Skip to main content

Oficina de Turisme València - Plaça de l'Ajuntament

Plaça de l'Ajuntament 1, 46002 València

ÀREA TURÍSTICA: Centre històric

Situat en la Plaça de l'Ajuntament, sense obstacles i amb paviment homogeni.

Permet l'accés de gos pigall.

Compta amb una guia en braille de Turisme de la Comunitat Valenciana.

Auditiva

Accés:

Porta totalment envidrada Recepció: Taulell de 106 cm d'altura, sense mampara i amb bucle d'inducció magnètica.

Física

Aparcament:

Reservada una plaça pública per a PMR en la plaça de l'ajuntament 2, a 26 m de distància i una altra en l'Avda del Márques de Sotelo 1, a 86 m de distància. Totes dues d'almenys 220 x 400 cm, amb senyalització vertical i horitzontal i itinerari accessible.

Accés:

Accés sense desnivell per la Plaça de l'Ajuntament. Porta amb ample lliure de pas de més de 120 cm. Obertura automàtica. Recepció: Taulell adaptat de 77 cm d'altura, 74 cm d'altura lliure inferior i 15 cm de fons inferior.

Mobilitat:

Zones de pas amb més de 120 cm d'ample. Amb possibilitat d'inscriure un cercle de 150 cm de diàmetre en determinats punts. Fullets i objectes situats a 79-200 cm d'altura. Il·luminació homogenea.

Visual

Accés:

Porta principal envidrada, amb senyalització visual de baix contrast i obertura automàtica. Recepció: Itinerari sense desnivells. Taulell de 106 cm d'altura amb il·luminació directa. Mobilitat: Paviment sense celles, antilliscant i homogeni. Sense elements que dificulten la circulació. Fullets i objectes situats a 79-200 cm d'altura.

Informació d'interés

  • Telèfon

    +34 963 524 908

Subscriu-te al nostre Blog!

No et perdes els millors plans per a gaudir a València!

Subscriu-te