El Corte Inglés - Ademuz

Pío XII 51, 46015 València

ÀREA TURÍSTICA: Bioparc i parc de Capçalera

Situat en avinguda plana amb paviment homogeni. 

Permet l'accés de gos pigall. 

El centre compta amb dues cadires de rodes. 

Existeix senyalització contrastada amb pictogrames homologats, amb informació sobre espais i itineraris.

Auditiva

Aparcament:

Existeix un aparcament principal, comunicat pels ascensors generals d'edifici, i un aparcament annex, que compta amb ascensors propis. Totes les plantes de l'aparcament principal estan comunicades mitjançant rampa mecànica. L'aparcament principal i l'annex estan connectats entre si mitjançant rampa.

Existeixen panells informatius amb pictogrames o textos curts. Itinerari per als vianants senyalitzat en el sòl.

Els tres ascensors de l'aparcament annex, entre les plantes P1 i P4, compten amb indicador de parada i informació visual en la cabina i en l'exterior.

Accés:

L'edifici compta amb tres accessos, dos al carrer General Avilés i un al carrer Monestir de Poblet.

Portes d'accés totalment envidrades.

Mobilitat interior:

L'edifici compta amb nou plantes (cinc plantes de comerç i quatre plantes de pàrquing) comunicades mitjançant ascensors, escales convencionals i escales i rampes mecàniques.

Existeix informació escrita dels serveis prestats. L'edifici disposa de panells informatius amb pictogrames o textos curts, senyalitzant espais i itineraris.

Emprovadors:

Portes amb franja lliure inferior i amb senyalització visual lliure/ocupat.

Condícies:

Existeixen condícies en totes les plantes menys en la planta baixa, el pàrquing S1 i el S2.

Amb sistema visual lliure/ocupat.

Amb banda lliure inferior en porta de cabina.

Ascensor:

Existeixen tres ascensors entre les plantes S2 i Quarta, amb indicador de parada i informació visual en la cabina. En l'exterior sol de pujada/baixada.

Física

Aparcament:

31 places reservades per a PMR de 450x330 cm en estacionament propi. Amb senyalització vertical i horitzontal.

Existeix un aparcament principal, comunicat pels ascensors generals d'edifici, i un aparcament annex, que compta amb ascensors propis. Totes les plantes de l'aparcament principal estan comunicades mitjançant rampa mecànica. Tots dos aparcaments, connectats mitjançant rampes interiors amb inclinació màxima de 14% i 20 metres de longitud màxima.

Accés a l'aparcament annex des de la planta semisoterrani mitjançant rampa de 24,6 metres, més de 120 cm d'ample i 1,6% d'inclinació. Passamans a banda i banda a 1 m d'altura.

Els tres ascensors de l'aparcament annex entre les plantes P1 i P4 compten amb ample lliure de pas de 140 cm i cabina de 181x222 cm. Botons d'anomenada a 97 cm d'altura i botons interiors a 110-122 cm d'altura. Sense passamans, amb espill.

Accés:

L'edifici compta amb tres accessos. tots ells sense desnivell. Dos al carrer General Avilés i un al carrer Monestir de Poblet.

Totes les portes de l'edifici són automàtiques i amb més de 120 cm d'ample lliure de pas.

Mobilitat interior:

L'edifici compta amb nou plantes (cinc plantes de comerç i quatre plantes de pàrquing) comunicades mitjançant ascensors, escales convencionals i escales i rampes mecàniques.

L'únic desnivell a l'interior de l'edifici es troba al costat de l'accés del carrer Monestir de Poblet. Consisteix en una escala de set esglaons, de 16 cm d'altura i 32 cm de petjada. Amb passamans central i lateral a 104-107 cm d'altura. Amb itinerari alternatiu mitjançant rampa de dos trams de 9,8 i 2,4 metres de longitud, tots dos amb més de 120 cm d'ample i una mitjana de 4,8% d'inclinació. Amb passamans lateral a 100 cm. Amb bandes antilliscants en l'itinerari.

Corredors i portes en corredors de més de 120 cm d'ample.

Paviment sense regruixos i antilliscant.

Emprovadors:

Existeix un emprovador adaptat en la primera planta, amb itinerari sense desnivells.

Porta d'obertura cap a l'interior, amb ample de pas de 90 cm. Davant de la porta es pot inscriure un cercle de 90 cm de diàmetre. Dins de la cabina es pot inscriure un cercle de 120 cm de diàmetre. Amb seient fix i penjadors a 170 cm d'altura. Amb espill de cos sencer.

Condícies:

Existeix una condícia unisex adaptada en les plantes semisoterrani, primera i segona.

Senyalització en porta amb símbol homologat. Paviment antilliscant

Porta de la condícia corredissa, d'obertura amb tirador, amb 97 cm d'ample lliure de pas.

En cas d'emergència, el forrellat permet obertura des de l'exterior.

Dins de la cabina es pot inscriure un cercle de 150 cm de diàmetre.

En plantes primera i segona, lavabo d'altura regulable amb barres de suport a banda i banda. En planta semisoterrani, lavabo anatòmic de 80 cm d'altura i 65 cm d'altura lliure inferior.no és possible utilitzar-ho des del vàter. Aixeta monocomandament.

Espill inclinat amb vora inferior a 106 cm del sòl.

Espai d'accés al vàter de més de 120 cm pel costat dret, 17 cm per l'esquerre i més de 120 cm d'accés frontal.

Seient del vàter a 49 cm d'altura.

Barra de suport fixa a l'esquerra, situada a 80 cm d'altura i abatible a la dreta, situada a 72 cm d'altura. Separació entre barres de 67 cm.

Sense sistema d'alarma dins de la cabina.

Il·luminació sense temporitzador.

Canviador de bolquers a 90 cm d'altura.

Escales:

Escala general entre les plantes S2 i quarta de dos trams per planta de tretze i dotze escalons homogenis, de 17 cm d'altura i 30 cm de petjada. Amb passamans senzill a banda i banda, situats a 93 cm d'altura. No prolongats en replans intermedis ni en àrees d'embarque-desembarque. Paviment antilliscant i homogeni.

Entre les plantes S2 i quarta, escales mecàniques de 99 cm d'ample amb passamans situat a 100 cm d'altura i dos esglaons enrasats al principi i al final. Amb itinerari alternatiu mitjançant ascensor.

Entre les plantes S2 i Semisoterrani, rampes mecàniques de 100 cm d'ample i passamans situat a 94 cm d'altura.

Ascensor:

Existeixen tres ascensors entre les plantes S2 i Quarta, amb ample lliure de pas de 147 cm i cabina de 187x223 cm. Botons d'anomenada a 110 cm d'altura, botons interiors a 94-115 cm d'altura i passamans a 91 cm d'altura. Amb espill.

Visual

Accés:

L'edifici compta amb tres accessos. tots ells sense desnivell. Dos al carrer General Avilés i un al carrer Monestir de Poblet. 

Totes les portes de l'edifici són automàtiques, envidrades i amb senyalització visual contrastada.

Mobilitat interior:

L'edifici compta amb nou plantes (cinc plantes de comerç i quatre plantes de pàrquing) comunicades mitjançant ascensors, escales convencionals i escales i rampes mecàniques. 

L'únic desnivell a l'interior de l'edifici es troba al costat de l'accés del carrer Monestir de Poblet. Consisteix en una escala de set esglaons, de 16 cm d'altura i 32 cm de petjada. Amb passamans central i lateral a 104-107 cm d'altura. Esglaons sense bocel, amb sòcol de protecció i amb bandes tactovisuales en cada esglaó. Sense senyalització tactovisual al principi i final de l'escala. Amb itinerari alternatiu mitjançant rampa de dos trams de 9,8 i 2,4 metres de longitud, tots dos amb més de 120 cm d'ample. Amb passamans lateral a 100 cm. Sense senyalització tactovisual al principi i final de rampa. Amb bandes antilliscants en l'itinerari. 

En cada planta, itinerari lliure d'obstacles. 

Paviment sense celles, antilliscant i homogeni. 

Existeixen senyals informatius amb textos i pictogrames contrastats. 

Il·luminació homogènia. Productes a la venda i taulells amb il·luminació directa.

Condícies:

Existeixen condícies en totes les plantes menys en la planta baixa, el pàrquing S1 i el S2. 

Condícies d'homes i dones senyalitzats amb pictogrames no tàctils, homologats, i amb contrast cromàtic, situats a 170-210 cm d'altura. 

Porta de condícia contrastada respecte a paret. 

Il·luminació homogènia sense temporitzador.

Escales:

Escala general entre les plantes S2 i quarta de dos trams per planta de tretze i dotze escalons homogenis, de 17 cm d'altura i 30 cm de petjada. Amb passamans a banda i banda de l'escala, no prolongats en replans intermedis ni en àrees d'embarque-desembarque. Principi i final de l'escala sense senyalització tacte-visual. Escalons sense bocel, amb senyalització tacte-visual i amb sòcol de protecció a banda i banda. Paviment antilliscant i homogeni. 

Entre les plantes Semisoterrani i Segona, escales mecàniques amb dos esglaons enrasats i sense senyalització visual contrastada a principi i fi de l'escala. Amb bandes contrastades en cada esglaó. Sense senyalització lluminosa indicant la direcció de pujada/baixada. Amb itinerari alternatiu mitjançant ascensor. 

Entre les plantes S2 i Semisoterrani, rampes mecàniques de 100 cm d'ample i passamans situat a 94 cm d'altura. Sense senyalització visual contrastada a principi i fi de rampa. Sense senyalització lluminosa indicant la direcció de pujada/baixada. Amb itinerari alternatiu mitjançant ascensor. 

Il·luminació homogènia.

Ascensor:

Existeixen tres ascensors entre les plantes S2 i Quarta, amb botons contrastats i amb altorrelieve. Amb passamans a 110 cm d'altura. No compten amb senyals sonors que indiquen la planta de parada i el sentit de desplaçament. Sòl enfront de la porta no senyalitzat amb franja tacte-visual. Compten amb senyal d'alarma sonora i intèrfon.

Informació d'interés