Museu de les Ciències de València

Ciudad de las Artes y de las Ciencias, Av. del Professor López Piñero 7, 46013 Valencia

ÀREA TURÍSTICA: Ciutat de les Arts i Alameda

Auditiva

Accés:

Porta totalment envidrada. La porta compta amb presència permanent de personal d'atenció.

Ascensor:

Ascensor panoràmic que comunica totes les plantes del Museu. Amb informació visual tant a l’exterior com en l'interior de la cabina. Per al seu ús des de la Planta Baixa fins a la zona expositiva és necessària l'autorització del personal del Museu, ja que equival al pas pel torn d'entrada.

Cafeteria / Restaurant:

Situat en Planta Baixa, permet contacte visual tant amb l'interior del Museu com amb l'exterior.

Tenda:

Sense porta, permet comunicació visual amb la resta del Museu.

Física

Aparcament:

Catorze places reservades a cadascuna de les dues plantes del pàrquing subterrani de l'Umbracle. Amb senyalització horitzontal. Itinerari accessible fins al Museu per mitjà de quatre ascensors adaptats.

Accés:

Porta d'obertura cap a fora per mitjà de tirador vertical. L'entrada compta amb presència permanent de personal d'atenció. Accés sense desnivell amb paviment homogeni i antilliscant.

Recepció:

Ubicada en planta baixa amb itinerari accessible. Compta amb dos mostradors adaptats de 75 cm d'altura que oferixen atenció preferent a persones amb mobilitat reduïda. Les persones amb mobilitat reduïda poden evitar el torn i pujar directament a l'exposició per mitjà d'ascensor, sol·licitant aquest servici al personal d'Atenció al Públic als torns d'accés.

Mobilitat interior:

Edifici de tres plantes d'itinerari accessible connectades per mitjà d'escales mecàniques i tres ascensors adaptats. Paviment homogeni i antilliscant. Ample en corredors superior a 120 cm.

Lavabos:

Quatre cabines adaptades situades a la Planta Baixa, dues per a homes i dues per a dones. Dues cabines a la primera planta, una per a homes i una altra per a dones. Sis cabines en total, situades en lavabos separats.

Les portes dels lavabos estan sempre obertes amb un ample de pas de 90 cm. Inodors de 45 cm d'alçada, amb barres de suport abatible a la dreta i fixa a l'esquerra a la Planta Baixa i ambdues abatibles a la Primera Planta, situades a 60 cm d'alçada. Separació entre barres de 77 cm. Zona de transferència lateral superior a 80 cm. Espai lliure de maniobra inferior a 120 cm. Lavabos de 81 cm d'alçada sense pedestal, amb 65 cm de fons i espai lliure inferior de 77 cm d'alçada a la Planta Baixa i de 67 cm a la Primera Planta. Aixetes de pressió en tots els lavabos.

Ascensor:

Hi ha dos ascensors de gran capacitat, que eviten el pas pels torns a persones amb mobilitat reduïda. Amb capacitat per a 35 persones o 10 cadires de rodes. Per a la seua utilització és necessari anar acompanyat de personal del Museu. Sense passamans ni senyalització sonora que indique la planta de parada. A la part central hi ha un ascensor panoràmic amb ample lliure de pas de 90 cm. Per al seu ús des de la Planta Baixa fins a la zona expositiva és necessària l'autorització del personal del Museu, ja que equival al pas pel torn d'entrada.

Exposició:

A les Plantes Primera i Tercera es troba una exposició formada per mòduls temàtics interactius. Tots adaptats amb rampa d'accés. Mesures variables. A la Planta Segona, exposició permanent formada majoritàriament per panells de text. Itinerari sense desnivells i amb paviment homogeni i antilliscant. Corredors amb ample de pas superior a 120 cm amb mobiliari de descans.

Cafeteria / Restaurant:

Situat en Planta Baixa amb itinerari accessible. Disposa de zona de cafeteria i de restaurant-trattoria especialitzat en cuina italiana, amb els sabors tradicionals mediterranis. Amb paviment homogeni i antilliscant. Il·luminació homogènia.

Tenda:

Ubicada en Planta Baixa amb itinerari accessible. Sense porta, amb rampa d'accés i ample de pas d'entrada superior a 120 cm. Corredors amb ample de pas superior a 120 cm. Lleixes i objectes situats a altures compreses entre els 10-180 cm. Mostrador no adaptat. Paviment homogeni i antilliscant.

Visual

Accés:

Porta envidrada sense senyalització visual contrastada. D'obertura cap a fora per mitjà de tirador vertical. L'entrada compta amb presència permanent de personal d'atenció. Accés sense desnivell amb paviment homogeni i antilliscant. Felput fix darrere de la porta.

Recepció:

Taquilles ubicades en planta baixa amb itinerari sense desnivells i de paviment homogeni i antilliscant.

Mobilitat interior:

Edifici de tres plantes connectades per mitjà d'escales, escales mecàniques i tres ascensors. Paviment homogeni i antilliscant.

Lavabos:

Dos lavabos per a homes i dos per a dones a la Planta Baixa. Un lavabo d'homes i un altre de dones a la Primera Planta. La porta del lavabo és d'obertura permanent, amb senyalització homologada. Sense obstacles ni elements voladissos. Il·luminació homogènia.

Ascensor:

Ascensor panoràmic que comunica totes les plantes amb itinerari accessible. Amb botons contrastats, en Braille i amb alt relleu. Sense passamans, no compta amb senyals sonors que indiquen la planta de parada i el sentit de desplaçament. Sòl enfront de la porta no senyalitzat amb franja tàctil i visual. Per al seu ús des de la Planta Baixa fins a la zona expositiva és necessària l'autorització del personal del Museu, ja que equival al pas pel torn d'entrada.

Exposició:

A la Planta Segona, exposició permanent formada majoritàriament per panells de text contrastat i amb caràcters de font gran. A les plantes Primera i Tercera es troba una exposició temporal formada per mòduls temàtics i interactius. Itinerari sense obstacles, celles ni elements volats sense senyalitzar. Paviment homogeni i antilliscant. Il·luminació homogènia a l’exterior dels mòduls. A l'interior, il·luminació variable.

Cafeteria / Restaurant:

Situat en Planta Baixa amb itinerari accessible. Disposa de zona de cafeteria i de restaurant-trattoria especialitzat en cuina italiana, amb els sabors tradicionals mediterranis. Amb paviment homogeni i antilliscant. Il·luminació homogènia.

Tenda:

Ubicada en Planta Baixa amb itinerari sense desnivells. Sense porta, amb rampa d'accés senyalitzada per mitjà de bandes lluminoses. Paviment homogeni i antilliscant. Il·luminació homogènia.