L'Hemisfèric

Av. del Professor López Piñero 3, 46013 València

ÀREA TURÍSTICA: Ciutat de les Arts i Alameda

L'horari de les projeccions varia segons la temporada. Es poden consultar els horaris de projecció de cada pel·lícula en la pàgina web. Situat en zona de vianants plana amb paviment homogeni. Edifici destinat a la projecció de pel·lícules en diferents formats: cine en gran format IMAX Dome. Cine digital Full Dome i format 3D. Hi ha tarifes reduïdes per a persones amb discapacitat amb document acreditatiu. Una entrada gratuïta per a l'acompanyant dels visitants amb discapacitat, en funció del grau de la mateixa. Dues entrades gratuïtes per a grups de fins a trenta persones amb discapacitat. A partir de trenta, una entrada gratuïta més per cada quinze persones amb discapacitat. Per a la concessió de gratuïtats extraordinàries és necessari especificar el grau de discapacitat a través del correu reservas@cac.es. S'avaluarà cas per cas. Permet l'accés de gos guia. Compta amb auriculars per a escoltar les projeccions en castellà, valencià (depenent de la projecció), anglés, francés i italià. Hi ha senyalització contrastada amb pictogrames homologats, amb informació sobre espais i itineraris. Visites guiades amb reserva prèvia a través del telèfon 902 100 031. Máxim de 20 persones per guia. 

Auditiva

Accés:
Porta totalment envidrada.

Recepció:
Mostrador de 118 cm d'altura amb mampara, sense bucle d'inducció magnètica.

Lavabos:
Sense sistema visual lliure/ocupat. Sense banda lliure inferior en porta de cabina.

Ascensor:
Hi ha un ascensor a través del qual s'accedix a l'edifici i comunica el hall i la sala de projecció. Per al seu ús des de l'exterior és necessària l'autorització del personal de l'Hemisfèric. Sense senyalització visual a l’exterior que indique la planta en què està situat ni el sentit del desplaçament.

Tenda:
Accés per mitjà de porta envidrada d'obertura permanent.

Sala de projeccions:
La sala compta amb un sistema de bucle magnètic, que permet a les persones usuàries d'audiòfons escoltar la narrativa neta i sense reverberacions a la sala de projecció. Aquest sistema transforma el senyal d'àudio en un camp magnètic que és captat pels audiòfons dotats de tecnologia 'T' i que converteix de nou en so, sense soroll ambient i intel·ligible.

Física

Aparcament:

Catorze places reservades a cadascuna de les dues plantes del pàrquing subterrani de l'Umbracle, amb senyalització horitzontal. Itinerari accessible fins a l’Hemisfèric per mitjà de dos ascensors adaptats situats als cons laterals de l'Umbracle.

Accés:

Entrada principal amb escala de dos trams de 24 escalons cadascun i passamans a un costat i a l'altre. Entrada alternativa per mitjà d'ascensor. Necessari avisar al personal ja que necessita clau per a la seua utilització. Accés a la sala de projeccions per mitjà de rampa de 2.44% d'inclinació i 19 m de longitud. Amb paviment homogeni i antilliscant. Flanquejada per fotografies i panells explicatius sobre l'edifici .

Recepció:

Taquilles ubicades al hall de l'edifici, amb itinerari accessible per mitjà d'ascensor. Hi ha zona alternativa d'atenció al client per a persones amb mobilitat reduïda.

Mobilitat interior:

Itinerari accessible. Ample lliure de pas en portes i corredors superior a 120 cm. Paviment homogeni i antilliscant.

Lavabos:

Una cabina adaptada al lavabo d’homes i una altra al de dones, amb itinerari accessible i paviment antilliscant. Situats al hall de l'edifici. Porta del lavabo d'obertura cap a dins amb manilla tipus C i amb 85 cm d'ample lliure de pas. Sense moll de retorn. Davant i darrere de la porta hi ha un espai superior a 150 cm. Porta de la cabina d'obertura cap a dins amb manilla tipus C, amb 90 cm d'ample lliure de pas. Sense moll de retorn. Dins de la cabina no es pot inscriure un cercle de 150 cm de diàmetre. Lavabo de 90 cm d’altura sense pedestal, amb 77 cm d'altura lliure inferior i 62 cm de fons. No és possible utilitzar-lo des del vàter. Aixeta de pressió. Espill no inclinat situat a 90 cm d'altura. Espai d'accés a l'inodor de 30 cm pel costat esquerre i 120 cm pel dret. Amb 76 cm d'accés frontal una vegada tancada la porta. Seient de l'inodor a 45 cm d'altura. Barra abatible a la dreta i fixa a l'esquerra, ambdues situades a 83 cm d'altura. Separació entre barres de 65 cm. Sense sistema d'alarma dins de la cabina.

Ascensor:

Hi ha un ascensor a través del qual s'accedix a l'edifici i comunica el hall i la sala de projecció. Per al seu ús des de l'exterior és necessària l'autorització del personal de l'Hemisfèric. Amb ample lliure de pas de 90 cm i cabina de 140x120 cm. Amb passamans i botons de trucada a 115 cm d'altura.

Sala de projeccions:

Itinerari accessible per a persones amb mobilitat reduïda per mitjà d'ascensor adaptat. Hi ha quatre places adaptables per a cadires de rodes. Necessari comunicar el desig d'utilitzar-les al comprar o reservar l'entrada.

Cafeteria / Restaurant:

Cafeteria situada al hall de l’edifici, amb itinerari accessible. Porta amb més de 90 cm d'ample de pas, d'obertura permanent.

Tenda:

Situada en hall de l’edifici. Entrada sense desnivell per mitjà de porta d'obertura permanent. Lleixes situades a altures compreses entre 10-185 cm d'altura. Ample de pas en corredors superior als 90 cm. Mostrador no adaptat. Paviment homogeni i antilliscant.

Visual

Accés:

Porta principal de vidre amb senyalització visual contrastada precedida per escala de dos trams de 24 escalons cadascun i passamans a un costat i a l'altre. Amb bandes tàctil i visuals en cadascun dels escalons. Amb felput fix darrere de la porta.

Recepció:

Taquilles ubicades al hall de l’edifici amb itinerari lliure d'obstacles. Paviment homogeni i antilliscant. Il·luminació homogènia. Mostrador de 118 cm d'altura sense il·luminació directa.

Mobilitat interior:

Itinerari lliure d'obstacles i sense elements volats sense senyalitzar. Paviment sense celles, antilliscant i homogeni Hi ha portes de vidre amb senyalització contrastada. Il·luminació homogènia.

Lavabos:

Lavabos d’homes i dones senyalitzats amb pictogrames homologats, sense contrast cromàtic i no tàctils situats a 90 cm d'altura. Porta del lavabo no contrastada respecte a paret. Il·luminació homogènia sense temporitzador. Paviment antilliscant. Sense obstacles ni elements volats sense senyalitzar.

Ascensor:

Hi ha un ascensor a través del qual s'accedix a l'edifici i comunica amb el hall i la sala de projecció. Per al seu ús des de l'exterior és necessària l'autorització del personal de l'Hemisfèric. Amb porta de vidre i sense senyalització tàctil i visual enfront de la porta. Amb botons en alt relleu i Braille. Sense senyalització sonora que indique el sentit de desplaçament ni la planta de parada.

Sala de projeccions:

Escales per a accedir a les butaques amb senyalització lumínica. Il·luminació tènue i no homogènia.

Cafeteria / Restaurant:

Cafeteria situada al nivell inferior, amb itinerari lliure d'obstacles. Porta d'accés a la cafeteria sempre oberta. Paviment homogeni i antilliscant. Il·luminació homogènia.

Tenda:

Situada al nivell inferior. Entrada sense desnivell per mitjà de porta d'obertura permanent. Paviment homogeni, sense celles i antilliscant. Il·luminació homogènia.