Centre d'Artesania de la Comunitat Valenciana

Hospital 7, 46001 València - Accés plaça peatonal

ÀREA TURÍSTICA: Centre històric

Auditiva

Accés:

Porta envidrada.

Recepció:

Mostrador de 120 cm d'altura sense bucle d'inducció magnètica.

Mobilitat interior:

Informació escrita dels servicis prestats. Hi ha panells informatius, amb pictogrames o textos curts. Amb avisadors lluminosos d'emergència.

Lavabos:

Sense sistema visual lliure/ocupat. Sense banda lliure inferior a la porta de la cabina.

Ascensor:

Amb indicador de parada i informació visual a la cabina, però no a l’exterior. Avisador lluminós d'emergència. Porta no envidrada.

Exposició:

Audiovisuals amb subtítols.

Física

Aparcament:

Dues places públiques reservades situades al pàrquing públic del carrer Requena. Amb itinerari accessible fins al museu.

Accés:

Entrada principal amb sis escalons de 15 cm d'altura amb itinerari alternatiu per mitjà de dues rampes de 9,4% i 8,4% d'inclinació, 330 cm i 467 cm de longitud i 230 cm d'ample. Porta amb ample lliure de pas de 180 cm. Obertura cap a l'interior per mitjà de tirador situat a 100 cm d'altura.

Recepció:

Ubicada en Planta Baixa accessible sense desnivells. Mostrador de 120 cm d'altura, 90 cm d'altura lliure inferior i 30 cm de fons inferior.

Mobilitat interior:

Itinerari sense desnivells. Ample lliure de pas en corredors superior a 120 cm. Plantes Primera i Segona connectades per mitjà d'escala de tres trams amb dotze escalons cadascun. Amb passamans doble a un costat i a l'altre, situat a 81 cm d'altura, no prolongat en replanells. Paviment antilliscant.

Lavabos:

Hi ha una cabina adaptada al lavabo de dones amb itinerari accessible. Paviment antilliscant. Porta del lavabo d'obertura cap a dins amb manilla, amb 84 cm d'ample lliure de pas. Sense moll de retorn. Davant i darrere de la porta hi ha un espai igual o superior a 150 cm. Porta de la cabina d'obertura cap a dins amb manilla, amb 87 cm d'ample lliure de pas. Sense moll de retorn. Forrellat fàcil de manipular. En cas d'emergència, el forrellat permet obertura des de l'exterior. Dins de la cabina no es pot inscriure un cercle de 150 cm de diàmetre. Lavabo de 84 cm d'altura amb pedestal, amb 40 cm d'altura lliure inferior i 25 cm de fons. No és possible utilitzar-lo des del vàter. Aixeta de pressió. Vora inferior de l'espill a 109 cm d'altura. No inclinat. Espai d'accés a l'inodor de 75 cm pel costat dret i 110 cm d’espai frontal. Seient de l'inodor a 45 cm d'altura. Barra de suport abatible al costat dret, situada a 75 cm d'altura. Sense sistema d'alarma dins de la cabina.

Ascensor:

Hi ha un ascensor que comunica plantes Primera a Segona. Situat en planta accessible amb itinerari accessible. Ascensor principal amb ample lliure de pas de 135 cm i cabina de 235 cm d'ample. Botons de trucada a 130 cm d'altura, botons interiors a 97 cm d'altura.

Escala:

Hi ha una escala principal que comunica les plantes Primera a Segona. Hi ha itinerari alternatiu accessible. Hi ha tres trams de dotze escalons homogenis cadascun, de 15 cm d'altura i 25 cm d'empremta. Amb passamans dobles a un costat i a l'altre de l'escala, situats a 81 cm d'altura. No prolongats en àrees d'embarcament-desembarcament. Sòl antilliscant i homogeni.

Sala d'exposició permanent:

Porta d'accés amb ample lliure de pas de 87 cm. Itinerari sense desnivells. Corredors amb ample lliure de pas de 120 cm. Vitrines situades a 70-85 cm d'altura. Les sales compten amb bancs i suports isquiàtics. Zona d'audiovisuals situada en planta accessible amb itinerari accessible amb places reservades.

Sala d'exposició temporal:

Porta d'accés amb ample lliure de pas de 87 cm. Itinerari sense desnivells. Corredors amb ample lliure de pas de 77 cm i estrenyements puntuals de 70 cm. Vitrines situades a 70-85 cm. La sala no compta amb bancs ni suports isquiàtics.

Visual

Accés:

Entrada precedida de sis escalons de 15 cm d'altura, sense senyalització tàctil i visual. Segons per rampa amb passamans a un costat, de 9,4% i 8,4% d'inclinació, 330 cm i 467 cm de longitud i 230 cm d’ample. Sense bandes tàctils i visuals amb paviment antilliscant. Porta de vidre amb senyalització visual d'alt contrast.

Recepció:

Itinerari sense desnivells, lliure d'obstacles i amb paviment antilliscant i homogeni. Il·luminació homogènia. Mostrador de 120 cm d'altura sense il·luminació directa.

Mobilitat interior:

Itinerari lliure d'obstacles. Paviment sense celles, antilliscant i homogeni. Hi ha portes de vidre amb senyalització contrastada. Hi ha senyals informatius amb pictogrames no contrastats. Il·luminació homogènia.

Lavabos:

Lavabos d’homes i dones senyalitzats amb pictogrames no homologats, amb contrast cromàtic i no tàctils, situats a 130 cm d'altura. Porta del lavabo contrastada respecte a la paret. Il·luminació homogènia sense temporitzador. Paviment antilliscant. Sense obstacles ni elements volats sense senyalitzar.

Ascensor:

Ascensor principal amb botons contrastats, en Braille i amb alt relleu. Amb passamans. Compta amb senyals sonors que indiquen la planta de parada i el sentit de desplaçament. Compta amb senyal d'alarma sonora i intèrfon.

Escala:

Hi ha una escala principal que comunica les plantes Primera a Segona. Principi i final de l'escala sense senyalització tàctil i visual. Escalons sense bossell, sense senyalització tàctil i visual i sense sòcol de protecció. Amb passamans prolongat als replans. Paviment antilliscant i homogeni. Il·luminació homogènia.

Sala d'exposició permanent:

Porta d'accés envidrada amb senyalització contrastada. Paviment sense celles, antilliscant i homogeni. Itinerari lliure d'obstacles. Il·luminació homogènia i amb possibles reflexos als elements expositius. Hi ha fullets explicatius de font gran i alt contrast cromàtic. Panells i rètols sense font gran i contrast cromàtic.

Sala d'exposició temporal:

Porta d'accés envidrada amb senyalització contrastada. Paviment sense celles, antilliscant i homogeni. Itinerari lliure d'obstacles. Il·luminació homogènia i sense reflexos als elements expositius. Hi ha fullets explicatius de font gran i alt contrast cromàtic. Panells i rètols sense font gran i amb contrast cromàtic.