La Salita

Calle Séneca, 12 46021 València

ÀREA TURÍSTICA: Ciutat de les Arts i Alameda

Oferixen menús adaptats baix petició. Permet l'accés de gos guia. 

Auditiva

Accés:

Porta parcialment envidrada. 

Saló Menjador:

Compta amb taules redones amb capacitat per a quatre i dos persones, amb possibilitat d'ampliar la capacitat. 

Lavabos:

Sense sistema visual lliure/ocupat. Sense banda lliure inferior en porta de cabina. 

Física

Aparcament:

Reservades dues places públiques, amb senyalització vertical i horitzontal: una al carrer Yecla 1, a 34 m de distància i una altra al carrer de Concha Espina 9, a 270 m de paviment homogeni, i itinerari accessible fins al restaurant. 

Accés:

Entrada principal sense desnivell. Porta de doble fulla, amb ample lliure de pas de 154 cm. Obertura cap a l'exterior mitjançant manilla situada a 103 cm d'altura. Porta alternativa, situada a la plaça Olof Palme, sense desnivell i amb ample lliure de pas de 140 cm. 

Barra:

Itinerari accessible des de l'entrada del restaurant. Barra de 113 cm d'altura. 

Saló menjador:

El saló menjador està compost per quatre espais, un d'ells accessible des de l'entrada, sense desnivells. Altres dos espais accessibles mitjançant un escaló de 14 cm d'altura. Corredors amb ample lliure de pas 90-120 cm. Espai lliure de pas entre taules entre 90-107 cm. Sense possibilitat d'inscriure un cercle de 150 cm de diàmetre. Taules d’un peu sense travesser, de 75 cm d'altura, 70 cm d'ample i 70 cm de fons. Hi ha un saló independent darrere de la cuina a què s'accedix per la porta alternativa situada a la plaça. Aquest saló té itinerari sense desnivells. Paviment homogeni. 

Terrassa:

Accés sense desnivell. Paviment homogeni i antilliscant. Ample lliure de pas superior a 120 cm. Taules de quatre potes, sense travesser, de 72 cm d'altura. A la part inferior, 70 cm d'ample i 90 cm de fons. 

Lavabos:

Senyalització en porta amb símbol homologat. Paviment antilliscant. Porta del lavabo amb 84 cm d'ample lliure de pas i porta de la cabina amb 54 cm d'ample lliure de pas. Ambdues amb obertura amb manilla i sense moll de retorn. En cas d'emergència, el forrellat permet obertura des de l'exterior. Lavabo de 92 cm d'altura sense faldó, amb 94 cm d'altura lliure inferior. No és possible utilitzar-lo des del vàter. Aixeta monocomandament. Espill no inclinat, situat a 117 cm d'altura des del sòl. Espai d'accés a l'inodor de 13 cm pels costats dret i esquerre i 54 cm d'accés frontal. Seient de l'inodor a 43 cm d'altura. Hi ha un reposabraços per al vàter. Sense sistema d'alarma dins de la cabina. 

Visual

Accés:

Porta principal semi envidrada sense senyalització visual d'alt contrast. 

Barra:

Itinerari sense desnivells i paviment antilliscant i homogeni. Barra de 113 cm d'altura. 

Saló menjador:

El saló menjador està compost per quatre espais. El saló menjador està compost per quatre espais, un d'ells accessible des de l'entrada, sense desnivells. Altres dos espais als què s'accedix per un escaló de 14 cm d'altura, amb paviment tàctil de color contrastat. Hi ha un saló alternatiu darrere de la cuina al què s'accedix per la porta alternativa situada a la plaça. Aquest saló té itinerari sense desnivells. Paviment sense celles, antilliscant i homogeni. 

Terrassa:

Itinerari lliure d'obstacles. Paviment antilliscant i homogeni. Il·luminació natural. 

Lavabos:

Lavabos d’homes i dones senyalitzats amb pictogrames no tàctils, homologats i amb contrast cromàtic. Porta del lavabo contrastada respecte a paret Il·luminació homogènia amb temporitzador. Paviment antilliscant. Sense obstacles ni elements volats sense senyalitzar. Hi ha un lavabo al saló de darrere de la cuina, amb la porta no contrastada amb la paret. 

Detalls

  • Horaris
  • Dilluns, Dimarts, Dimecres, Dijous, Divendres, Dissabte: 13:30 to 16:00
  • Dies de tancament: Diumenge