Centre del Carme Cultura Contemporània

Museu 2, 4, 46003 València

ÀREA TURÍSTICA: Centre històric

Auditiva

Accés:

Porta permanentment oberta.

Recepció:

Mostrador de 120 cm d’altura, sense bucle d'inducció magnètica. Hi ha un panell amb informació visual sobre el recinte i itineraris que s'ha de seguir.

Mobilitat interior:

Hi ha informació escrita sobre les exposicions i els espais expositius.

Lavabos:

Sense sistema visual lliure / ocupat. Sense banda lliure inferior en porta de cabina.

Ascensor:

Un ascensor que comunica les plantes Baixa a Segona. Amb informació visual en l'interior i l'exterior i avisador lluminós d'emergència. Ascensor d'accés als lavabos que comunica les planta Soterrani a Segona. Amb informació visual només en l'interior.

Exposició:

Subtítols en audiovisuals variables segons exposició.

Tenda:

Porta totalment envidrada.

Física

Aparcament:

Reservada una plaça pública amb senyalització vertical i horitzontal al carrer Salvador Giner, 10, a 150 m de l'entrada al Museu; i una altra al carrer del Pare Òrfens a 135 m de l'entrada al Museu. Ambdós amb itinerari accessible fins al Museu i amb paviment no homogeni en part del recorregut.

Accés:

Entrada amb cella de pedra salvada per una rampa exterior de 30 cm de longitud i 22% d'inclinació, i una altra interior amb 235 cm i 9,5% d'inclinació. A la primera, paviment de pedra i a la segona, de goma amb trama antilliscant. Sense passamans. Porta amb ample lliure de pas de 186 cm. Obertura permanent cap a l'interior.

Recepció:

Situada en Planta Baixa amb itinerari accessible. Mostrador de 120 cm d'altura.

Mobilitat interior:

Antic monestir compost de tres plantes comunicades per mitjà de tres escales i dos ascensors. Itinerari amb desnivells als accessos a les sales expositives salvats per rampes amb inclinacions variables entre 9%-11%. Majoritàriament amb bandes antilliscants. Ample lliure en corredors de més de 120 cm. Mobiliari de descans disponible en zones de trànsit del museu. Sales majoritàriament sense desnivells i amb itinerari superior a 120 cm. Mobiliari variable depenent de les exposicions temporals. Paviment de materials variables, majoritàriament antilliscant i homogeni.

Lavabos:

Un lavabo unisex situat en Planta Soterrani, accessible per mitjà d'ascensor. Senyalització en porta amb símbol homologat. Paviment antilliscant. Porta del lavabo d'obertura cap a fora amb manilla tipus C, amb 80 cm d'ample lliure de pas i sense moll de retorn. Davant i darrere de la porta hi ha un espai igual o superior a 150 cm. Porta de la cabina corredissa d'obertura amb tirador, amb 80 cm d'ample lliure de pas. En cas d'emergència, el forrellat permet obertura des de l'exterior. Lavabo de 85 cm d'altura dins de la cabina, sense pedestal, amb 65 cm d'altura lliure inferior i 55 cm de fons. No és possible utilitzar-lo des del vàter. Aixeta monocomandament. Espill no inclinat amb vora inferior a 98 cm del sòl. Espai d'accés a l'inodor de 60 cm per la dreta i 48 cm per l'esquerra. Seient de l'inodor a 38 cm d'altura. Barra abatible a la dreta, a 78 cm d'altura i fixa a l'esquerra, a 90 cm d'altura. Separació entre barres de 78 cm. Sense temporitzador.

Ascensor:

Hi ha un ascensor que comunica les plantes Baixa a Segona. Amb ample lliure de pas de 170 cm i cabina de 222x157 cm. Botons interiors a 86-107 cm d'altura. Sense passamans. L'ascensor d'accés als lavabos comunica les plantes Soterrani a Segona. Porta amb 80 cm d'ample lliure de pas i botons de trucada situats a 110 cm d'altura. Cabina de 126x118 cm. Amb passamans.

Escala:

Hi ha dues escales que comuniquen les plantes Baixa a Segona i una tercera que accedix fins a la Planta Soterrani, d'accés als lavabos. Escala d'accés a l'Antic Dormitori amb trams de dotze escalons de 29 cm d'empremta i 18 cm d'altura. Sense bandes antilliscants. Passamans a l'esquerra situat a 87 cm d'altura, no prolongat als replans. Escala junt amb el Claustre Renaixentista precedida de rampa de 83 cm. Trams de sis i set escalons de 40 cm d'empremta i 18 cm d'altura. Amb passamans a l'esquerra situat a 115 cm d'altura. Escala d'accés als lavabos de dos trams per planta amb dotze escalons cadascun, de 28 cm d'empremta i 18 cm d'altura. Sense bandes antilliscants. Amb passamans a la dreta prolongat als replans.

Exposició:

Portes d'accés a sales expositives amb ample lliure de pas superior a 90 cm. Dins de les sales, itinerari accessible i sense desnivell, amb ample en corredors superior a 120 cm. Sala Ferreres dividida en dues altures salvades per mitjà d'escala de sis escalons de 38 cm d'empremta i 18 cm d'altura, sense bandes antilliscants. Itinerari alternatiu per mitjà de rampa de dos trams de 5 m de longitud i 17% d'inclinació i 2,5 m de longitud i 7% d'inclinació respectivament. Ambdós amb 1 m d'ample i paviment antilliscant. Sense passamans. Mobiliari i altura de vitrines i textos, variable segons exposició. Paviment homogeni i antilliscant.

Tenda:

Situada junt amb la recepció, a la Planta Baixa amb itinerari accessible. Porta amb ample lliure de pas de 180 cm. Obertura per mitjà de tirador vertical situat a 92-120 cm d'altura. Llibres i objectes situats a altures compreses entre 69-73 cm d'altura.

Visual

Accés:

Porta d'entrada permanentment oberta. Amb cella de pedra anivellada per mitjà d'una rampa de pujada i una altra de baixada. Ambdós sense senyalització tàctil i visual. A la primera, paviment de pedra i a la segona, de goma amb trama antilliscant.

Recepció:

Itinerari sense desnivells i lliure d'obstacles. Il·luminació homogènia. Mostrador de 120 cm d'altura sense il·luminació directa.

Mobilitat interior:

Antic monestir compost de tres plantes comunicades per mitjà de tres escales i dos ascensors. Itinerari amb desnivells als accessos a les sales expositives salvats per rampes amb inclinacions variables entre el 9% i el 12%. Majoritàriament amb bandes antilliscants. Itinerari aclarit i sense obstacles a la major part del recinte. Paviment de materials variables, majoritàriament antilliscant i homogeni. Il·luminació homogènia.

Lavabos:

Lavabos d’homes i dones senyalitzats amb pictogrames contrastats i tàctils, situats a 160 cm d'altura. Porta del lavabo contrastada respecte a paret. Il·luminació homogènia sense temporitzador. Paviment antilliscant. Sense obstacles ni elements volats sense senyalitzar.

Ascensor:

Un ascensor que comunica les plantes Baixa a Segona. Amb botons contrastats, en Braille i amb alt relleu. Sense passamans ni senyals sonors que indiquen la planta de parada i el sentit de desplaçament. Compta amb senyal d'alarma sonora i intèrfon. Ascensor d'accés als lavabos que comunica les plantes Soterrani a Segona. Botons amb baix relleu, sense Braille ni contrast cromàtic.

Escala:

Hi ha dues escales que comuniquen les plantes Baixa a Segona i una tercera que accedix fins a la Planta Soterrani, d'accés als lavabos. Totes amb paviment antilliscant. Escala d'accés a l'Antic Dormitori amb trams de dotze escalons. Sense bossell i sense senyalització visual, en alguns trams sense sòcol de protecció. Passamans a l'esquerra, no prolongat als replans. Il·luminació homogènia. Escala junt amb el Claustre Renaixentista amb trams de sis i set escalons amb bossell. Amb passamans a l'esquerra i sense bandes tàctil i visuals. Il·luminació mitjana. Escala d'accés als lavabos, de dos trams per planta amb dotze escalons cadascun. Sense bossell i amb sòcol de protecció. Sense senyalització visual. Amb passamans a la dreta prolongat als replans. Il·luminació mitjana.

Exposició:

Itinerari dins de les sales variable depenent d'exposició. En general, sense obstacles. Sala Ferreres dividida en dos altures salvades per mitjà d'escala de sis escalons de 38 cm d'empremta i 18 cm d'altura. Sense bandes tàctils i visuals. Mobiliari i altura de vitrines i textos, variable segons exposició. Paviment homogeni i antilliscant. Il·luminació i grandària de textos variable segons exposició.

Tenda:

Situada junt amb la recepció, en Planta Baixa amb itinerari accessible i sense desnivell. Porta envidrada sense senyalització visual contrastada.