El Corte Inglés - Colón

Colón 27, 46004 València

ÀREA TURÍSTICA: Centre històric

Situat en carrer pla amb paviment homogeni. 

Permet l'accés de gos pigall. 

El centre compta amb una cadira de rodes per al seu ús en cas d'emergència. 

Existeix senyalització contrastada amb pictogrames homologats, amb informació sobre espais i itineraris.

Auditiva

Accés:

Existeixen cinc accessos a l'edifici, des del carrer Pérez Bayer, el carrer Colón i el carrer Lauria. Tots amb portes totalment envidrades.

Mobilitat interior:

L'edifici compta amb planta Semisoterrani, Baixa i sis plantes superiors, comunicades mitjançant ascensors, escales convencionals i mecàniques.

Amb informació escrita dels serveis prestats. Existeixen panells informatius amb pictogrames o textos curts, senyalitzant espais i itineraris.

Departament d'Atenció al Client situat en la planta Sexta. 

Condícies:

Existeixen condícies en totes les plantes de l'edifici a excepció de la planta Baixa. Tots situats al costat dels ascensors.

Sense sistema visual lliure/ocupat.

Amb banda lliure inferior en porta de cabina.

Ascensor:

Existeixen quatre ascensors entre les plantes Pàrquing 3 i Sexta, amb indicador de parada i informació visual en la cabina i de pujada/baixada en l'exterior.

Restaurant, cafeteria, bufet:

Compta amb taules redones amb capacitat per a cinc persones cadascuna.

Física

Aparcament:

L'edifici no compta amb pàrquing propi, però té accés al dels cinemes ABC Park, de tres altures comunicades mitjançant ascensor. Disposa d'un total d'onze places d'almenys 220x450 cm amb senyalització vertical i horitzontal.

Reservada una plaça pública d'almenys 200x400 cm, amb senyalització vertical i horitzontal al carrer de l'Isabel la Catòlica 1, a 89 m de distància. Amb itinerari accessible, de paviment homogeni fins a l'establiment. Existeix una altra plaça amb les mateixes característiques al carrer Roger de Llòria 11 a 230 m de distància. 

Accés:

Existeixen cinc accessos a l'edifici, tots amb portes d'obertura automàtica i més de 120 cm d'ample lliure de pas.

Accés des del carrer Pérez Bayer a l'interior de l'edifici sense desnivell, amb inclinació en la vorera del 3%.

Des del carrer Colón, accés sense desnivell.

Des de la cantonada dels carrers Colón-Lauria, rampa amb 100 cm de longitud, 11,2% d'inclinació i més de 120 cm d'ample lliure de pas.

Des del carrer Lauria, un accés amb rampa de 150 cm de longitud i 6% d'inclinació i un altre amb rampa de 207 cm de longitud i 6% d'inclinació. Totes dues amb més de 120 cm d'ample lliure de pas. 

Mobilitat interior:

L'edifici compta amb planta Semisoterrani, Baixa i sis plantes superiors, comunicades mitjançant ascensors, escales convencionals i mecàniques.

En cada planta, itinerari sense desnivells.

Corredors i portes en corredors de més de 120 cm d'ample.Paviment sense regruixos i antilliscant.

Sala d'àmbit cultural situada en la planta Sexta amb accés sense desnivell i porta amb més de 120 cm d'ample lliure de pas. 

Condícies:

Existeixen condícies adaptades unisex en totes les plantes de l'edifici a excepció de la planta Baixa. Tots situats al costat dels ascensors.

Senyalització en porta amb símbol homologat. Paviment antilliscant.

Porta de la condícia d'obertura cap a dins amb pom, amb 98 cm d'ample lliure de pas. Sense moll de retorn. Davant de la porta es pot inscriure un cercle de 150 cm de diàmetre.

En cas d'emergència, el forrellat no permet obertura des de l'exterior.

Dins de la cabina es pot inscriure un cercle de 150 cm de diàmetre.

Lavabo anatòmic de 80 cm d'altura. Altura lliure inferior de 72 cm i 55 cm de fons. No és possible utilitzar-ho des del vàter. Aixeta de pressió. En la cafeteria el lavabo és d'altura regulable.

Espill no inclinat amb vora inferior a 110 cm del sòl.

Espai d'accés al vàter de 55 cm pel costat dret, 103 cm per l'esquerre i més de 150 cm d'accés frontal.

Seient del vàter a 40 cm d'altura.

Barres de suport abatibles a banda i banda, situades a 80 cm d'altura. Separació entre barres de 58 cm.

Sense sistema d'alarma dins de la cabina.

Il·luminació sense temporitzador. 

Escales:

Existeix una escala general entre les plantes Semisoterrani i Sexta de dos trams per planta de dotze escalons cadascun, de 17 cm d'altura i 31 cm de petjada. Amb passamans senzills a banda i banda de l'escala, situats a 100 cm d'altura. Prolongat en replans intermedis i en àrees d'embarque-desembarque. Paviment antilliscant i homogeni.

Plantes Baixa a Tercera comunicades mitjançant dos mòduls d'escales mecàniques i un mòdul entre plantes Tercera i Sexta. Entre les plantes Baixa i Semisoterrani, un mòdul independent. Totes de 100 cm d'ample, amb passamans situat a 92 cm d'altura i dos esglaons enrasats al principi i al final. Amb itinerari alternatiu mitjançant ascensor. 

Ascensor:

Existeixen quatre ascensors entre les plantes Pàrquing 3 i Sexta, amb ample lliure de pas de 110 cm i cabina de 187x196 cm. Botons d'anomenada a 120 cm d'altura, botons interiors a 112-136 cm d'altura i passamans a 94 cm d'altura. Amb espill.

Restaurant, cafeteria, bufet:

Cafeteria/restaurant situats en la planta Sexta, amb itinerari accessible.

Obertura d'accés i corredors amb més de 120 cm d'ample lliure de pas.

Taules monopie, de 74,5 cm d'altura. En la part inferior, 71,5 cm d'alt, 60 cm d'ample i 31 cm de fons lliure..Zona de reservat amb porta de més de 120 cm d'ample lliure de pas.

Accés a la terrassa sense desnivell des de la cafeteria/restaurant, mitjançant portes d'obertura automàtica amb més de 120 cm d'ample lliure de pas.

Visual

Accés:

Existeixen cinc accessos a l'edifici, tots amb portes envidrades d'obertura automàtica, amb senyalització visual contrastada. 

Accés des del carrer Pérez Bayer sense desnivell. 

Des dels carrers Colón i Lauria existeixen rampes d'accés d'entre 100-200 cm de longitud i més de 120 cm d'ample lliure de pas. Sense senyalització tactovisual a l'inici i final de rampa. Amb paviment antilliscant.  

Mobilitat interior:

L'edifici compta amb planta Semisoterrani, Baixa i sis plantes superiors, comunicades mitjançant ascensors, escales convencionals i mecàniques. 

En cada planta, itinerari lliure d'obstacles, sense objectes voladissos no senyalitzats. 

Paviment sense celles, antilliscant i homogeni. 

Existeixen senyals informatius amb textos i pictogrames contrastats. 

Il·luminació homogènia. Productes a la venda amb il·luminació directa.  

Condícies:

Existeixen condícies en totes les plantes de l'edifici a excepció de la planta Baixa. Tots situats al costat dels ascensors. 

Condícies d'homes i dones senyalitzats amb pictogrames no tàctils, homologats i amb contrast cromàtic, situats a 165 cm d'altura. 

Porta de condícia contrastada respecte a paret. 

Il·luminació homogènia sense temporitzador.  

Escales:

Existeix una escala general entre les plantes Semisoterrani i Sexta de dos trams per planta de dotze escalons cadascun, de 17 cm d'altura i 31 cm de petjada. Amb passamans senzill a banda i banda, situats a 100 cm d'altura. Prolongats en replans intermedis i en àrees d'embarque-desembarque. Principi i final de l'escala sense senyalització tacte-visual. Escalons sense bocel, amb senyalització tacte-visual i amb sòcol de protecció a un costat. Paviment antilliscant i homogeni. 

Plantes Baixa a Tercera comunicades mitjançant dos mòduls d'escales mecàniques i un mòdul entre plantes Tercera i Sexta. Entre les plantes Baixa i Semisoterrani, un mòdul independent. Totes amb dos esglaons enrasats i amb senyalització tàctil a principi i fi de l'escala. Amb bandes contrastades en cada esglaó. Sense senyalització lluminosa indicant la direcció de pujada/baixada. Amb itinerari alternatiu mitjançant ascensor. 

Il·luminació homogènia.  

Ascensor:

Existeixen quatre ascensors entre les plantes Pàrquing 3 i Sexta, amb botons no contrastats, sense braille i amb baix relleu. Amb passamans a 94 cm d'altura. No compta amb senyals sonors que indiquen la planta de parada i el sentit de desplaçament. Sòl enfront de la porta no senyalitzat amb franja tacte-visual. Compta amb senyal d'alarma sonora i intèrfon.

Restaurant, cafeteria, bufet:

Cafeteria/restaurant situats en la planta Sexta, amb itinerari accessible. Paviment sense celles, antilliscant i homogeni. 

Carta amb textos contrastats de font gran, mitjana i xicoteta. 

Il·luminació homogènia. 

Informació d'interés