Caro Hotel

Almirante, 14 46003 Valencia

ÀREA TURÍSTICA: Centre històric

Situat en carrer pla sense obstacles amb paviment homogeni.

Permet l'accés de gos guia.

Hi ha senyalització contrastada i en relleu amb pictogrames homologats, amb informació sobre espais i itineraris.

Compta amb personal d'assistència. 

Auditiva

Aparcament:

Pàrquing no accessible per a clients, només per mitjà de servici aparca-cotxes. 

Accés:

Porta totalment envidrada. 

Recepció:

Mostrador de 104 cm d’altura. 

Mobilitat interior:

Hi ha panells informatius a cadascuna de les estàncies amb pictogrames o textos curts. Amb avisadors lluminosos d'emergències. 

Lavabos comuns:

Sense sistema visual lliure/ocupat i sense banda lliure inferior en porta de cabina. 

Ascensor:

Amb indicador de parada i informació visual a la cabina i a l’exterior. 

Habitació:

Amb connexió a internet. TV amb teletext, i servici despertador lluminós. Amb endoll junt amb el llit. Porta sense espiera. 

Restaurant, cafeteria, bufet:

Compta amb número variable de taules redones. 

Física

Aparcament:

Pàrquing no accessible per a clients, només per mitjà de servici aparca-cotxes. 

Accés:

Entrada principal amb escaló aïllat de 12 cm d'altura. Porta amb ample lliure de pas de 90 cm. Obertura cap a l'exterior per mitjà de tirador situat a 97-130 cm d'altura. 

Recepció:

Ubicada en planta baixa sense desnivells. Mostrador de 104 cm d'altura. 

Mobilitat interior:

Itinerari sense desnivells. Corredors de més de 120 cm d'ample, paviment homogeni i antilliscant. 

Lavabo a zones comunes:

Hi ha un lavabo adaptat unisex. Senyalització en porta amb símbol homologat. Paviment antilliscant. Porta del lavabo d'obertura cap a dins amb tirador situat a 110 cm d'altura, cap a dins, amb 96 cm d’ample lliure de pas. Sense moll de retorn. Davant i darrere de la porta hi ha un espai igual o superior a 150 cm. Lavabo sense pedestal ni faldó, de 80 cm d'altura. Altura lliure inferior de 68 cm i 35 cm de fons. Aixeta monocomandament. Espill no inclinat amb vora inferior a 102 cm del sòl. Espai d'accés a l'inodor de 18 cm pel costat dret i més de 120 cm pel costat esquerre. Més de 120 cm d'accés frontal. Seient de l'inodor a 48 cm d'altura. Barra de suport abatible a l'esquerra de 52-74 cm d'altura i barra de suport fixa a la dreta a 73 cm d'altura. Separació entre barres de 63 cm. Sense sistema d'alarma dins de la cabina. 

Ascensor:

Compta amb dos ascensors situats en planta accessible amb itinerari accessible. Amb ample lliure de pas de 83 cm i cabina de 137x107 cm. Botons de trucada a 100 cm d'altura, botons interiors a 89 cm d'altura i passamans a 90 cm d'altura. 

Escala:

L'hotel compta amb tres plantes i amb dos entresolats. L'escala principal comunica amb tot l'hotel. El tram més llarg té onze escalons de 17 cm d'altura i 28 cm d'empremta. Amb passamans senzill a un costat de l'escala, situat a 110 cm d'altura. Prolongat en replanells intermedis i en àrees d'embarcament-desembarcament. Paviment antilliscant i homogeni. Hi ha itinerari alternatiu per mitjà d'ascensor. 

Habitació adaptada:

L'hotel disposa d'una habitació adaptada, situada a l’entresol accessible per mitjà d'ascensor. Porta pesada amb 90 cm d'ample lliure de pas, amb moll de retorn. D'obertura amb manilla situada a 102 cm d'altura. Accés al llit sense obstacles, de 80 cm pel lateral dret i 133 cm pel lateral esquerre. Llit de 55 cm d'altura amb accés a mecanismes de control lumínic. Mecanismes de control ambiental situats a 112 cm d'altura. Lleixes i caixons de l'armari a altures compreses entre els 10 cm i els 210 cm, amb barra d'altura regulable. Tiradors de fàcil obertura. 

Lavabo habitació adaptada:

Porta del lavabo no contrastada respecte a la paret. Il·luminació no homogènia. El vàter i la dutxa es troben en una estància separada dels lavabos i la Banyera. Accés per mitjà de porta corredissa amb 100 cm d'ample lliure de pas. Davant i darrere de la porta hi ha un espai igual o superior a 150 cm. Espai d'accés a l'inodor de 25 cm pel costat dret i 88 cm pel costat esquerre. Més de 150 cm d'accés frontal. Seient a 44 cm d'altura. Barres de suport abatibles a un costat i a l'altre, a 53-55 cm d'altura. Separació entre barres de 66 cm. Dutxa amb sòl no lliscant i continu amb el recinte. Compta amb cadira per a la dutxa a petició. Aixeta monocomandament en paret accessible, situat a 110 cm d'altura. Dues barres de suport horitzontals, situades a 75 cm i 90 cm d'altura respectivament. Lavabo de 85 cm d'altura sense pedestal, amb 70 cm d'altura lliure inferior i 52 cm de fons. No és possible utilitzar-lo des del vàter. Aixeta monocomandament. Espill no inclinat amb vora inferior a 106 cm d'altura. Banyera amb vora a 51 cm d'altura i sense banc de transferència. Barra de suport horitzontal, situada a 69 cm d'altura. Aixeta monocomandament en paret accessible. Amb sistema d'alarma dins de la cabina situat junt amb l'inodor. 

Restaurant, cafeteria, bufet:

Situat la planta Soterrani, accessible per mitjà d'escala i ascensor. Menjador de dues altures separades per tres escalons de 12 cm d'altura i 14 cm d'empremta. Corredor de més de 120 d'ample. Taules d’un peu de 73 cm d'altura. A la part inferior, 71 cm d'alt, 70 cm d'ample i 44 cm de fons. Hi ha un ample de pas d’almenys 120 cm entre les taules. Barra de d'autoservici de 94 cm d'altura. Espai de circulació lateral de més de 150 cm. Amb servici en taula. Possibilitat d'adaptar el menú. 

Sala de reunions:

Situat en planta Soterrani. Compta amb dues sales, amb accés superior a 120 cm d'ample en ambdós. 

Visual

Accés:

Porta principal de vidre amb senyalització visual de baix contrast amb un escaló aïllat de 12 cm d'altura. Felput sense ancorar davant de la porta. Paviment antilliscant. 

Recepció:

Itinerari sense desnivells lliure d'obstacles i sòl antilliscant i homogeni. Mostrador de 104 cm d'altura, amb il·luminació directa. Il·luminació no homogènia. 

Mobilitat interior:

Itinerari lliure d'obstacles. Paviment sense celles, antilliscant i homogeni. Hi ha senyals informatius amb pictogrames contrastats i en relleu. Il·luminació no homogènia 

Lavabos comuns:

Lavabos d’homes i dones senyalitzats amb pictogrames no homologats, amb contrast cromàtic i tàctils, situats a 152 cm d'altura. Porta del lavabo no contrastada respecte a paret. Il·luminació no homogènia sense temporitzador. Paviment antilliscant. Sense obstacles ni elements volats sense senyalitzar. 

Ascensor:

Ascensor amb botons contrastats. Passamans a 90 cm d'altura. Sòl enfront de la porta senyalitzat amb franja tàctil i visual. Compta amb senyal d'alarma sonora i intèrfon. 

Escala:

Hi ha una escala principal que comunica amb tot l'hotel. Amb senyalització lumínica al principi i final de l'escala. Escalons sense bossell, sense senyalització tàctil i visual i amb sòcol de protecció. Amb passamans prolongat als replans. Paviment antilliscant i homogeni. Il·luminació no homogènia. 

Habitació:

El número de l'habitació està situat a 176 cm d'altura. És tàctil i sense contrast cromàtic. Porta no contrastada respecte a la paret. Paviment homogeni. El mobiliari no dificulta la circulació. Il·luminació no homogènia. 

Restaurant, cafeteria, bufet:

Menjador de dues altures separats per tres escalons de 12 cm d'altura i 14 cm d'empremta. Sense passamans i sense senyalització tàctil i visual. Itinerari lliure d'obstacles. Paviment sense celles, antilliscant i homogeni. Carta amb textos de font mitjana i contrastats. Il·luminació no homogènia.

Sala de reunions:

Itinerari lliure d'obstacles. Paviment sense celles, antilliscant i homogeni. Il·luminació no homogènia.