Kom in Valencia studeren

De stad Valencia is een van de mooiste aan de Middellandse Zee. De stad beschikt ook over een geweldig educatief aanbod: 

  • Ontdek het grote aanbod programma’s van universiteiten en centra voor hoger onderwijs. 
  • Leer Spaans of andere talen aan een van de gecertificeerde scholen in Valencia. 
  • Verbreed je horizon door bij andere opleidingscentra te studeren

 

Vereisten 

De toegangseisen zijn niet hetzelfde voor gereguleerde en niet-gereguleerde onderwijsprogramma's. In het laatste geval hangt het af van de vereisten die door elk centrum worden bepaald. 

Het hangt ook af van het type verblijf. Als je een uitwisselingsstudent bent, moet je de afspraken kennen die de thuisuniversiteit heeft met de bestemmingsuniversiteit. In het geval dat je een Erasmus student bent, moet je door je universiteit worden toegelaten tot het programma. Hiervoor kun je terecht bij het Kantoor Internationale Betrekkingen van jouw universiteit. 

Als je een gewone student bent, moet je het toelatings- en inschrijvingsproces volgen van openbare universiteiten of die welke bepaald zijn door het centrum waar je wil studeren. Bij openbare centra en in sommige particuliere centra voor hoger onderwijs moet je een van de volgende accreditaties hebben: 

  • Middelbare school met doorstroom naar de universiteit 
  • Kwalificaties hbo-technicus, hogere technicus beeldende kunsten en ontwerp, hogere sporttechnicus, of gelijkwaardig 
  • Toegang voor personen ouder dan 25 of 45 jaar 
  • Universitair diploma 
  • Middelbare scholen van de EU en uit andere landen met een verdrag, met een toegangsbewijs uitgegeven door de UNED 
  • Erkende opleidingen uit landen buiten de EU 

In sommige gevallen is het een noodzakelijke vereiste om een goede taalvaardigheid in het Spaans te hebben. Als je een cursus Spaans wilt volgen, is het mogelijk dat er geen toegangseisen zijn. 

 

Taalvereisten 

In veel gevallen heb je geen officieel certificaat nodig om als Erasmusstudent in Valencia te kunnen studeren, hoewel een adequaat niveau Spaans (gelijk aan B1) wordt aanbevolen voordat je naar de uitgekozen universiteit gaat. 

 

Schrijf je in op een school of universiteit 

Nadat is vastgesteld dat je aan de toegangsvereisten voldoet, moet je weten hoe je de (pre)registratie uitvoert en de registratie formaliseert. Nogmaals, het toelatings- en inschrijvingsproces zal niet hetzelfde zijn voor gereguleerde en niet-gereguleerde onderwijsprogramma's. In het laatste geval zal dit afhangen van de vereisten die door elk centrum worden bepaald. 

 
In beide gevallen dien je je vooraf in te schrijven, wanneer je aan alle toegangsvereisten voldoet en over de documentatie beschikt die dat bewijst. Vul het aanvraagformulier in en verzend het en volg daarbij de instructies van het studiecentrum waar je naartoe wilt gaan. Registratie uitvoeren: dat is de laatste stap waarin de registratie wordt geformaliseerd om te kunnen gaan studeren. 

 

Evaluatiesysteem 

In Spanje kan de beoordeling worden uitgedrukt in numerieke waarden variërend van 0 tot 10 punten, waaraan verschillende beoordelingen kunnen worden gekoppeld, van hoog naar laag: uitstekend, zeer goed, goed, voldoende en onvoldoende. Daarnaast kunnen de beste studenten bij wijze van uitzondering worden gehonoreerd bij een score van meer dan 9,5. Met een 5 slaag je. Het hoger onderwijs valt onder het European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS). Een studiepunt is gelijk aan een meeteenheid van het werk van de student, en elk van de vakken die een student moet volgen om een diploma te behalen, heeft een bepaalde en meetbare waarde in een aantal studiepunten. 

 

Studiekosten 

Wat de studiekosten betreft, zal gereguleerd openbaar onderwijs worden beheerst door de openbare prijs van ECTS-credits, die varieert tussen de 19 en 60 euro per credit, afhankelijk van de tak van kennis en het niveau van de studies. Een diploma zou 240 ECTS-credits zijn, terwijl een Master tussen de 60 en 120 zou zijn, met prijzen tussen de € 1.200 en € 3.600. In het geval van particulier onderwijs zullen deze worden beheerst door de prijzen die zijn vastgesteld door de opleidingscentra en scholen. Bij deze prijzen zou je de kosten van huisvesting en onderhoud in de stad moeten optellen. 

 

Studies financieren met beurzen 

Je kan verschillende soorten beurzen aanvragen. Als je je bachelor- of masterstudie in Spanje gaat doen en je hebt de Spaanse nationaliteit of je bent genationaliseerd in een lidstaat van de Europese Unie, dan kun je Spaanse overheidsbeurzen aanvragen. Deze beurzen kunnen voor het bedrag van het studiegeld voor de studies zijn en/of voor vaste bedragen die verband houden met de inkomsten, de woonplaats of de academische excellentie van de student. Er zijn speciale beurzen voor studenten met een handicap en er wordt rekening gehouden met kandidaten die het slachtoffer zijn van gendergeweld. 

De departementen van Onderwijs van de Autonome Regio’s (comunidades autónomas) bieden ook beurzen aan die complementair zijn aan die van het Ministerie van Onderwijs, bedoeld voor studenten uit de regio. 

Er zijn ook beurzen van particuliere organisaties voor universiteitsstudenten, zoals van Banco Santander of de stichting Fundación La Caixa. 

Als je een buitenlandse universiteitsstudent bent, kan het zijn dat je universiteit een academische mobiliteitsovereenkomst heeft met een universiteit in Valencia, en kun je je Erasmus-verblijf in de stad organiseren. Ook is er het Fulbright-programma van het Office of Educational and Cultural Affairs van het State Department van de VS, gericht op postdoctorale studenten en masterstudies aan Amerikaanse universiteiten.