Jardí del Túria

Antiguo cauce del Turia, València

ÀREA TURÍSTICA: Ciutat de les Arts i Alameda

Zona enjardinada d'aproximadament 12 km de llargària i 160 m d'ample, situada al llarg de l'antic llit del Riu Túria. Unix Mislata amb el Port de València. Espai públic de lliure accés, sense horari d'obertura o tancament. Els jardins compten amb nombrosos servicis, com a cafeteries, carril bici, dependències de Policia. Pistes poliesportives, estancs, jocs infantils, fonts, zones d'entrenament físic, minigolf, entre d’altres. 

Auditiva

Lavabos:

Hi ha lavabos públics adaptats al llarg del parc, a una distància d’aproximadament 600 m entre ells. Concretament ubicats al parc de Capçalera, el Centre d'Interpretació Mediambiental NaTuria, la cafeteria del Palau de la Música, la del Gulliver, la de l´Hemisfèric o la del Museu príncep Felipe.

Física

Aparcament:

Donada la longitud dels jardins, hi ha nombroses places reservades al llarg de tot el seu recorregut, a un costat i a l'altre del Llit del riu.

Accés:

Hi ha nombrosos accessos als jardins al llarg del seu recorregut. Generalment a través de rampes de longitud variable, de 20-40 m aproximadament i inclinacions del 4-15%. Paviment habitualment de formigó, no sempre amb passamans disponible.

Mobilitat:

Els jardins comprenen una àrea molt extensa, podent trobar superfícies diverses com a formigó, taulells o terra compacta. L'itinerari és a la seua gran majoria pla i sense desnivells. Hi ha escalons aïllats salvats generalment per rampes o zones anivellades. Compta amb grans àrees enjardinades i zones de gespa. Hi ha nombrosos canals creuats per ponts generalment accessibles, sense marcat desnivell i amb passamans. Hi ha nombrós mobiliari de descans en tot el seu recorregut. Compta amb sistema de drenatge per a evitar entollades. Hi ha panells informatius amb informació específica per a PMR.

Lavabos:

Hi ha lavabos públics adaptats al llarg del parc, a una distància d'aproximadament 600 m entre ells. Concretament ubicats al parc de Capçalera, el Centre d'Interpretació Mediambiental Na Túria, la cafeteria del Palau de la Música, la del Gulliver, la de l´Hemisfèric o la del Museu príncep Felipe.

Visual

Accés:

Hi ha nombrosos accessos als jardins al llarg del seu recorregut. Generalment a través de rampes de longitud variable, de 20-40 m aproximadament. Paviment habitualment de formigó o llamborda i de vegades de terra compactada. No sempre amb passamans disponible, sense senyalització visual abans i després de rampa. 

Mobilitat:

Els jardins comprenen una àrea molt extensa, podent trobar superfícies diverses com a gespa, formigó, llamborda o terra compacta. L'itinerari és a la seua gran majoria pla i sense desnivells. Hi ha escalons aïllats salvats generalment per rampes o zones anivellades. No solen comptar amb senyalització tàctil i visual. Hi ha carrils bici que compartixen itinerari amb zones de vianants. Delimitats generalment per senyalització visual no tàctil. Compta amb grans àrees enjardinades i zones de gespa, no sempre delimitades amb elements específics. Hi ha nombrosos canals creuats per ponts generalment amb passamans a un costat i a l'altre. Compta amb sistema de drenatge per a evitar entollades. El parc no compta amb informació en Braille. 

Lavabos:

Hi ha lavabos públics al llarg del parc, a una distància d’aproximadament 600 m entre ells. Concretament ubicats al parc de Capçalera, el Centre d'Interpretació Mediambiental NaTuria, la cafeteria del Palau de la Música, la del Gulliver, la de l'Hemisfèric o la del Museu príncep Felipe. 

Informació d'interés