El Corte Inglés - Avenida De Francia

Pintor Maella, 37 (Avda. de Francia), 46028 València

ÀREA TURÍSTICA: Ciutat de les Arts i Alameda

Situat en zona plana amb paviment homogeni. 

Permet l'accés de gos pigall. 

Disposa de quatre cadires de rodes per al seu ús en cas d'emergència. 

Existeix senyalització contrastada amb pictogrames homologats, amb informació sobre espais i itineraris. 

Auditiva

Aparcament:

El Centre compta amb cinc plantes d'aparcament propi. Comunicades entre si mitjançant un ascensor propi i mitjançant un mòdul de tres ascensors amb la resta de l'edifici.Ascensor entre les plantes Semisoterrani i P5 amb indicador de parada i informació visual en la cabina i en l'exterior.Existeixen panells informatius amb pictogrames o textos curts, indicant espais i itineraris. 

Accés:

El Centre compta amb tres accessos, un en la rotonda Menorca, un altre al carrer Pintor Maella i un altre al carrer Luis Bolinches Company. Tots proveïts de porta totalment envidrada.

Mobilitat interior:

L'edifici compta amb planta Semisoterrani, Baixa, i huit plantes superiors. Disposa al seu torn de cinc plantes d'aparcament propi. Totes elles comunicades mitjançant ascensors i escales.Amb informació escrita dels serveis prestats. Existeixen panells informatius amb pictogrames o textos curts, senyalitzant espais i itineraris. 

Emprovadors:

Portes amb franja lliure inferior i amb senyalització visual lliure/ocupat.

Condícies:

Existeixen condícies en totes les plantes de l'edifici menys en la planta Baixa. Tots ells estan situats al costat dels ascensors. Sense sistema visual lliure/ocupat. Amb banda lliure inferior en porta de cabina. 

Ascensor:

Existeix un mòdul de tres ascensors que comunica les plantes Pàrquing 5 a Octava. Amb indicador de parada i informació visual en la cabina i en l'exterior.

Restaurant, cafeteria, bufet:

Restaurant i cafeteria situats en la planta Octava.
Compta amb taules redones amb capacitat per a 4-6 persones.
L'interior del restaurant permet comunicació visual amb la terrassa.

Física

Aparcament:

El Centre compta amb cinc plantes d'aparcament propi, amb aproximadament 25 places reservades per a PMR, de 300x400 cm. Amb senyalització horitzontal.

Des de l'interior de l'edifici, accés a l'aparcament sense desnivell.

Des dels ascensors, accés a l'aparcament amb portes de més de 120 cm d'ample lliure de pas, sense desnivell.

Ascensor entre les plantes Semisoterrani i P5 amb ample lliure de pas de 90 cm i cabina de 134x 138 cm. Botons d'anomenada a 107-114 cm d'altura i botons interiors a 81-117 cm d'altura. Sense passamans i sense espill.

Caixers d'aparcament amb mecanismes i ranures situades a 128-166 cm d'altura. 

Accés:

El Centre compta amb tres accessos, un en la rotonda Menorca, un altre al carrer Pintor Maella i un altre al carrer Luis Bolinches Company. Tots ells sense desnivell, amb portes d'obertura automàtica amb més de 120 cm d'ample lliure de pas.

Des de l'accés del carrer Luis Bolinches Company, descens a la Planta Semisoterrani mitjançant escala de dos trams d'onze escalons cadascun, de 16 cm d'altura i 30 cm de petjada. Amb passamans lateral i central situats a 106 cm d'altura. Itinerari alternatiu mitjançant escala mecànica.

Des de l'aparcament de la planta Semisoterrani, accés a l'interior de l'edifici mitjançant escala de quatre escalons de 17 cm d'altura i 30 cm de petjada. Itinerari alternatiu mitjançant rampa de dos trams de 10 m i 7,20 m de longitud, més de 120 cm d'ample i una mitjana de 1,5% d'inclinació. Amb passamans a 110 cm d'altura. Paviment antilliscant i homogeni. 

Mobilitat interior:

L'edifici compta amb planta Semisoterrani, Baixa, i huit plantes superiors. Disposa al seu torn de cinc plantes d'aparcament propi. Totes elles comunicades mitjançant ascensors i escales.

Existeix un punt d'atenció al client en Pàrquing 1, amb taulell de 106 cm d'altura, 90 cm d'altura lliure inferior i 10 cm de fons lliure inferior.

Accés a la terrassa de la planta Primera sense desnivell, amb porta d'obertura automàtica i més de 120 cm d'ample lliure de pas.

Corredors i portes en corredors de més de 120 cm d'ample lliure de pas.

En cada planta, itinerari sense desnivells.

Paviment sense regruixos i antilliscant. 

Emprovadors:

Existeix almenys un emprovador adaptat en les plantes Primera, Segona, Tercera i Quarta.

Porta d'accés a la zona d'emprovadors de 85 cm d'ample.

Porta de l'emprovador amb senyalització homologada, d'obertura cap a l'interior i amb ample lliure de pas de 87 cm. Interior de la cabina de 150x150 cm, amb seient fix i amb penjadors a 187 cm d'altura. Amb espill de cos sencer.

Davant de la porta es pot inscriure un cercle de 90 cm de diàmetre. 

Condícies:

Existeixen condícies adaptades unisex en totes les plantes de l'edifici menys en la planta Baixa, situats al costat dels ascensors. La cafeteria i el restaurant, situats en la planta 8, compten amb condícia adaptada pròpia.

Senyalització en porta amb símbol homologat. Paviment antilliscant.

Porta de la zona de condícies sense desnivell, d'obertura cap a l'exterior amb manilla tipus C, amb 100 cm d'ample lliure de pas. En el restaurant no existeix porta de la zona de condícies, hi ha una obertura de 114 cm.

Porta de la condícia d'obertura cap a dins amb pom, amb 94 cm d'ample lliure de pas. Amb moll de retorn. Davant de la porta es pot inscriure un cercle de 125 cm de diàmetre.

En cas d'emergència, el forrellat permet obertura des de l'exterior.

Dins de la cabina es pot inscriure un cercle de 130 cm de diàmetre. En el restaurant es pot inscriure un cercle de 142 cm de diàmetre.

Lavabo d'altura regulable. No és possible utilitzar-ho des del vàter. Aixeta de pressió.

Espill no inclinat amb vora inferior a 91 cm del sòl.

Espai d'accés al vàter de 82 cm pel costat dret, 87 cm per l'esquerre i més de 150 cm d'accés frontal.

Seient del vàter a 45 cm d'altura.

Barres de suport abatibles a banda i banda, situades a 84 cm d'altura. Separació entre barres de 56 cm.

Sense sistema d'alarma dins de la cabina.

Il·luminació sense temporitzador.

Existeix una sala de lactància situada en la tercera planta, amb porta de doble fulla i 116 cm d'ample lliure de pas. Compta amb dues lliteres de canvi de bolquer, situades a 90 cm d'altura. Lavabo de 85 cm d'altura, 66 cm d'altura lliure inferior i 60 cm de fons lliure inferior. Microones a 86 cm d'altura. 

Escales:

Escala general entre les plantes Baixa i Octava de dos trams per planta, de tretze esglaons cadascun, de 16 cm d'altura i 30 cm de petjada. Amb passamans doble a banda i banda situats a 83-106 cm d'altura. Prolongats en àrees d'embarque-desembarque. Paviment antilliscant i homogeni.

Existeixen tres mòduls d'escales mecàniques entre les plantes Baixa i Setena i dos mòduls entre les plantes Setena i Octava. Totes amb 100 cm d'ample i amb passamans situat a 90 cm d'altura. Amb dos esglaons enrasats al principi i al final. Amb itinerari alternatiu mitjançant ascensor.

Les plantes Baixa i Pàrquing 5 estan comunicades mitjançant rampes mecàniques de 100 cm d'ample. Amb passamans situat a 94 cm d'altura. Amb itinerari alternatiu mitjançant ascensor. 

Ascensor:

Existeix un mòdul de tres ascensors amb ús preferent per a persones amb discapacitat, que comunica les plantes Pàrquing 5 a Octava. Portes amb ample lliure de pas de 150 cm i cabines de 177x 226 cm. Botons d'anomenada a 121 cm d'altura i botons interiors a 91-143 cm d'altura. Sense passamans, amb espill.

Restaurant, cafeteria, bufet:

Restaurant i cafeteria situats en la planta Octava.

Accés amb més de 120 cm d'ample lliure de pas.

Ample lliure de pas en corredors superior a 120 cm

Disposició de les taules variable. Espai lliure de pas entre taules d'entre 40-120 cm. Amb possibilitat d'inscriure un cercle de 150 cm de diàmetre en determinats punts.

Existeixen tres reservats en el restaurant, amb accés sense desnivell i més de 120 cm d'ample lliure de pas.

En el restaurant, taules de quatre potes sense travesser, de 76 cm d'altura. En la part inferior, 66 cm d'alt, 55 cm d'ample i 80 cm de fons.

En la cafeteria, taules monopie de 76,5 cm d'altura, 72 cm d'altura lliure inferior i 80 cm de fons.Barra de 112 cm d'altura.

Terrassa amb accés sense desnivell, amb porta d'obertura automàtica de més de 120 cm d'ample lliure de pas. Taules sense fons lliure inferior, de 37 cm d'altura.

Visual

Accés:

El Centre compta amb tres accessos, un en la rotonda Menorca, un altre al carrer Pintor Maella i un altre al carrer Luis Bolinches Company. Tots ells sense desnivell, amb portes d'obertura automàtica, envidrades i amb senyalització contrastada. Des de l'accés del carrer Luis Bolinches Company, descens a la Planta Semisoterrani mitjançant escala de dos trams d'onze escalons cadascun, de 16 cm d'altura i 30 cm de petjada. Sense bocel i amb sòcol de protecció a banda i banda. Sense senyalització tactovisual a principi i fi de l'escala i amb bandes tactovisuales en cada esglaó. Amb passamans lateral i central situats a 106 cm d'altura. Itinerari alternatiu mitjançant escala mecànica.  

Mobilitat interior:

L'edifici compta amb planta Semisoterrani, Baixa, i huit plantes superiors. Disposa al seu torn de cinc plantes d'aparcament propi. Totes elles comunicades mitjançant ascensors i escales. En cada planta, itinerari lliure d'obstacles. Existeixen senyals informatius amb textos i pictogrames contrastats. Il·luminació homogènia. Productes amb il·luminació directa. Paviment sense celles, antilliscant i homogeni. Poden existir catifes sense ancoratge en l'itinerari.  

Condícies:

Existeixen condícies en totes les plantes de l'edifici menys en la planta Baixa. Tots ells estan situats al costat dels ascensors. Condícies d'homes i dones senyalitzats amb pictogrames no tàctils (en les condícies del restaurant són tàctils), homologats i amb contrast cromàtic, situats a 170 cm d'altura. Porta de condícia contrastada respecte a paret. Il·luminació homogènia sense temporitzador.  

Escales:

Escala general entre les plantes Baixa i Octava de dos trams per planta, de tretze esglaons cadascun, de 16 cm d'altura i 30 cm de petjada. Amb passamans a banda i banda, prolongats en àrees d'embarque-desembarque. Principi i final de l'escala sense senyalització tacte-visual. Escalons sense bocel, amb senyalització tacte-visual i sense sòcol de protecció a un costat. Paviment antilliscant i homogeni. Existeixen tres mòduls d'escales mecàniques entre les plantes Baixa i Setena i dos mòduls entre les plantes Setena i Octava. Amb dos esglaons enrasats al principi i al final, sense bandes de color contrastat en cadascun dels esglaons. Sense senyalització visual a principi i fi de l'escala. Sense senyalització lluminosa indicant la direcció de pujada/baixada. Amb itinerari alternatiu mitjançant ascensor. Les plantes Baixa i Pàrquing 5 estan comunicades mitjançant rampes mecàniques. Sense senyalització visual contrastada al principi i final de l'escala. Sense senyalització lluminosa indicant la direcció de pujada/baixada. Amb itinerari alternatiu mitjançant ascensor. Il·luminació homogènia.  

Ascensor:

Existeix un mòdul de tres ascensors que comunica les plantes Pàrquing 5 a Octava. Amb botons contrastats, en braille i sense altorrelieve. Sense passamans. Compta amb senyals sonors que indiquen la planta de parada i el sentit de desplaçament. Sòl enfront de la porta no senyalitzat amb franja tacte-visual. Compta amb senyal d'alarma sonora i intèrfon.

Restaurant, cafeteria, bufet:

Restaurant i cafeteria situats en la planta Octava. Paviment sense celles, antilliscant i homogeni. Carta amb textos de font mitjana, amb contrast cromàtic. Il·luminació no homogènia Barra de 112 cm d'altura amb il·luminació directa. Terrassa amb accés sense desnivell, amb porta envidrada d'obertura automàtica i amb senyalització contrastada. Paviment antilliscant i homogeni. 

Informació d'interés