Valencia, de eerste stad ter wereld die de ecologische voetafdruk van de toeristische activiteit certificeert

Valencia | 10.07.2020 | 12:57

Valencia is de eerste stad ter wereld die de ecologische voetafdruk van alle toeristische activiteiten in de stad verifieert en certificeert. Een studie uitgevoerd door het bedrijf Global Omnium, in samenwerking met de stichting Fundación Visit València en de gemeente, heeft de bronnen van broeikasgasemissies en het effect ervan op het milieu gemeten in tien verschillende contexten die met toerisme te maken hebben, zoals vervoer van en naar de stad, accommodatie, het gebruik van restaurants, uitgaansgelegenheden of winkels; afvalverwerking, waterbeheer of de nodige infrastructuur ter ondersteuning van het toeristisch aanbod.    

Het rapport is gecertificeerd door de Spaanse Vereniging voor Standaardisatie en Certificatie (AENOR), waardoor Valencia een internationale benchmark op het gebied van duurzaamheid is.

 

Wat is de ecologische voetafdruk van het toerisme in Valencia?

De gehele toeristische activiteit in 2019 gemeten in dit rapport bedraagt 1,286 miljoen ton CO2, waarvan 81% te wijten is aan de reizen van toeristen naar Valencia; slechts 0,92% komt echter overeen met het gebruik van vervoer in de stad. 

Er zijn ook andere interessante gegevens die uit de studie afgeleid kunnen worden, zoals dat de hoeveelheid broeikasgassen die wordt uitgestoten door toeristische activiteiten overeenkomt met slechts een derde van de CO2-voetafdruk door de consumptie van voedsel van alle inwoners van de stad. Of dat slechts 0,01% van de toeristische voetafdruk afkomstig is van waterverbruik, in de stad met de hoogste waterefficiëntie in Europa, en 0,41% van de inzameling en verwerking van vast afval.  

 

Vooruitgang in de strategie voor duurzaam toerisme van Valencia 

De strategie voor duurzaam toerisme voor de stad, die begin dit jaar gestart is, streeft naar een koolstofneutrale toeristische activiteit in 2025, waardoor Valencia de eerste toeristische bestemming ter wereld wordt zonder milieu-impact. Daarvoor zullen stappen worden gezet om de uitstoot van CO2 afkomstig van het toerisme terug te brengen en te compenseren.     

De basis van de strategie zal het potentieel van Valencia voor de eigen energieopwekking met hernieuwbare energiebronnen zijn, de mogelijkheid van een volledig elektrische mobiliteit op een vrijwel vlak terrein of het potentieel van natuurlijke ruimtes zoals het tuinbouwgebied, het park Jardín del Turia of het natuurpark L'Albufera voor het absorberen van CO2-uitstoot. 

Dit impliceert ook het terugbrengen van het directe verbruik van brandstoffen die afgeleid zijn van olie, de verbetering van de energie-efficiëntie en de vermindering van het verbruik van energie uit niet-hernieuwbare bronnen. Nog een doel is het verbruik en het juiste beheer van producten, goederen en diensten aan te moedigen waarvan de productie en logistiek de kleinste uitstoot van broeikasgassen met zich meebrengt tijdens het transport. Tevens zal de lokale en circulaire economie worden gestimuleerd aan de hand van de ontwikkeling en toepassing van een nabijheidslabel, zodat toeristen de impact kennen van het duurzame, veilige en gezonde product dat ze kopen.  

De strategie is er ook op gericht om de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van de VN uit te voeren op sociaal en economisch gebied, op het gebied van erfgoed, hulpbronnen, milieu en klimaat, en op het gebied van duurzame governance. Op deze manier wordt de toeristische activiteit in de stad Valencia, in overeenstemming met de missie van de stichting Fundación Visit València en Global Omnium, aangepast aan de milieubehoeften vastgesteld door de VN, de Europese Green Deal en door de nieuwe wet voor Ecologische Transitie van Spanje, die belangrijke gevolgen zal hebben voor de toeristische sector.

 

Raadpleeg het volledige rapport voor de berekening van de CO2-voetafdruk van de toeristische activiteit van Valencia. 

Afbeeldingen  DOWNLOADEN