Oceanogràfic accessible

C/ Eduardo Primo Yúfera 1B - 46013 València

ÀREA TURÍSTICA: Ciutat de les Arts i Alameda

Accés:

L'accés principal al parc està situat al Carrer Eduardo Primo Yufera, 1B.

En la plaça d'accés, on es troben les taquilles i les portes d'entrada al parc.

Auditiva

Existeixen panells informatius amb pictogrames o textos curts, indicant espais i itineraris.

Recepció:

Situada en plaça d'accés amb itinerari accessible. Els taulells situats en taquilles adaptats de 90 cm d'altura que ofereixen atenció preferent a persones amb mobilitat reduïda.

Punt d'informació situat en la planta baixa de l'edifici d'accés, amb itinerari accessible.

Lavabos:

Característiques lavabos:

 • Amb banda lliure inferior i superior en porta de cabina.
 • Sense sistema visual lliure/ocupat.
 • Accés sense desnivells.

Ascensor:

Característiques ascensors:

 • Dimensió de la cabina gran, adaptada.
 • Amb informació sonora.
 • Amb informació visual.
 • Botons de l'ascensor en alt relleu, en braille.

Botiga:

 • Sense senyalització visual sobre espais i itineraris.
 • Emprovadors amb cortina.

Física

Aparcament:

L'aparcament disposa de 20 places adaptades, 10 en la planta -1, i 10 en la planta -2.  

Amb senyalització vertical i horitzontal.

Accés sense desnivell fins als ascensors adaptats.

Accés:

L'accés principal al parc està situat al Carrer Eduardo Primo Yufera, 1 B. En la plaça d'accés, on es troben les taquilles i les portes d'entrada al parc.

 • L'accés es realitza a través de torns, disposant de passos adaptats en aquests.
 • Els accessos compten amb presència permanent de personal d'atenció.
 • Accés sense desnivell amb paviment homogeni i antilliscant. 

Recepció:

Situada en plaça d'accés amb itinerari accessible. Els taulells situats en taquilles adaptats de 90 cm d'altura que ofereixen atenció preferent a persones amb mobilitat reduïda.

Punt d'informació situat en la planta baixa de l'edifique d'accés, amb itinerari accessible.

Mobilitat interior:

 • Itinerari accessible entre tots els edificis i les seues plantes per a persones amb mobilitat reduïda. El trànsit entre plantes es realitza mitjançant ascensors.
 • Paviment homogeni i antilliscant.

Lavabos:

Lavabos adaptats en zones comunes:

 • Amb banda lliure inferior i superior en porta de cabina.
 • Sense sistema visual lliure/ocupat.
 • Accés sense desnivells.
 • Ample de pas de la porta major o igual que 78 cm.
 • Obertura de la porta corredissa.
 • Espai lliure de gir major o igual que 150 cm de diàmetre.
 • Espai lliure de transferència lateral al vàter.
 • L'espai és major o igual que 80 cm en costat dret.
 • Altura del seient del vàter estàndard (entre 40 i 45 cm).
 • Barres de suport abatibles del vàter en costat dret.
 • Lavabo amb aixeta de difícil manipulació, sense pedestal.

Ascensor:

Característiques ascensors disponibles:

 • Dimensió de la cabina gran, adaptada.
 • Amb informació sonora.
 • Amb informació visual.
 • Botons de l'ascensor en relleu, en braille.

Sala de projeccions:

Itinerari accessible per a persones amb mobilitat reduïda mitjançant ascensor adaptat, amb accés alternatiu mitjançant rampa. La sala disposa de places reservades per a PMR situades en l'última fila d'aquesta.

Cafeteria / Restaurant:

Itinerari accessible a totes les cafeteries i restaurants del parc per a persones amb mobilitat reduïda.

 • El trànsit entre plantes es realitza mitjançant ascensors.
 • Entrada sense desnivell mitjançant porta d'obertura permanent.

Botiga:

Itinerari accessible a totes les botigues del parc per a persones amb mobilitat reduïda.

 • El trànsit entre plantes es realitza mitjançant ascensors.
 • Entrada sense desnivell mitjançant porta d'obertura permanent.

Visual

Accés:

L'accés principal al parc està situat al Carrer Eduardo Primo Yufera, 1B. En la plaça d'accés, on es troben les taquilles i les portes d'entrada al parc.

 • Senyalització visual d'alt contrast.
 • Existeixen panells informatius amb pictogrames o textos curts, indicant espais i itineraris.
 • Accés sense desnivell amb paviment homogeni i antilliscant. 
 • Els accessos compten amb presència permanent de personal d'atenció.

Recepció:

Situada en plaça d'accés amb itinerari accessible. Els taulells situats en taquilles adaptats de 90 cm d'altura que ofereixen atenció preferent a persones amb mobilitat reduïda.

Punt d'informació situat en la planta baixa de l'edifique d'accés, amb itinerari accessible.

Mobilitat interior:

Itinerari lliure d'obstacles i sense elements voladissos sense senyalitzar.

 • Paviment homogeni i antilliscant.
 • Senyalització visual d'alt contrast.
 • Portes de vidre amb senyalització contrastada.
 • Il·luminació homogènia. 

Lavabos:

 • Lavabos d'homes i dones senyalitzats amb pictogrames homologats i no tàctils, amb contrast cromàtic.
 • Il·luminació homogènia sense temporitzador.
 • Paviment homogeni i antilliscant.

Ascensor:

Característiques ascensors disponibles:

 • Dimensió de la cabina gran, adaptada.
 • Amb informació sonora.
 • Amb informació visual.
 • Botons de l'ascensor en relleu, en braille.

Sala de projeccions:

 • Situada en planta accessible amb itinerari accessible mitjançant escala i ascensor.
 • Portes de doble fulla permanentment oberta amb ample lliure de pas superior a 120 cm.
 • Corredors i escalons amb senyalització lumínica.

Cafeteria / Restaurant:

Itinerari accessible a totes les cafeteries i restaurants del parc.

 • Itinerari lliure d'obstacles.
 • Paviment homogeni i antilliscant.
 • Entrada sense desnivell mitjançant porta d'obertura permanent.

Botiga:

Itinerari accessible a totes les botigues del parc.

 • Itinerari lliure d'obstacles.
 • Paviment homogeni i antilliscant.
 • Entrada sense desnivell mitjançant porta d'obertura permanent.

Detalls

 • Horaris
 • Dilluns, Dimarts, Dimecres, Dijous, Divendres, Dissabte, Diumenge: 10:00 to 18:00