Hostal Cosy Rooms Tapinería

Tapinería, 13 46001 Valencia

ÀREA TURÍSTICA: Centre històric

Situat en carrer de vianants amb 2-3% d'inclinació. Paviment irregular.

Permet l'accés de gos guia. 

Auditiva

Accés:

Porta totalment envidrada. 

Recepció:

Mostrador de 115 cm d'altura. 

Mobilitat interior:

Informació escrita dels servicis prestats. Hi ha panells informatius a cadascuna de les estàncies amb pictogrames o textos curts. Amb avisadors lluminosos d'emergències. 

Lavabos comuns:

Sense sistema visual lliure/ocupat. 

Ascensor:

Amb indicador de parada i informació visual a la cabina. Amb avisador lluminós d'emergències. 

Habitació:

Amb connexió a internet. No hi ha informació escrita dels servicis prestats per l'hotel. TV amb teletext. El telèfon permet comunicació amb recepció. Porta sense espiera. La porta del lavabo no permet comunicació amb l'exterior. 

Física

Aparcament:

Reservades dues places públiques de 220x420 cm amb senyalització vertical i horitzontal en Plaça de la Reina, a 100 m de distància, amb itinerari accessible fins a l'hostal. 

Accés:

Porta amb ample lliure de pas de 100 cm, d'obertura permanent. Immediatament darrere de la porta, rampa de 9% d'inclinació, 300 cm de longitud i 100 cm d'ample. 

Recepció:

Ubicada en Planta Baixa amb itinerari accessible. Mostrador de 115 cm d'altura sense fons lliure inferior. 

Mobilitat interior:

Edifici de tres plantes comunicades per mitjà d'escala i ascensor. Itinerari sense desnivells, de paviment homogeni. Corredors de més de 120 cm d'ample. En general les portes compten amb mínim de 80 cm d'ample lliure de pas. 

Lavabo a zones comunes:

Un lavabo unisex situat en planta baixa amb itinerari accessible. Senyalització en porta amb símbol homologat. Paviment antilliscant. Porta del lavabo corredissa amb 65 cm d'ample lliure de pas. Davant i darrere de la porta hi ha un espai igual o superior a 150 cm. En cas d'emergència, el forrellat permet obertura des de l'exterior. Dins de la cabina es pot inscriure un cercle de 150 cm de diàmetre. Lavabo de 80 cm d'altura, amb 70 cm d'altura lliure inferior i 45 cm de fons. No és possible utilitzar-lo des del vàter. Aixeta monocomandament. Espill no Inclinat amb vora inferior a 95 cm d'altura. Espai d'accés a l'inodor de 80 cm pel costat esquerre i 120 cm d'accés frontal. Seient de l'inodor a 40 cm d'altura. Barra de suport fixa al costat dret i abatible al costat esquerre, a 62 cm d'altura. Separació entre barres de 65 cm. Sense sistema d'alarma dins de la cabina. 

Ascensor:

Hi ha un únic ascensor que comunica les plantes Baixa a Tercera. Ample lliure de porta de 80 cm i cabina de 95 x 130 cm. Botons de trucada a 100 cm d'altura i passamans a 90 cm d'altura. 

Habitació adaptada:

Situada en Planta Primera amb itinerari accessible. Porta amb 90 cm d'ample lliure de pas. Accés al llit de 60 cm pel lateral dret i pegada a la paret per l'esquerre. Llit de 50 cm d'altura sense accés a mecanismes de control lumínic.

Lavabo Habitació:

Porta corredissa amb 85 cm d'ample lliure de pas. Darrere de la porta hi ha un espai igual o superior a 150 cm. Lavabo de 80 cm d'altura, 60 cm d'altura lliure inferior i 45 cm de fons. No és possible utilitzar-lo des del vàter. Aixeta monocomandament. Espai d'accés a l'inodor de més de 120 cm pel costat dret i frontal. Seient a 40 cm d'altura. Barra de suport fixa al costat dret a 65 cm d'altura. Barra de suport abatible al costat esquerre, a 65 cm d'altura. Separació entre barres de 70 cm. Dutxa amb sòl lliscant i continu amb el recinte. Silla de dutxa amb més de 120 cm d'accés frontal, amb 70 cm d'accés per l'esquerra i amb més de 80 cm per la dreta. Seient abatible i fix a la paret de 40 cm d'alt, 48 cm d'ample i 30 cm de fons. Aixeta monocomandament en paret accessible situat a 110 cm d'altura. 

Visual

Accés:

Porta de vidre permanentment oberta sense senyalització visual contrastada. Immediatament darrere de la porta, rampa sense passamans, de 300 cm de longitud i 100 cm d'ample amb paviment antilliscant. Inici i fi de rampa senyalitzat amb bandes tàctils i visuals. 

Recepció:

Situada en Planta Baixa, amb itinerari sense desnivells i lliure d'obstacles. Mostrador de 115 cm d'altura amb il·luminació directa. 

Mobilitat interior:

Itinerari lliure d'obstacles. Paviment sense celles, antilliscant i homogeni. Hi ha senyals informatius amb pictogrames contrastats. Il·luminació homogènia. 

Lavabos comuns:

Lavabos unisex senyalitzats amb pictogrames homologats, tàctils i amb contrast cromàtic. Situats a 175 cm d'altura. Porta del lavabo no contrastada respecte a paret. Il·luminació homogènia, sense temporitzador. Paviment antilliscant. Sense obstacles ni elements volats sense senyalitzar. 

Ascensor:

Hi ha un únic ascensor que comunica les plantes Baixa a Tercera. Amb botons contrastats, en Braille i amb alt relleu. Passamans a 90 cm d'altura. Compta amb senyals sonors que indiquen la planta de parada i el sentit de desplaçament. Sòl enfront de la porta senyalitzat amb franja tàctil i visual. 

Habitació:

Porta no contrastada respecte a la paret. Paviment homogeni. El mobiliari no obstruïx el pas. Televisió en volada, pot interferir amb l'itinerari. Il·luminació no homogènia. Porta del lavabo no contrastada respecte a la paret. Dins del lavabo, il·luminació homogènia. 

Informació d'interés