Casa Museu Concha Piquer de València

Ruaya 25, 46009 València

ÀREA TURÍSTICA: Les afores

Auditiva

Accés:

Porta totalment envidrada.

Lavabos:

Sense sistema visual lliure/ocupat.

Ascensor:

Hi ha un ascensor que comunica les plantes Baixa i Primera. Amb informació visual a la cabina però no a l’exterior.

Física

Aparcament:

Reservada una plaça de 220x450 cm al carrer de la Visitació, 30, a 35 metres del Museu. Amb senyalització horitzontal i vertical i itinerari accessible fins al mateix.

Accés:

Entrada amb cella de pedra de 10 cm d'altura. Porta d'obertura automàtica amb ample lliure de pas de 108 cm.

Recepció:

Ubicada en Planta Baixa accessible. Mostrador de 110 cm d'altura, sense fons lliure inferior.

Mobilitat:

El Museu compta amb dues plantes, comunicades mitjançant dues escales i un ascensor. A cada planta, itinerari sense desnivells. Corredors de més de 120 cm d'ample, amb estrenyements puntuals de 80 cm. Portes en corredors amb almenys 80 cm d'ample lliure de pas. Paviment homogeni i antilliscant.

Lavabos:

Hi ha un lavabo adaptat unisex ubicat a la segona planta, accessible mitjançant ascensor. És necessari demanar la clau en recepció. Senyalització en porta amb símbol homologat. Paviment antilliscant. Porta del lavabo d'obertura cap a fora, amb manilla situada a 103 cm d'altura. Amb 78 cm d'ample lliure de pas i sense moll de retorn. En cas d'emergència, el forrellat permet obertura des de l'exterior. Dins de la cabina no es pot inscriure un cercle de 150 cm de diàmetre. Lavabo de 80 cm d'altura sense pedestal, amb 66 cm d'altura lliure inferior i 42 cm de fons. No és possible utilitzar-lo des del vàter. Aixeta monocomandament. Espill no inclinat amb vora inferior a 90 cm del sòl. Espai d'accés a l'inodor de 19 cm pel costat dret, 96 cm per l'esquerre i 33 cm d'accés frontal. Seient de l'inodor a 41 cm d'altura. Barra de suport fixa a la dreta situada a 75 cm d'altura i abatible a l'esquerra, a 76 cm d'altura. Separació entre barres de 60 cm. Sense sistema d'alarma dins de la cabina.

Ascensor:

Hi ha un ascensor que comunica les plantes Baixa i Primera. Porta amb ample lliure de pas de 80 cm i cabina de 100x120 cm. Passamans i botons de trucada i interiors a 90 cm d'altura.

Escala:

Hi ha dues escales que comuniquen les dues plantes del Museu. Una d'elles compta amb dos trams de set i catorze escalons de 18 cm d'altura i 27 cm d'empremta. Amb passamans a un costat, situat a 100 cm d'altura i no prolongat en zones d'embarcament/desembarcament. L'altra, situada junt amb l'ascensor, compta amb dos trams de vuit i deu escalons, de 18 cm d'altura i 27 cm d'empremta. Amb passamans a un costat i a l'altre no prolongats en replanells.

Exposició:

Textos i fotografies situats a altures compreses entre els 93-200 cm d'altura. Vitrines situades a altures entre 50-200 cm. A la Planta Baixa no hi ha mobiliari de descans.

Visual

Accés:

Entrada amb cella de pedra de 10 cm d'altura. Porta de vidre d'obertura automàtica, amb senyalització visual de baix contrast.

Recepció:

Ubicada en Planta Baixa accessible. Itinerari sense desnivells i lliure d'obstacles. Mostrador de 110 cm d'altura amb il·luminació directa.

Mobilitat:

El Museu compta amb dues plantes, comunicades mitjançant dues escales i un ascensor. A cada planta, itinerari sense desnivells i lliure d'obstacles. Paviment sense celles, antilliscant i homogeni. Enfront de les Lavabos, hi ha una estora sense ancorar. Il·luminació no homogènia.

Lavabos:

Lavabos d’homes i dones senyalitzats amb pictogrames homologats, no tàctils, amb contrast cromàtic i situats a 158 cm d'altura. Porta del lavabo contrastada respecte a paret. Il·luminació homogènia sense temporitzador. Paviment antilliscant.

Ascensor:

Hi ha un ascensor que comunica les plantes Baixa i Primera. Compta amb passamans i botons contrastats i en alt relleu, sense informació en Braille. Sense senyals sonors que indiquen la planta de parada i el sentit de desplaçament.

Escala:

Hi ha dues escales que comuniquen les dues plantes del Museu. Una d'elles compta amb dos trams de set i catorze escalons, sense senyalització tàctil i visual però sí lumínica a la contrapetja. Amb sòcol de protecció i sense bossell. Amb passamans a un costat no prolongat en zones d'embarcament/desembarcament. L'altra, situada junt amb l'ascensor, compta amb dos trams de vuit i deu escalons, sense senyalització tàctil i visual però sí lumínica a la contrapetja. Sense sòcol de protecció a un costat i sense bossell. Amb passamans a un costat i a l'altre no prolongats en replanells.

Exposició:

Panells i rètols amb font de grandària xicoteta/mitjà i amb contrast cromàtic. Elements expositius delimitats mitjançant cordó. Il·luminació no homogènia.