Casa Museo Blasco Ibáñez

Isabel de Villena 159, 46011 València

ÀREA TURÍSTICA: Platges i poblats marítims

Auditiva

Accés:

Porta no envidrada.

Recepció:

Mostrador de 116 cm d’altura.

Mobilitat interior:

Informació escrita dels servicis prestats. Hi ha panells informatius a cadascuna de les estàncies amb pictogrames o textos curts. Sense avisadors lluminosos d'emergència.

Lavabos:

Sense sistema visual lliure/ocupat. Sense banda lliure inferior a la porta de la cabina.

Ascensor:

Amb indicador de parada i informació visual a la cabina i a l’exterior. Avisador lluminós d'emergència. Ascensor panoràmic.

Física

Aparcament:

Reservades nou places públiques de 220x450 cm amb senyalització vertical i horitzontal una al carrer Mendizábal, 32 a 360 m de distància, dues al carrer Malva-rosa, 110, a 360 m de distància, dues al carrer Cavite, 177 a 230 m de distància i quatre al carrer Pavia a 300 m de distància. Amb itinerari accessible i amb paviment homogeni fins al restaurant. Àrea d'acostament superior a 120 cm per ambdós costats.

Accés:

Entrada alternativa situada darrere de l'edifici amb escalons aïllats de 18 cm d'altura i amb rampa de 12,8% d'inclinació, 850 cm de longitud i 120 cm d'ample. Porta amb ample lliure de pas de 140 cm. Obertura cap a l'exterior per mitjà de pom situat a 90 cm d'altura.

Recepció:

Ubicada en Planta Baixa amb itinerari accessible i sense desnivells. Mostrador de 116 cm d'altura, sense altura lliure inferior i 60 cm de fons inferior. Hi ha una estanteria amb articles en venda. Lleixes situades a altures compreses entre els 100-165 cm.

Mobilitat interior:

Itinerari sense desnivells. Corredors de més de 120 cm d'ample, amb estrenyements puntuals de 80 cm, sense desnivell, paviment homogeni i antilliscant.

Lavabos:

Hi ha una cabina adaptada unisex. Amb itinerari accessible. Senyalització en porta amb símbol homologat. Paviment antilliscant. Porta del lavabo amb d'obertura amb manilla cap a dins, amb 90 cm d’ample lliure de pas. Sense moll de retorn. Davant i darrere de la porta hi ha un espai igual o superior a 150 cm. Porta de la cabina d'obertura amb manilla cap a fora, amb 110 cm d'ample lliure de pas. Sense moll de retorn sense forrellat. Dins de la cabina es pot inscriure un cercle de 150 cm de diàmetre. Lavabo de 80 cm d'altura sense pedestal, 75 cm d'altura lliure inferior i 50 cm de fons. No és possible utilitzar-lo des del vàter. Aixeta de pressió. Espill no inclinat amb vora inferior a 110 cm del sòl. Espai d'accés a l'inodor de més de 120 cm d'espai frontal. Seient de l'inodor a 40 cm d'altura amb barra de suport fixa al costat esquerre situada a 80 cm d'altura. Sense sistema d'alarma dins de la cabina.

Ascensor:

Un ascensor panoràmic que comunica la Planta Baixa amb la Primera Planta. Situat en planta accessible amb itinerari accessible. Amb ample lliure de pas de 90 cm i cabina de 110x150 cm. Botons de trucada a 95 cm d'altura, botons interiors a 100-110 cm d'altura i passamans a 100 cm d'altura.

Escala:

Hi ha una escala principal que comunica la Planta Baixa amb la Primera Planta. Hi ha itinerari alternatiu accessible. Compta amb tres trams, dos de set i un de cinc escalons homogenis, de 18 cm d'altura i 28 cm d'empremta. Amb passamans senzill a un costat de l'escala, situat a 95 cm d'altura. Prolongat en replanells intermedis i en àrees d'embarcament-desembarcament. Paviment antilliscant i homogeni.

Exposició:

Porta d'accés amb ample lliure de pas de 110 cm. Itinerari sense desnivells. Corredors amb ample lliure de pas de més de 120 cm. Vitrines de 90 cm d'altura permeten l'aproximació a usuaris en cadira de rodes. La Planta Baixa compta amb mobiliari de descans.

Visual

Accés:

Entrada principal per mitjà d'escala de sis escalons de 18 cm d'altura. Rampa amb passamans, de 12,8% d'inclinació, 850 cm de longitud i 120 cm d'ample. Inici i fi de rampa no senyalitzat amb bandes tàctils i visuals. Paviment antilliscant.

Recepció:

Itinerari sense desnivells, lliure d'obstacles i sòl antilliscant i homogeni. Il·luminació homogènia. Mostrador de 116 cm d'altura, sense il·luminació directa. Hi ha una estanteria amb articles en venda. Lleixes situades a altures compreses entre els 100-165 cm.

Mobilitat interior:

Itinerari lliure d'obstacles. Paviment sense celles, antilliscant i homogeni. Hi ha senyals informatius amb pictogrames contrastats. Il·luminació homogènia.

Lavabos:

Lavabos d’homes i dones senyalitzats amb pictogrames homologats, amb contrast cromàtic i tàctil, situats a 150 cm d'altura. Porta del lavabo contrastada respecte a la paret. Il·luminació homogènia sense temporitzador. Paviment antilliscant. Sense obstacles ni elements volats sense senyalitzar.

Ascensor:

Ascensor principal panoràmic amb botons contrastats, en Braille i amb alt relleu. Passamans a 100 cm d'altura. Compta amb senyals sonors que indiquen la planta de parada i el sentit de desplaçament. Sòl enfront de la porta senyalitzat amb franja tàctil i visual. Compta amb senyal d'alarma sonora i intèrfon.

Escala:

Hi ha una escala principal que comunica la Plantes Baixes i Primera Planta. Principi i final de l'escala sense senyalització tàctil i visual. Escalons sense bossell, amb senyalització tàctil i visual i amb sòcol de protecció. Amb passamans prolongat als replans. Paviment antilliscant i homogeni. Il·luminació homogènia.

Exposició:

Porta d'accés envidrada sense senyalització contrastada. Paviment sense celles, antilliscant i homogeni. Itinerari lliure d'obstacles. Il·luminació homogènia i amb reflexos als elements expositius. Hi ha fullets explicatius de font gran i alt contrast cromàtic. Panells i rètols sense font gran i amb contrast cromàtic.