Bioparc València

Avenida Pío Baroja 3, 46015 València

ÀREA TURÍSTICA: Bioparc i parc de Capçalera

Horari: les taquilles estan obertes des de les 10:00h, fins mitja hora abans del tancament. Accés fins una hora abans del tancament de Bioparc. Els horaris estan condicionats a les hores de sol de cada moment de l'any, per tant l'hora de tancament varia entre les 17:00h i les 21:00h depenent del mes. A causa d'incidències climatològiques o d'absència de llum, alguns animals poden no estar presents als seus recintes en els últims moments d'obertura.

El centre compta amb una cadira de rodes disponible per als visitants

 Situat en avinguda plana, sense obstacles i amb paviment homogeni.

Hi ha senyalització contrastada, amb pictogrames homologats, amb informació sobre espais i itineraris.

Hi ha visites guiades i activitats didàctiques amb reserva prèvia. 

Auditiva

Accés:

Taquilles amb mostrador situat a 110 cm d'altura, amb mampara i sense bucle d'inducció magnètica. Passades les taquilles s'accedix al parc a través d'un pont d’aproximadament 40 m de longitud. Passat el pont hi ha un ascensor panoràmic amb senyalització visual en l'interior.

Mobilitat interior:

El parc compta amb informació escrita dels servicis prestats. Hi ha panells informatius sobre espais i itineraris, amb pictogrames o textos curts.

Lavabos:

Amb sistema visual lliure/ocupat. Amb banda lliure inferior en porta de cabina.

Restaurant Samburu:

Compta amb saló menjador i unes quantes terrasses. Amb portes parcialment envidrades.

Física

Aparcament:

Hi ha dos pàrquings subterranis situats als dos costats de l'entrada principal. Ambdós disposen d'ascensor amb 80 cm d'ample lliure de pas en porta. Botons situats a 84-85 cm d'altura i cabina de 108x144 cm. Passamans situat a 90 cm d'altura. Itinerari sense desnivell fins a les taquilles del parc. Com a mínim tres places reservades per a PMR en cadascun dels pàrquings. Amb senyalització vertical i horitzontal. Els dos compten amb lavabo adaptat tant per a homes com per a dones.

Accés:

Taquilles amb mostrador situat a 110 cm d'altura. Accés mitjançant rampa amb passamans d’aproximadament 3 m i 3,7% d'inclinació. Ample lliure de pas de 110 cm. Passades les taquilles s'accedix al parc a través d'un pont d’aproximadament 40 m de longitud, amb pendent ascendent i descendent d'entre 3-6%. Amb més de 120 cm d'ample lliure de pas. Passat el pont, hi ha unes escales amb itinerari alternatiu per mitjà d'ascensor, amb ample lliure de pas en porta de 80 cm botons exteriors situats a 108 cm d'altura i interiors a 85-96 cm. Cabina de 108x138 cm. Passamans situat a 90 cm d'altura.

Mobilitat interior:

El parc es troba dividit en quatre grans zones: Madagascar, Bosc Equatorial, Aiguamolls i Sabana. A la primera, els animals no compten amb separació física respecte als visitants. Hi ha un amfiteatre on es realitzen activitats didàctiques i exhibicions amb animals. Amb entrada sense desnivell i espai reservat per a cadires de rodes al nivell del sòl. Al llarg del parc hi ha nombrosos desnivells, generalment segons per rampes, d'entre aprox. 2-12% d'inclinació i longitud variable. Tots els espais són accessibles. L'itinerari sol comptar amb paviment empedrat, trobant de vegades rampes de fusta o altres materials. Les tanques separadores entre visitants i animals tenen una altura mitjana d'aproximadament 1 m i estan formades per troncs que faciliten la visibilitat. De vegades la separació es realitza mitjançant mampares de vidre. L'itinerari és en general diàfan i compta amb ample de pas de més de 120 cm. Hi ha nombroses zones amb mobiliari de descans al llarg de tot el recorregut. Les portes d'accés als diferents recintes tenen un mínim de 80 cm d'ample lliure de pas. Hi ha panells informatius amb textos situats a altures d'entre 80-154 cm. Papereres situades a 102 cm d'altura. En tot el recinte del parc hi ha nombrós mobiliari de descans.

Lavabos:

Hi ha cinc lavabos adaptats en diferents punts al llarg del recinte. Situats junt amb l'ascensor d'accés al parc, a la zona Aiguamolls, a la zona Sabana - Aviari, junt amb el restaurant Samburu (compta amb taula de canvi per a bebé) i junt amb el restaurant Ndoki. Compten amb característiques semblants. En cas d'existir algun desnivell, és salvat per rampa. Lavabos unisex amb senyalització en porta mitjançant símbol homologat i paviment antilliscant. Portes dels lavabos amb ample lliure de pas de 90-95 cm. En cas d'emergència, el forrellat permet obertura des de l'exterior. Dins dels lavabos, espai de maniobra de 120 cm. Lavabos de 62-82 cm d'altura, sense pedestal. Aixeta de pressió. Espills no inclinats amb vora inferior a 90-98 cm d'altura. Espai d'accés als inodors de 36-120 cm pel costat dret, 24-120 per l'esquerre i 120 cm d'espai frontal. Seients dels inodors a 40 cm d'altura. Barres de suport fixes i abatibles a un costat i a l'altre, a altures compreses entre els 57-74 cm d'altura. Separació entre barres de 70-80 cm. Il·luminació sense temporitzador. Sense sistema d'alarma dins de la cabina.

Restaurant Samburu:

Entrada principal amb escala de tres escalons segons amb rampa de 23% d'inclinació, 5 m de longitud i 190 cm d'ample. Hi ha una altra rampa per a accedir a una terrassa addicional amb paviment homogeni de 2,2% d'inclinació. Porta amb ample lliure de pas de 153 cm. Obertura permanent. Barra de d'autoservici de 79 cm d'altura, 78 cm d'espai lliure inferior i 34 cm de fons. Espai de circulació lateral de més de 120 cm amb possibilitat de recolzar la safata durant tot el recorregut. Aliments i objectes situats a 80 cm d'altura. Taules de doble peu, de 74 cm d'altura. A la part inferior, 70 cm d'alt, 120 cm d'ample i 40 cm de fons. Paviment homogeni. A la terrassa, taules d’un peu, sense travesser, de 73 cm d'altura. A la part inferior, 70 cm d'alt, 90 cm d'ample i 31 cm de fons. Paviment no homogeni.

Restaurant Ndoki:

Compta amb dos quioscos, un sense desnivell i un altre accessible mitjançant nou escalons i rampa amb una inclinació màxima de 9% i 25 m de longitud. Als dos, les taules es troben a l'aire lliure, disposant de zona coberta. Mostrador de 116 cm d'altura.

Tenda:

Situada junt amb la zona de taquilles, accés sense desnivell. Porta d'obertura automàtica amb més de 120 cm d'ample lliure de pas. Objectes i lleixes situats a altures compreses entre els 20 i els 180 cm d'altura. Mostrador d'1 m d'altura.

Visual

Accés:

Taquilles amb mostrador de 110 cm d'altura. Passades les taquilles s'accedix al parc a través d'un pont d’aproximadament 40 m de longitud, amb paviment homogeni i amb sòcol de protecció. Passat el pont, hi ha unes escales de paviment no homogeni, amb itinerari alternatiu per mitjà d'ascensor. 

Mobilitat interior:

El parc es troba dividit en quatre grans zones: Madagascar, Bosc Equatorial, Aiguamolls i Sabana. A la primera, els animals no compten amb separació física respecte als visitants, pel que és l'únic espai del parc que no permet l'accés de gos guia. Al llarg del parc hi ha nombrosos desnivells, generalment segons per rampes, podent trobar també escalons aïllats. L'itinerari sol comptar amb paviment empedrat, trobant de vegades rampes de fusta o altres materials. Les tanques separadores entre visitants i animals solen tindre una altura mitjana d'aproximadament 1 m i estan compostes per troncs que faciliten la visibilitat. De vegades la separació es realitza mitjançant mampares de vidre. El recorregut és en general diàfan i pot comptar amb elements volats sense senyalitzar, com a fulles de plantes o ixents rocosos. L'itinerari sol estar delimitat per rastells de pedra, cordes, o altres materials. Hi ha panells informatius amb textos contrastats i font de grandària mitjana i gran. En tot el recinte del parc hi ha nombrós mobiliari de descans. 

Lavabos:

Hi ha sis lavabos ubicats en diferents punts del recinte al llarg del parc. Situats junt amb l'ascensor d'accés al parc, a la zona Aiguamolls, a la zona Sabana-Aviari, junt amb el restaurant Samburu i junt amb el restaurant Ndoki. Lavabos d’homes i dones senyalitzats amb pictogrames no tàctils, homologats, amb contrast cromàtic i situats a 149-152 cm d'altura. Porta del lavabo contrastada respecte a paret Il·luminació homogènia sense temporitzador. Paviment antilliscant. 

Restaurant Samburu:

Entrada principal amb escala de tres escalons sense senyalització tàctil i visual, amb passamans. Rampa alternativa de 5 m de longitud. El restaurant compta amb saló menjador i unes quantes terrasses, accessibles mitjançant rampes i escalons aïllats. 

Restaurant Ndoki:

Compta amb dos quioscos, un sense desnivell i un altre accessible mitjançant nou escalons amb rampa alternativa de 25 m de longitud i paviment antilliscant. Als dos, les taules es troben a l'aire lliure, disposant de zona coberta. 

Tenda:

Situada junt amb la zona de taquilles, accés sense desnivell. Porta envidrada d'obertura automàtica. Amb senyalització visual contrastada. Il·luminació no homogènia. 

Informació d'interés