Botiga de l'Hemisfèric. Ciutat de les Arts i les Ciències

Av. Profesor López Piñero (Historiador de la Medicina) 3, 46013 València

ÀREA TURÍSTICA: Ciutat de les Arts i Alameda

L'horari de les projeccions varia segons la temporada. Es poden consultar els horaris de projecció de cada pel·lícula en la pàgina web. 

Situat en zona per als vianants plana amb paviment homogeni. 

Edifici destinat a la projecció de pel·lícules en diferents formats: cinema en gran format IMAX Dome. cinema digital Full Dome i format 3D. 

Existeixen tarifes reduïdes per a persones amb discapacitat amb document acreditatiu. Una entrada gratuïta per a l'acompanyant dels visitants amb discapacitat,en funció del grau d'aquesta. 

Dues entrades gratuïtes per a grups de fins a trenta persones amb discapacitat. A partir de trenta, una entrada gratuïta més per cada quinze persones amb discapacitat. Per a la concessió de gratuïtats extraordinàries és necessari especificar el grau de discapacitat a través del correu reservas@cac.es. S'avaluarà cas per cas. 

Permet l'accés de gos pigall. 

Compta amb auriculars per a escoltar les projeccions en castellà, valencià (depenent de la projecció), anglés, francés i italià. 

Existeix senyalització contrastada amb pictogrames homologats, amb informació sobre espais i itineraris. 

Visites guiades amb reserva prèvia a través del telèfon 902 100 031. Màxim de 20 persones per guia.

Auditiva

Accés:

Porta totalment envidrada.  

Recepció:

Taulell de 118 cm d'altura amb mampara, sense bucle d'inducció magnètica.  

Condícies:

Sense sistema visual lliure/ocupat. Sense banda lliure inferior en porta de cabina.  

Ascensor:

Existeix un ascensor a través del qual s'accedeix a l'edifici i comunica l'hall i la sala de projecció. Per al seu ús des de l'exterior és necessària l'autorització del personal de l'Hemisfèric. Sense senyalització visual en l'exterior que indique la planta en la qual està situat ni el sentit del desplaçament.  

Botiga:

Accés mitjançant porta envidrada d'obertura permanent.

Física

Aparcament:

Catorze places reservades en cadascuna de les dues plantes del pàrquing subterrani de l'Umbracle, amb senyalització horitzontal. Itinerari accessible fins a l'Hemisferic mitjançant dos ascensors adaptats situats en els cons laterals de l'Umbracle.  

Accés:

Entrada principal amb escala de dos trams de 24 esglaons cadascun i passamans a banda i banda. Entrada alternativa mitjançant ascensor. Necessari avisar al personal ja que necessita clau per a la seua utilització. Accés a la sala de projeccions mitjançant rampa de 2.44% d'inclinació i 19 m de longitud. Amb paviment homogeni i antilliscant. Flanquejada per fotografies i panells explicatius sobre l'edifici.  

Recepció:

Taquilles situades en l'hall de l'edifici, amb itinerari accessible mitjançant ascensor. Existeix zona alternativa d'atenció al client per a persones amb mobilitat reduïda.  

Mobilitat interior:

Itinerari accessible. Ample lliure de pas en portes i corredors superior a 120 cm. Paviment homogeni i antilliscant.  

Condícies:

Una cabina adaptada en la condícia d'homes i una altra en el de dones, amb itinerari accessible i paviment antilliscant. Situats en l'hall de l'edifici. Porta de la condícia d'obertura cap a dins amb manilla tipus C i amb 85 cm d'ample lliure de pas. Sense moll de retorn. Davant i darrere de la porta existeix un espai superior a 150 cm. Porta de la cabina d'obertura cap a dins amb manilla tipus C, amb 90 cm d'ample lliure de pas. Sense moll de retorn. Dins de la cabina no es pot inscriure un cercle de 150 cm de diàmetre. Lavabo de 90 cm. d'altura sense pedestal, amb 77 cm d'altura lliure inferior i 62 cm de fons. No és possible utilitzar-ho des del vàter. Aixeta de pressió. Espill no inclinat situat a 90 cm d'altura. Espai d'accés al vàter de 30 cm pel costat esquerre i 120 cm pel dret. Amb 76 cm d'accés frontal una vegada tancada la porta. Seient del vàter a 45 cm d'altura. Barra abatible a la dreta i fixa a l'esquerra, totes dues situades a 83 cm d'altura. Separació entre barres de 65 cm. Sense sistema d'alarma dins de la cabina.  

Ascensor:

Existeix un ascensor a través del qual s'accedeix a l'edifici i comunica l'hall i la sala de projecció. Per al seu ús des de l'exterior és necessària l'autorització del personal de l'Hemisfèric. Amb ample lliure de pas de 90 cm i cabina de 140x120 cm. Amb passamans i botons d'anomenada a 115 cm d'altura.  

Sala de projeccions:

Itinerari accessible per a persones amb mobilitat reduïda mitjançant ascensor adaptat. Existeixen quatre places adaptables per a cadires de rodes. Necessari comunicar el desig d'utilitzar-les en comprar o reservar l'entrada.  

Cafeteria / Restaurant:

Cafeteria situada en l'hall de l'edifiio, amb itinerari accessible. Porta amb més de 90 cm d'ample de pas, d'obertura permanent.

Botiga:

Situada en hall de l'edifiio. Entrada sense desnivell mitjançant porta d'obertura permanent. Baldes situades a altures compreses entre 10-185 cm d'altura. Ample de pas en corredors superior als 90 cm. Taulell no adaptat. Paviment homogeni i antilliscant. 

Visual

Accés:

Porta principal de vidre amb senyalització visual contrastada precedida per escala de dos trams de 24 esglaons cadascun i passamans a banda i banda. Amb bandes tacte-visuals en cadascun dels esglaons. Amb pelut fix darrere de la porta.  

Recepció:

Taquilles situades en l'hall de l'edifiio amb itinerari lliure d'obstacles. Paviment homogeni i antilliscant. Il·luminació homogènia. Taulell de 118 cm d'altura sense il·luminació directa.  

Mobilitat interior:

Itinerari lliure d'obstacles i sense elements voladissos sense senyalitzar. Paviment sense celles, antilliscant i homogeni Existeixen portes de vidre amb senyalització contrastada. Il·luminació homogènia.  

Condícies:

Condícies d'homes i dones senyalitzats amb pictogrames homologats, sense contrast cromàtic i no tàctils situats a 90 cm d'altura. Porta de condícia no contrastada respecte a paret. Il·luminació homogènia sense temporitzador. Paviment antilliscant. Sense obstacles ni elements voladissos sense senyalitzar.  

Ascensor:

Existeix un ascensor a través del qual s'accedeix a l'edifici i comunica amb l'hall i la sala de projecció. Per al seu ús des de l'exterior és necessària l'autorització del personal de l'Hemisfèric. Amb porta de vidre i sense senyalització tacte-visual enfront de la porta. Amb botons en altorrelieve i braille. Sense senyalització sonora que indique el sentit de desplaçament ni la planta de parada.  

Sala de projeccions:

Escales per a accedir a les butaques amb senyalització lumínica. Il·luminació ténue i no homogènia.  

Cafeteria / Restaurant:

Cafeteria situada en el nivell inferior, amb itinerari lliure d'obstacles. Porta d'accés a la cafeteria sempre oberta. Paviment homogeni i antilliscant. Il·luminació homogènia.

Botiga:

Situada en el nivell inferior. Entrada sense desnivell mitjançant porta d'obertura permanent. Paviment homogeni, sense celles i antilliscant. Il·luminació homogènia.