Hostal Antigua Morellana

En Bou, 2 46001 Valencia

ÀREA TURÍSTICA: Centre històric

Situat en carrer pla de vianants sense obstacles i amb paviment irregular.

Permet l'accés de gos guia.

Auditiva

Aparcament:

No hi ha panells informatius amb pictogrames o textos curts. 

Accés:

Porta totalment envidrada. 

Recepció:

Mostrador de 130 cm d'altura sense bucle d'inducció magnètica. 

Mobilitat interior:

Sense informació escrita dels servicis prestats. No hi ha panells informatius a cadascuna de les estàncies amb pictogrames o textos curts. Amb avisadors lluminosos d'emergència. 

Lavabos comuns:

Sense sistema visual lliure/ocupat. Sense banda lliure inferior a la porta de la cabina. 

Ascensor:

Amb indicador de parada i informació visual a la cabina i a l’exterior. Amb avisador lluminós d'emergència. Porta no envidrada. 

Habitació:

Amb connexió a internet. No hi ha informació escrita dels servicis prestats per l'hotel. Televisió amb teletext. El telèfon permet comunicació amb recepció. Endoll junt amb el llit. Porta sense espiera. La porta del lavabo no permet comunicació amb l'exterior. 

Física

Aparcament:

Places públiques reservades al pàrquing públic de la plaça del Mercat, amb itinerari accessible fins a l'hostal. 

Accés:

Entrada principal amb rampa sense passamans, de 2,09% d'inclinació, 30 cm de longitud i 104 cm d'ample. Paviment homogeni i antilliscant. Porta amb ample lliure de pas de 161 cm. Obertura permanent. 

Recepció:

Ubicada en Planta Baixa, accessible sense desnivells. Mostrador de 130 cm d'altura. 

Mobilitat interior:

Edifici de tres plantes comunicades per mitjà d'escala i ascensor. Itinerari sense desnivells, puntualment obstaculitzat per mobiliari. Paviment homogeni i antilliscant. Corredors de més de 120 cm d'ample, amb estrenyements puntuals de 100 cm. 

Lavabo a zones comunes:

Hi ha un lavabo unisex adaptat amb itinerari accessible. Senyalització a la porta amb símbol homologat. Paviment antilliscant. Porta del lavabo corredissa amb manilla, amb 88 cm d'ample lliure de pas. Davant i darrere de la porta hi ha un espai igual o superior a 150 cm. Porta de la cabina corredissa amb pom, amb 88 cm d'ample lliure de pas. En cas d'emergència, el forrellat no permet obertura des de l'exterior. Dins de la cabina es pot inscriure un cercle de 150 cm de diàmetre. Lavabo de 90 cm d'altura sense pedestal, amb 60 cm d'altura lliure inferior i 24 cm de fons. No és possible utilitzar-lo des del vàter. Aixeta monocomandament. Espill no inclinat amb vora inferior a 100 cm d'altura. Espai d'accés a l'inodor de 60 cm per l'esquerra i 120 cm d'accés frontal. Seient de l'inodor a 40 cm d'altura. Barra de suport abatible al costat esquerre i fixa al costat dret. Ambdues situades a 74 cm d'altura. Separació entre barres de 65 cm. Sense sistema d'alarma dins de la cabina. 

Ascensor:

Hi ha un ascensor que comunica la plantes Baixa a Tercera. Situat en planta accessible amb itinerari accessible. Ascensor principal amb ample lliure de porta de 95 cm. Botons de trucada a 125 cm d'altura i botons interiors a 110 cm d'altura. 

Escala:

Hi ha una escala general que comunica les plantes Baixa a Tercera, composta d'onze trams amb escalons homogenis, de 20 cm d'altura i 28 cm d'empremta. Amb passamà doble a un costat de l'escala, situat a 70 cm d'altura. Prolongat en replanells intermedis i en àrees d'embarcament-desembarcament. Paviment antilliscant i homogeni. 

Habitació adaptada:

Situada en planta accessible. Porta amb 80 cm d'ample lliure de pas. Accés al llit de 72 cm per ambdós costats, sense obstacles. Llit de 60 cm d'altura amb accés a mecanismes de control. Mecanismes de control ambiental amb comandament a distància. Lleixes i caixons de l'armari a altures compreses entre els 52-150 cm. Tiradors de fàcil obertura. 

Lavabo habitació adaptada:

Porta corredissa d'obertura amb pom i ample lliure de pas de 80 cm. Forrellat fàcil de manipular. Davant de la porta hi ha un espai igual o superior a 150 cm. Lavabo de 83 cm d'altura amb faldó, amb 70 cm d'altura lliure inferior i 40 cm de fons. No és possible utilitzar-lo des del vàter. Aixeta monocomandament. Espill no inclinat amb vora inferior a 93 cm d'altura. Espai d'accés a l'inodor de 20 cm pel costat esquerre i 70 cm d'accés frontal. Seient a 40 cm d'altura. Barra de suport abatible al costat dret i fixa a l'esquerre. Ambdues situades a 60 cm d'altura. Separació entre barres de 77 cm. Dutxa amb sòl antilliscant i continu amb el recinte. Silla de dutxa amb 65 cm d'ample. Aixeta monocomandament. Sense sistema d'alarma dins de la cabina. 

Visual

Accés:

Porta principal de vidre, sense senyalització visual d'alt contrast. D'obertura permanent. Precedida per rampa sense passamans, de 30 cm de longitud. Inici i fi de rampa no senyalitzat amb bandes tàctils i visuals. Paviment homogeni i antilliscant. 

Recepció:

Itinerari sense desnivells i lliure d'obstacles. Paviment antilliscant i homogeni. Il·luminació homogènia. Mostrador de 130 cm d'altura amb il·luminació directa. 

Mobilitat interior:

Itinerari puntualment obstaculitzat per mobiliari. Paviment sense celles, antilliscant i homogeni. No hi ha senyals informatius sobre espais i itineraris. Il·luminació homogènia. 

Lavabos comuns:

Lavabos d’homes i dones senyalitzats amb pictogrames no homologats, sense contrast cromàtic i no tàctils. Situats a 160 cm d'altura. Porta del lavabo contrastada respecte a la paret. Il·luminació homogènia amb temporitzador. Paviment antilliscant. Sense obstacles ni elements volats sense senyalitzar. 

Ascensor:

Ascensor amb botons contrastats en Braille i amb alt relleu. Sense passamans. No compta amb senyals sonors que indiquen la planta de parada i el sentit de desplaçament. Sòl enfront de la porta no senyalitzat amb franja tàctil i visual. Compta amb senyal d'alarma sonora i intèrfon. 

Escala:

Hi ha una escala principal que comunica les plantes Baixa a Tercera. Principi i final de l'escala sense senyalització tàctil i visual. Escalons amb bossell, sense senyalització tàctil i visual i amb sòcol de protecció. Amb passamans prolongat als replans. Paviment antilliscant i homogeni. Il·luminació homogènia. 

Habitació:

Porta contrastada respecte a la paret. Paviment homogeni. El mobiliari no dificulta la circulació. Il·luminació no homogènia. Porta del lavabo contrastada respecte a la paret. Dins del lavabo, il·luminació homogènia.