Hotel Primus València

Menorca, 22 46023 Valencia

ÀREA TURÍSTICA: Ciutat de les Arts i Alameda

Situat en carrer pla, sense obstacles, amb paviment regular homogeni.

Permet l'accés de gos guia.

Auditiva

Aparcament:

Hi ha panells informatius amb pictogrames o textos curts. 

Accés:

Accés principal per mitjà de porta giratòria totalment envidrada. Hi ha un accés alternatiu a través del jardí per mitjà de porta automàtica envidrada. 

Recepció:

Mostrador de 112 cm d'altura, sense bucle d'inducció magnètica. 

Mobilitat interior:

Hi ha panells informatius amb pictogrames o textos curts. 

Lavabos comuns:

Amb sistema visual lliure / ocupat. Amb banda lliure inferior en porta de cabina. 

Ascensor:

Hi ha dos ascensors panoràmics que connecten les plantes Baixa a Octava. Amb indicador de direcció a l’exterior i sense informació visual en l'interior. 

Habitació:

Disposa de connexió a internet. Hi ha informació escrita dels servicis prestats. TV amb teletext. El telèfon permet comunicació amb recepció. Endoll junt amb el llit. Porta sense espiera. La porta del lavabo no permet comunicació amb l'exterior. 

Sala de reunions:

Hi ha pantalles informatives a la porta de cada sala informant de l'activitat que es realitza en l'interior. 

Restaurant, cafeteria, bufet:

Compta amb taules redones variables. 

Física

Aparcament:

Hi ha quatre places reservades per als clients de l'hotel en pàrquing propi situat en planta Soterrani. Totes de més de 220x440 cm, amb senyalització horitzontal però no vertical. Ascensor d'accés al garatge amb ample lliure de pas de 90 cm i cabina de 137x108 cm. Botons de trucada a 107 cm d'altura, botons interiors a 125 cm d'altura i passamans a 100 cm d'altura. Amb botons contrastats, sense text en Braille i amb alt relleu. No compta amb senyals sonors que indiquen la planta de parada i el sentit de desplaçament. 

Accés:

Entrada principal sense desnivells. Accés per mitjà de porta giratòria, amb botó de reducció de velocitat, amb ample lliure de pas de 120 cm. Hi ha un accés alternatiu a través del jardí per mitjà de porta automàtica amb un ample de pas de 180 cm. 

Recepció:

Ubicada en planta baixa sense desnivells. Mostrador adaptat de 77 cm de d'altura, 74 cm d'altura lliure inferior i 30 cm de fons inferior. 

Mobilitat interior:

Edifici de huit plantes comunicades per mitjà d'escala i ascensor. A cada planta, itinerari sense desnivells. Corredors de més de 120 cm d'ample. Paviment homogeni i antilliscant. Portes amb un mínim de 90 cm d'ample lliure de pas. 

Lavabo a zones comunes:

Lavabos unisex amb itinerari accessible en Plata Baixa, Entresòl i Planta Soterrani. Aquest últim compta amb taula de canvi per a bebés. Senyalització en porta amb símbol homologat. Paviment antilliscant. Porta general del lavabo amb 80 cm d'ample lliure de pas sense moll de retorn. Porta del lavabo adaptat amb 106 cm d'ample lliure de pas sense moll de retorn. Amb forrellat fàcil de manipular. En cas d'emergència, el forrellat permet obertura des de l'exterior. Dins del lavabo es pot inscriure un cercle de 150 cm de diàmetre. Lavabo de 82 cm d'altura, sense pedestal, amb 69 cm d'altura lliure inferior i 50 cm de fons. No és possible usar-lo des del vàter. Espill no inclinat amb vora inferior a 91 cm d'altura. Espai d'accés a l'inodor de 100 cm pel costat esquerre, 28 cm pel costat dret i 150 cm d'accés frontal. Seient de l'inodor a 38 cm d'altura. Barra de suport esquerra abatible a 53-69 cm d'altura i dreta fixa a 70 cm. Separació entre ambdues de 75 cm. Sense sistema d'alarma dins del lavabo. Sistema lumínic sense temporitzador. 

Ascensor:

Hi ha tres ascensors panoràmics d'idèntiques característiques que comuniquen les plantes Baixa a Octava. Amb ample lliure de porta de 90 cm i cabina de 157x127 cm. Botons interiors situats a 92-126 cm d'altura i passamans a 82-90 cm d'altura. 

Escala:

Hi ha una escala general que comunica les plantes Baixa a Octava. Cada planta compta amb tres trams amb un màxim de set escalons homogenis, de 17 cm d'altura i 30 cm d'empremta. Amb passamans senzill a un costat de l'escala, situat a 114 cm d'altura. Les plantes Baixa i Entresòl estan comunicades per mitjà d'una escala de dos trams amb un màxim de 20 escalons cadascun, de 17 cm d'altura i 28 cm d'empremta. Amb passamans a un costat i a l'altre i passamans a 116 cm d'altura. Entre la Planta Baixa i Planta Soterrani hi ha una escala d'un tram amb 17 escalons de les mateixes característiques. 

Habitació adaptada:

Situada en planta accessible. Accés al llit sense obstacles de 117 cm per lateral dret i 59 cm pel lateral esquerre. Llit de 62 cm d'altura amb accés a mecanismes de control a un lateral. Mecanismes de control lumínic ambiental situats a 159 cm d'altura. Taula amb altura de 75-71 cm. L'habitació adaptada comunica amb la Júnior Suite Hotel. 

Lavabo Habitació:

Porta amb manilla tipus C, amb 76 cm d'ample lliure de pas sense moll de retorn. Forrellat de fàcil obertura. Lavabo de 90 cm d'altura sense faldó, i 69 cm de fons i lliure inferior, és possible utilitzar-lo des del vàter. Espill no inclinat amb vora inferior a 109 cm d'altura. Espai d'accés a l'inodor de 79 cm pel costat esquerre i 20 cm pel costat dret i 150 cm d'accés frontal. Barres de suport a un costat i a l'altre. Al costat esquerre, barra abatible, 63-79 cm i al costat dret, barra fixa, 75 cm. Barra frontal 58-76 cm. Dutxa amb sòl no lliscant i no continu amb el recinte. Seient fix a la paret amb respatler de 39 cm d'ample i 34 cm de fons. Barra de suport situada a 93 cm del seient i a 123 cm d'altura i barra frontal a 92 cm. Aixeta de gir en paret accessible, situat a 107 cm d'altura. Sense sistema d'alarma dins de la cabina. 

Restaurant, cafeteria, bufet:

Situat en planta baixa accessible. Porta amb un mínim de 150 cm de doble d'ample lliure de pas. Permanentment oberta. Taules d’un peu de 75`5 cm d'altura. A la part inferior, 73 cm d'alt, 70 cm d'ample i 19 cm de fons. Hi ha un ample de pas d’almenys 120 cm entre les taules. Barra de d'autoservici de 97-106 cm d'altura. Aliments i objectes situats a altures compreses entre els 72 cm i els 106 cm d'altura. Disponibilitat de número variable de taules redones i el parament està situat en barres interiors. 

Sala de reunions:

Situat en planta accessible. Porta amb 150 cm d'ample lliure de pas. Taules mòbils de 73 cm d'altura. A la part inferior, 71 cm d'alt, i 37 cm de fons. Llum amb regulador d'intensitat. 

Visual

Accés:

Entrada principal per mitjà de porta giratòria de vidre sense senyalització contrastada, amb botó de canvi de velocitat. Felput ancorat davant de la porta. Hi ha un accés alternatiu a través del jardí per mitjà de porta automàtica envidrada sense senyalització visual. 

Recepció:

Itinerari sense desnivells i il·luminació homogènia. Mostrador de 112 cm d’altura amb il·luminació directa. 

Mobilitat interior:

A cada planta, itinerari lliure d'obstacles. Hi ha senyals informatius amb pictogrames contrastats. Paviment sense celles, antilliscant i homogeni. Hi ha portes de vidre sense senyalització contrastada. Il·luminació homogènia. 

Lavabos comuns:

Lavabos d’homes i dones senyalitzats amb pictogrames tàctils homologats, amb contrast cromàtic i situats a 156 cm d'altura. Porta del lavabo contrastada respecte a paret. Il·luminació homogènia sense temporitzador. Paviment antilliscant. Sense obstacles ni elements volats sense senyalitzar. 

Ascensor:

Hi ha tres ascensors d'idèntiques característiques que comuniquen les plantes Soterrani a Octava. Amb botons en alt relleu, no contrastats i sense senyalització en Braille. Il·luminació homogènia. Sense senyals sonors que indiquen la planta de parada i el sentit de desplaçament. Compta amb senyal d'alarma sonora i intèrfon. 

Escala:

Hi ha una escala general que comunica les plantes Baixa a Octava. Cada planta compta amb tres trams amb un màxim de set escalons homogenis, de 17 cm d'altura i 30 cm d'empremta. Amb passamans senzill a un costat de l'escala, situat a 114 cm d'altura. Escalons sense bossell, sense sòcol de protecció i sense senyalització visual en cada escaló. Les plantes Baixa i Entresòl estan comunicades per mitjà d'una escala de dos trams amb un màxim de 20 escalons cadascun, de 17 cm d'altura i 28 d'empremta. Amb passamans a 116 cm d'altura. Sense senyalització visual en cada escaló. Amb il·luminació no homogènia. Entre les Plantes Baixa i Soterrani hi ha una tram d'escala amb 17 escalons de les mateixes característiques que l'anterior. Escalons sense franges tàctil i visuals a principi i fi de l'escala. Sense bandes contrastades en cada escaló. Amb itinerari alternatiu per mitjà d'ascensor. Paviment antilliscant i homogeni. Il·luminació homogènia. 

Habitació:

Porta amb contrast lumínic respecte a la paret. Sòl de moqueta homogeni. El mobiliari no dificulta la circulació. Sense objectes volades. Il·luminació homogènia. Porta del lavabo contrastada respecte a la paret. Dins del lavabo, il·luminació homogènia. Senyalització lumínica a la porta. Rètols amb llum situats a 157 cm d'altura. Pilot lumínic indicant si l'habitació està lliure o ocupada 

Restaurant, cafeteria, bufet:

Itinerari lliure d'obstacles. Paviment sense celles, antilliscant i homogeni. Il·luminació homogènia. 

Sala de reunions:

Itinerari lliure d'obstacles. Paviment sense celles, antilliscant i no homogeni. Il·luminació no homogènia.