València es converteix en la primera ciutat del món que verifica i certifica la petjada de carboni de la seua activitat turística

Valencia | 10.07.2020 | 12:57

València s’ha convertit en la primera ciutat del món a verificar i certificar la petjada de carboni de la totalitat de l’activitat turística de la ciutat. Un estudi realitzat per l’empresa Global Omnium, en col·laboració amb la Fundació Visit València i l’Ajuntament de la ciutat, ha mesurat les fonts emissores de gasos d’efecte d’hivernacle i el seu efecte en el medi ambient en deu àmbits diferents relacionats amb el turisme, com el transport fins a i a la ciutat, l’allotjament, el gaudi de restaurants, locals d’oci o compres; el tractament de residus, la gestió de l’aigua o les infraestructures necessàries per a suportar l’oferta turística.  

L’informe ha sigut certificat per l’Associació Espanyola de Normalització i Certificació (AENOR), convertint a València en un referent mundial en matèria de sostenibilitat. 

  

Quina és la petjada de carboni del turisme a València? 

Tota l’activitat turística de 2019 mesurada en aquest informe arriba als 1,286 milions de tones de CO₂, de les quals un 81% corresponen als desplaçaments dels turistes fins a València, però només un 0,92% correspon a l’ús del transport a la ciutat. 

De l’estudi s’extrauen altres dades interessants, com que la quantitat de gasos d’efecte d’hivernacle emesos per l’activitat turística equival només a la tercera part de la petjada de carboni generada pel consum d’aliments de tots els habitants de la ciutat. O que tan sols el 0,01% de la petjada del turisme prové del consum d’aigua, a la ciutat amb la major eficiència hídrica d’Europa i el 0,41% de la recollida de residus sòlids i el seu tractament. 

  

Avanç en l’Estratègia de Turisme Sostenible de València 

L’Estratègia de Turisme Sostenible per a la ciutat, iniciada a principis d’any, aposta per aconseguir una activitat turística neutra en carboni l’any 2025, convertint a València en la primera destinació turística del món amb un impacte mediambiental zero. Per a això s’establiran les accions que reduïsquen i compensen l’emissió de CO2 derivada del turisme. 

L’estratègia es recolzarà en el potencial de València per a l’autogeneració energètica amb energies renovables, la possibilitat de disposar d’una mobilitat totalment elèctrica en una orografia pràcticament plana o la capacitat dels espais naturals com l’horta, el Jardí del Túria o el Parc Natural de l’Albufera a absorbir emissions de CO₂. 

Es contempla a més la reducció del consum directe de combustibles derivats del petroli, la millora de l’eficiència energètica i la disminució del consum d’energia procedent de fonts no renovables. També pretén incentivar el consum i la gestió correcta de productes, béns i serveis, la fabricació i la logística dels quals comporten la menor emissió de gasos d’efecte d’hivernacle en el seu transport. Igualment vetlarà per potenciar l’economia local i circular, desenvolupant i gestionant un etiquetatge de proximitat de manera que el turista conega l’impacte del producte sostenible, segur i saludable que està adquirint. 

L’estratègia pretén a més aconseguir les metes marcades pels Objectius de Desenvolupament Sostenible de l’ONU en les àrees social i econòmica, en l’àrea de patrimoni, recursos, medi ambient i clima i en l’àrea de governança per la sostenibilitat. D’aquesta manera, l’activitat turística desenvolupada a la ciutat de València, en la línia dels compromisos de la Fundació Visit València i de Global Omnium, s’adapten a les necessitats mediambientals marcades per l’ONU, l’European Green Deal i per la nova Llei de Transició Ecològica d’Espanya, que tindran implicacions importants per al sector turístic. 

 

Mira l’informe complet del Càlcul de la petjada de carboni de l’activitat turística de València

Descàrrega d’imatges en  BIBLIOTECA