Wikipaella Asociación Valenciana

València

Hui dia la Paella s'ha convertit en una atractiva marca mundial que moltes vegades es malinterpreta. Wikipaella és la resposta organitzada de la ciutadania a aquest desequilibri entre el que es creu que és i el que realment és. Una font de coneixement i reconeixement al voltant de les autèntiques Paelles, feta per tots. Wikipaella és una associació sense ànim de lucre de difusió cultural, composta per persones de tota condició i organismes públics i privats. Constitueix una eina per a definir, promocionar i defensar els arrossos clàssics de la Comunitat Valenciana, dins i fora de les nostres fronteres. Aquesta iniciativa, única en el seu gènere, cerca la divulgació d'una part fonamental del patrimoni cultural d'Espanya. En particular, Wikipaella està especialitzada en el desenvolupament d'accions pedagògiques i divulgatives en l'àrea de la restauració i la gastronomia. I distingeix als hostalers que respecten la tradició gastronòmica de la Comunitat Valenciana en el món.