Casino Cirsa València

Avda. Cortes Valencianas 59, 46015 València

ÀREA TURÍSTICA: Bioparc i parc de Capçalera

El Casino realitza activitats en col·laboració amb col·lectius i associacions de persones amb discapacitat.

Entre d’altres, celebren cada any un Torneig de Pòquer per a persones sordes.

Compta amb un desfibril·lador situat junt a la recepció.

Permet l'accés de gos guia.

Situat en avinguda plana, sense obstacles i amb paviment homogeni. 

Auditiva

Accés:

Portes d'accés totalment envidrades.

Recepció:

Mostrador de 118 cm d'altura.

Mobilitat interior:

Hi ha panells informatius amb pictogrames o textos curts.

Lavabos:

Sense sistema visual lliure/ocupat. Sense banda lliure inferior en porta de cabina.

Ascensor:

Hi ha dos ascensors que comuniquen el Pàrquing amb la Planta Baixa, i un que comunica la Planta Baixa amb la Planta Primera. Amb informació visual tant dins com fora de la cabina.

Física

Aparcament:

Quatre places reservades, dues a cadascuna de les dues plantes del pàrquing propi del Casino. Amb senyalització horitzontal i més de 220x450 cm. Accés a l'interior del mateix mitjançant ascensor i portes de mínim 80 cm d'ample lliure de pas.

Accés:

Accés mitjançant escala d'onze escalons de 17 cm d'altura i 30 cm d'empremta. Bandes antilliscants en cada escaló, i passamans a un costat i a l'altre Accés alternatiu mitjançant rampa de tres trams amb més de 120 cm d'ample, 350 m de longitud i inclinació de 3,5 %. Portes d'accés a l'edifici d'obertura automàtica, amb ample lliure de pas de 117 cm

Recepció:

Ubicada en planta baixa amb itinerari accessible. Mostrador de 118 cm d'altura.

Mobilitat interior:

Compta amb dos terrasses, una a la Planta Baixa i una altra a la Planta Primera. Ambdues amb accés sense desnivell i porta amb mínim de 80 cm d'ample lliure de pas. Paviment antilliscant i homogeni. En part cobert de moqueta. Ample de pas en corredors superior a 120 cm, amb estrenyements puntuals d'aproximadament 70 cm Ample de pas en portes de mínim 80 cm

Lavabos:

A la Planta Baixa hi ha dos lavabos adaptats, un unisex (necessari sol·licitar la clau per a accedir a ell) i el de dones junt amb el restaurant. A la Planta Soterrani, es troba adaptat el lavabo d’homes. Porta del lavabo unisex, amb 83 cm d'ample lliure de pas. Lavabo de 85 cm d'altura sense pedestal, amb 70 cm d'altura lliure inferior i 53 cm de fons lliure inferior. Aixeta de pressió. Espill situat a 113 cm d'altura. Espai d'accés a l'inodor de 21 cm pel costat esquerre, 87 cm pel dret i 89 cm d'accés frontal. Seient de l'inodor situat a 44 cm d'altura. Barres de suport abatibles a esquerra i dreta, situades a 64-80 cm i 60-77 cm d'altura respectivament. Separació entre barres de 65 cm. Sense sistema d'alarma dins de la cabina.

Escales:

Hi ha una escala de tres trams que comunica la plantes Baixa i Primera. Escalons de 17 cm d'altura i 29 cm d'empremta amb bandes antilliscants i passamans a un costat. Itinerari alternatiu mitjançant escala mecànica i ascensor. Les plantes Baixa i Soterrani estan comunicades mitjançant una escala corba de tres trams, el més llarg de dotze escalons, de 17 cm d'altura i empremta variable. Amb bandes antilliscants i passamans a un costat i a l'altre. Itinerari alternatiu mitjançant ascensor.

Ascensor:

Hi ha dos ascensors que comuniquen el Pàrquing amb la Planta Baixa, i un que comunica la Planta Baixa amb la Planta Primera. Portes amb ample lliure de pas de 90 cm i cabina de 139x111 cm. Botons de trucada situats a 95 cm d'altura i inferiors a 90-117 cm d'altura.

Restaurant, cafeteria, bufet:

Situat a la Planta Baixa, accessible mitjançant escala de tres escalons. Itinerari alternatiu mitjançant rampa de dos trams de 280 cm i 260 cm respectivament, ambdós amb 8% d'inclinació i 116 cm d'ample. Taules de 76 cm d'altura i 72 cm d'altura lliure inferior. Hi ha un ample de pas d’almenys 120 cm entre les taules, amb estrenyements puntuals d'aproximadament 70 cm. Barra autoservici de 87 cm d'altura, amb 78 cm d'espai lliure inferior i 32 cm de fons. Espai de circulació lateral de més de 120 cm, sense possibilitat de recolzar la safata durant tot el recorregut. Aliments i objectes situats a aproximadament 87 cm d'altura.

Visual

Accés:

Accés mitjançant escala d'onze escalons de 17 cm d'altura i 30 cm d’empremta. Bandes tàctils i visuals en cada escaló, i passamans a un costat i a l'altre. Accés alternatiu mitjançant rampa de tres trams i aproximadament 350 m de longitud. Portes d'accés a l'edifici de vidre, amb senyalització contrastada i d'obertura automàtica. 

Recepció:

Ubicada en planta baixa amb itinerari sense obstacles. Mostrador de 118 cm d'altura amb il·luminació directa. 

Mobilitat interior:

L'edifici compta amb tres plantes comunicades mitjançant escales, ascensors i una escala mecànica. A la Planta Baixa es troben la recepció, part del casino i el restaurant. A la Primera, casino i terrassa i a la Planta Soterrani, la sala de festes. Compta a més amb dues plantes de pàrquing propi. Compta amb dos terrasses, una en Planta Baixa i una altra en planta Primera. Ambdós amb accés sense desnivell i porta amb mínim de pas de 80 cm d'ample. Itinerari lliure d'obstacles. Paviment sense celles, antilliscant i homogeni. En part cobert de moqueta. Hi ha portes de vidre sense senyalització contrastada. Il·luminació no homogènia 

Lavabos:

Hi ha lavabos per a homes i dones en les tres plantes de l'edifici. Senyalització en porta amb símbols homologats, no tàctils i amb contrast cromàtic, situats a 160 cm d’altura. Porta del lavabo contrastada respecte a paret. Il·luminació homogènia sense temporitzador. Paviment antilliscant. 

Escales:

Hi ha una escala de tres trams que comunica la plantes Baixa i Primera. Escalons de 17 cm d'altura i 29 cm d'empremta, amb bandes tàctils i visuals, sense bossell i amb sòcol de protecció. Passamans a un costat. Itinerari alternatiu mitjançant ascensor i escala mecànica sense senyalització visual en cada escaló. Les plantes Baixa i Soterrani estan comunicades mitjançant una escala corba de tres trams, el més llarg de dotze escalons, de 17 cm d'altura i empremta variable. Amb bandes tàctils i visuals, sense bossell i sense sòcol de protecció a un costat. Passamans a un costat. Itinerari alternatiu mitjançant ascensor. 

Ascensor:

Hi ha dos ascensors que comuniquen el Pàrquing amb la Planta Baixa, i un que comunica la Planta Baixa amb la Planta Primera. Botons amb alt relleu, en Braille i sense contrast cromàtic. Sense senyals sonors que indiquen la planta de parada i el sentit de desplaçament. 

Restaurant, cafeteria, bufet:

Accés mitjançant tres escalons amb senyalització tàctil, visual i lumínica. Itinerari alternatiu mitjançant rampa de dos trams d’aproximadament 5 m de longitud, amb bandes antilliscants. Paviment antilliscant i homogeni. Carta amb textos contrastats, de font mitjana. Il·luminació no homogènia. 

Informació d'interés