l’Oficina de Relacions Internacionals de la teua universitat.  

Si eres estudiant ordinari, has de seguir el procés d’admissió i matriculació d’universitats públiques o el que haja definit el centre al qual vulgues assistir. En el cas que siga un centre públic, i en alguns privats de formació superior, hauràs de posseir alguna de les següents acreditacions:  

  • Batxillerat amb la PAU superada 
  • Títols de tècnic/tècnica superior de formació professional, tècnic/tècnica superior d’arts plàstiques i disseny, tècnic/tècnica esportiu superior, o equivalent  
  • Accés per a majors de 25 o 45 anys 
  • Titulació universitària
  • Batxillerats comunitaris i d’altres països amb conveni, amb credencial d’accés expedida per la UNED  
  • Estudis no comunitaris homologats  

En alguns casos és requisit necessari tenir bona competència lingüística en espanyol. Si vols realitzar algun curs de llengua espanyola, és possible que no existisquen requisits d’accés.  

 

Requisits lingüístics  

En molts casos, no necessitaràs un certificat oficial per a poder cursar estudis com a estudiant Erasmus a València, encara que es recomana un nivell adequat d’espanyol (equivalent a un B1) abans d’accedir a la Universitat de destinació. 

 

Matricular-se en una escola o universitat 

Una vegada verificat que compleixes els requisits d’accés, hauràs d’informar-te de com fer la (pre)inscripció i formalitzar la matrícula. De nou, el procés d’ingrés i matriculació no serà el mateix per als programes d’ensenyament reglat que per al no reglat, en aquest últim cas, dependrà dels requisits definits per cada centre. 

 

En qualsevol dels casos, hauràs de realitzar la preinscripció. Quan complisques amb tots els requisits d’accés i tingues la documentació que ho acredite. Emplenar i entregar el formulari de sol·licitud, segons el que estipule el centre d’estudis en el qual vulgues ingressar. Efectuar la matrícula. Serà l’últim pas en el qual es formalitzarà la matrícula per a poder cursar els estudis.  

 

Sistema d’avaluació  

A Espanya, la qualificació pot expressar-se en valors numèrics que van del 0 als 10 punts, a les quals se li poden associar diferents apreciacions, de major a menor: excel·lent, notable, bé, suficient i insuficient. A més, de manera excepcional, es pot premiar als millors estudiants amb matrícula d’honor quan obtenen més d’un 9,5. Es considera aprovat quan obtenen com a mínim 5 punts. L’educació superior es regeix pel sistema europeu de transferència i acumulació de crèdits (ECTS). Un crèdit equival a una unitat de mesura del treball de l’estudiant i cadascuna de les matèries que ha de cursar un estudiant per a l’obtenció d’un títol té una valoració determinada i quantificable en nombre de crèdits. 

 

Costos dels estudis 

Pel que respecta al cost dels estudis, l’ensenyament públic reglat es regirà pel preu públic dels crèdits ECTS, que oscil·la entre els 19 i els 60 euros el crèdit, depenent de la branca de coneixement i el nivell d’estudis. Un grau serien 240 crèdits ECTS, mentre que un màster entre 60 i 120, amb preus entre els 1.200 i 3.600 euros. En el cas d’educació privada, es regiran pels preus establits pels centres i escoles de formació. A aquests preus, caldria sumar les despeses d’allotjament i manutenció a la ciutat. 

 

Finançar els estudis amb beques 

Pots optar a diferents classes de beques. Si vas a iniciar els teus estudis de Grau o Màster a Espanya i tens nacionalitat espanyola o estàs nacionalitzat en un país membre de la Unió Europea, pots optar a les beques del govern espanyol. Aquestes beques podran ser per la quantia de la matrícula dels estudis i/o per quanties fixes lligades a la renda, residència o excel·lència acadèmica de l’estudiant. Existeixen beques especials per a estudiants amb alguna discapacitat i la consideració per a les sol·licitants víctimes de violència de gènere.  

Les Conselleries d’Educació de les Comunitats Autònomes també ofereixen beques complementàries a les del Ministeri d’Educació, dirigides als estudiants de cada comunitat.  

També existeixen beques d’organismes privats per a estudiants universitaris com les del Banc Santander o de la Fundació La Caixa.  

Ara bé, si eres un estudiant universitari estranger, pot ser que la teua universitat tinga conveni de mobilitat acadèmica amb alguna universitat de València i pugues fer la teua estada Erasmus a la ciutat. També existeix el Programa Fullbright de l’Oficina d’Assumptes Educatius i Culturals del Departament d’Estat dels Estats Units d’Amèrica, estan dirigides a estudiants de postgrau, per a la realització d’estudis de màster en universitats estatunidenques.

TAMBÉ ET POT INTERESSAR

Universidad Politécnica Valencia
Com moure’s i altres preguntes freqüents
Universidad de Valencia
Erasmus a València
Universidad de Valencia
Allotjament per a estudiants