Hospes Palau de la Mar

Navarro Reverter, 14 46004 Valencia

ÀREA TURÍSTICA: Russafa i Eixample

Situat en avinguda plana, sense obstacles, amb paviment regular i homogeni.

Hi ha senyalització contrastada amb pictogrames homologats i amb informació sobre espais i itineraris.

Permet l'accés de gos guia. 

Auditiva

Aparcament:

Hi ha panells informatius amb pictogrames o textos curts. 

Accés:

Porta totalment envidrada. 

Recepció:

Mostrador de 120 cm d'altura, sense bucle d'inducció magnètica. 

Mobilitat interior:

Informació escrita dels servicis prestats. Hi ha panells informatius a cadascuna de les estàncies amb pictogrames o textos curts. Amb avisadors lluminosos d'emergència. 

Lavabos comuns:

Sense sistema visual lliure/ocupat. Sense banda lliure inferior a la porta de la cabina. 

Ascensor:

Amb indicador de parada i informació visual a la cabina, però no a l’exterior. Avisador lluminós d'emergència. Porta no envidrada. 

Habitació:

Amb connexió a internet. Hi ha informació escrita dels servicis prestats per l'hotel. Televisió amb teletext. Hi ha servici despertador lluminós. El telèfon permet comunicació amb recepció. Endoll junt amb el llit. Porta sense espiera. La porta del lavabo no permet comunicació amb l'exterior. 

Restaurant, cafeteria, bufet:

No compta amb taules redones. 

Física

Aparcament:

Hi ha dues places reservades de 300x500 cm en estacionament propi, sense senyalització però amb itinerari accessible a l'hotel. 

Accés:

Entrada principal, sense desnivells. Porta d'obertura automàtica amb ample lliure de pas de 170 cm. 

Recepció:

Ubicada en Planta Baixa accessible, sense desnivells. Mostrador de 120 cm d'altura. 

Mobilitat interior:

Edifici de tres plantes i soterrani, comunicats per mitjà d'escala i ascensor. A cada planta, itinerari sense desnivells. Corredors de més de 120 cm i portes amb ample mínim de pas de 80 cm. Paviment homogeni i antilliscant. 

Lavabo a zones comunes:

Hi ha un lavabo adaptat unisex amb itinerari accessible. Senyalització en porta amb símbol homologat. Paviment antilliscant. Porta del lavabo corredissa, d'obertura amb manilla tipus C, amb 86 cm d'ample lliure de pas. Davant i darrere de la porta hi ha un espai igual o superior a 150 cm. Porta de la cabina corredissa, d'obertura amb manilla tipus C, amb 90 cm d'ample lliure de pas. Amb forrellat fàcil de manipular. En cas d'emergència, permet obertura des de l'exterior. Dins de la cabina es pot inscriure un cercle de 150 cm de diàmetre. Lavabo de 78 cm d'altura, 68 cm d'altura lliure inferior i 50 cm de fons. No és possible utilitzar-lo des del vàter. Aixeta monocomandament. Espill no inclinat amb vora inferior a 114 cm d'altura. Espai d'accés a l'inodor de més de 120 cm pel costat dret i 85 cm d'accés frontal. Seient de l'inodor a 36 cm d'altura. Barra de suport fixa al costat esquerre i abatible al costat dret, ambdues a 80 cm d'altura. Separació entre barres de 75 cm. Sense sistema d'alarma dins de la cabina. 

Ascensor:

Hi ha dos ascensors que comuniquen des de la planta Soterrani a Tercera. Situat en planta accessible amb itinerari accessible. Ascensor principal, d'accés al garatge, amb ample lliure de porta de 80 cm i cabina de 100x120 cm. Botons de trucada a 110 cm d'altura, botons interiors a 110 cm d'altura i sense passamans. 

Escala:

Hi ha una escala amb vint escalons de 16 cm d'altura i 30 cm d'empremta, dividits en tres trams que comuniquen des del Soterrani fins a la Planta Tercera. Hi ha itinerari alternatiu accessible per mitjà d'ascensor. Sense passamans. Paviment antilliscant i homogeni. 

Habitació adaptada:

Situada en Planta Baixa amb itinerari accessible. Porta amb 90 cm d'ample lliure de pas. Llit de 56 cm d'altura, accesible per ambdós costats. Amb accés a interruptors de llum. Lleixes i caixons de l'armari a altures compreses entre els 30-40 cm. Tiradors de fàcil obertura. 

Lavabo habitació adaptada:

Porta d'obertura cap a dins, amb manilla tipus C, amb 90 cm d'ample lliure de pas. Sense moll de retorn. Davant i darrere de la porta hi ha un espai igual o superior a 150 cm. Lavabo de 85 cm d'altura, 70 cm d'altura lliure inferior i 50 cm de fons. No és possible utilitzar-lo des del vàter. Aixeta monocomandament. Espill no inclinat amb vora inferior a 125 cm d'altura. Espai d'accés a l'inodor de més de 120 cm pel costat dret i 90 cm d'espai frontal. Seient a 40 cm d'altura. Barres de suport abatibles a un costat i a l'altre, a 75 cm d'altura. Separació entre barres de 75 cm. Dutxa amb paviment antilliscant i continu amb el recinte. Sense barres de suport. Banyera amb vora a 55 cm d'altura i amb banc de transferència. Cada habitació compta amb banc de transferència propi. Aixeta monocomandament. Sense sistema d'alarma dins de la cabina. 

Restaurant, cafeteria, bufet:

Situat en planta baixa amb itinerari accessible. Porta amb 90 cm d'ample lliure de pas. Taules d’un peu de 70 cm d'altura. A la part inferior, 70 cm d'alt, 80 cm d'ample i 160 cm de fons. Hi ha un ample lliure de pas d’almenys 120 cm entre les taules. 

Sala de reunions:

Situada en Planta Baixa amb itinerari accessible. Porta amb 83 cm d'ample lliure de pas. Taula rectangular de 75 cm d'altura. A la part inferior, 70 cm d'alt i 90 cm d'ample. 

Gimnàs:

Situat en Planta Baixa amb itinerari accessible. Al vestuari, porta d'obertura cap a l'interior, amb 70 cm d'ample lliure de pas. Al lavabo, porta de la cabina d'obertura cap a dins amb manilla tipus C, amb 65 cm d'ample lliure de pas i sense moll de retorn. Dins de la cabina es pot inscriure un cercle de 150 cm de diàmetre. Lavabo de 91 cm d'altura, amb 80 cm d'altura lliure inferior i 57 cm de fons. No és possible utilitzar-lo des del vàter. Aixeta monocomandament. Vora inferior de l'espill a 116 cm d'altura. No Inclinat. Espai d'accés a l'inodor de més de 120 cm pel costat dret i 90 cm d'espai frontal. Sense barres de suport. Seient a 40 cm d'altura. 

Piscina:

Situada a la Planta Baixa amb itinerari accessible. No disposa de grua. Al vestuari, porta amb obertura cap a l'exterior i 60 cm d'ample lliure de pas. Al lavabo, porta de la cabina d'obertura cap a dins amb manilla tipus C, amb 90 cm d'ample lliure de pas i sense moll de retorn. En cas d'emergència el forrellat permet obertura des de l'exterior. Dins de la cabina es pot inscriure un cercle de 150 cm de diàmetre. Lavabo de 91 cm d'altura, amb 80 cm d'altura lliure inferior i 57 cm de fons. No és possible utilitzar-lo des del vàter. Aixeta monocomandament. Espill no inclinat amb vora inferior a 126 cm d'altura. Espai d'accés a l'inodor de més de 120 cm pel costat dret i 90 cm d'accés frontal. Sense barres de suport. Seient a 40 cm d'altura. Sense sistema d'alarma dins de la cabina. 

Visual

Accés:

Porta principal automàtica, de vidre i amb senyalització visual d'alt contrast. 

Recepció:

Itinerari sense desnivells lliure d'obstacles, amb portes de vidre senyalitzades i paviment antilliscant i homogeni. Il·luminació homogènia. Mostrador de 120 cm d'altura amb il·luminació directa. 

Mobilitat interior:

Edifici de tres plantes i soterrani, comunicats per mitjà d'escala i ascensor. Itinerari lliure d'obstacles. Paviment amb celles, antilliscant i homogeni. Hi ha portes de vidre amb senyalització contrastada. Hi ha senyals informatius amb pictogrames, text enlaire contrast i en Braille. Il·luminació homogènia. 

Lavabos comuns:

Lavabos d’homes i dones senyalitzats amb pictogrames homologats, amb contrast cromàtic i no tàctils. Porta del lavabo no contrastada respecte a la paret. Il·luminació no homogènia, sense temporitzador. Paviment antilliscant. Sense obstacles ni elements volats sense senyalitzar. 

Ascensor:

Ascensors amb botons contrastats, en Braille i amb alt relleu. No compten amb senyals sonors que indiquen la planta de parada i el sentit de desplaçament. Paviment enfront de la porta senyalitzat amb franja tàctil i visual. Compten amb senyal d'alarma sonora i intèrfon. 

Escala:

Hi ha una escala amb un tram de vint escalons que comunica la Planta Baixa amb la Primera. Principi i final de l'escala sense senyalització tàctil i visual. Itinerari alternatiu per mitjà d'ascensor. Paviment antilliscant i homogeni. Il·luminació homogènia. 

Habitació:

Porta contrastada respecte a la paret. Paviment homogeni. El mobiliari pot obstruir el pas. Il·luminació homogènia. Porta del lavabo contrastada respecte a la paret. Dins del lavabo, il·luminació homogènia. 

Restaurant, cafeteria, bufet:

Itinerari lliure d'obstacles amb paviment homogeni. Carta amb textos grans i contrastats. Disponibilitat de carta en Braille. Il·luminació homogènia. 

Sala de reunions:

Itinerari lliure d'obstacles. Paviment antilliscant i homogeni. Il·luminació homogènia.