Centre d'Exposició i Museu Lladró. Ciutat de la Porcellana

Alboraia, 46016 Tavernes Blanques, Valencia

ÀREA TURÍSTICA: Les afores

Auditiva

Accés:

A l'entrar al recinte passem per un control de finestreta que ens indica l'entrada al museu. Se situa a mà esquerra al recinte. Porta totalment envidrada.

Recepció:

No hi ha personal coneixedor de llengua de signes.

Mobilitat interior:

Amb informació escrita dels servicis prestats. Amb avisadors lluminosos d'emergència.

Lavabos:

Sense sistema visual lliure/ ocupat. Sense banda lliure inferior en porta de cabina.

Exposició:

Audiovisuals sense subtítols.

Física

Aparcament:

Hi ha un pàrquing davant del museu accessible per a PMR, sense desnivells i amb paviment homogeni.

Accés:

Per a entrar al recinte es passa per un control d'accés des del qual s'avisa al personal del Museu que acompanya durant la visita. Entrada principal amb cinc escalons de 15 cm d'altura i 38 cm d'empremta, salvats per plataforma elevadora. Porta amb ample lliure de pas de 178 cm d'obertura automàtica.

Recepció:

Ubicada en planta baixa, accessible sense desnivells.

Mobilitat interior:

Totes les sales del Museu són accessibles. Itinerari amb desnivells salvats per rampa, sense passamans de 8% d'inclinació i més de 200 cm d'ample i de llarg. Paviment sense ressalts i antilliscant.

Lavabos:

Hi ha un lavabo adaptat unisex fora de les instal·lacions del museu de ceràmica. Es troba situat a la cafeteria del recinte amb itinerari accessible. Senyalització en porta amb símbol homologat. Paviment antilliscant. Porta del lavabo sense desnivell d'obertura amb manilla cap a l'interior, amb 90 cm, d'ample lliure de pas. Sense moll de retorn i sense forrellat interior. Lavabo de 68 cm, d'altura amb pedestal. No és possible utilitzar-lo des del vàter. Aixeta monocomandament. Espill no inclinat amb vora inferior a 92 cm d'altura. Espai d'accés a l'inodor de 26 cm pel costat dret i 82 cm pel costat esquerre. Seient de l'inodor a 41 cm d'altura. Barra de suport fixa a la dreta, a 88 cm d'altura. Sense sistema d'alarma dins de la cabina. Sense temporitzador.

Sala de projeccions:

A la sala d'audiovisuals els audiovisuals s'emeten en diferents idiomes.

Exposició:

Elements expositius situats a 107 cm d'altura.

Tenda:

Mostrador de 96 cm d'alt, i 20 cm de fons. Mobles expositors de 90 cm d'altura.

Visual

Accés:

Per a entrar al recinte es passa per un control d'accés des d’on s'avisa al personal del Museu que acompanya durant la visita. Entrada principal amb cinc escalons de 15 cm d'altura i 38 cm d'empremta, salvats per plataforma elevadora. Estora ancorada davant i darrere de la porta.

Recepció:

Itinerari sense desnivells i paviment antilliscant i homogeni. Il·luminació no homogènia.

Mobilitat:

Itinerari lliure d'obstacles. Paviment sense celles, antilliscant i homogeni. No hi ha senyals informatius amb pictogrames. Il·luminació no homogènia.

Lavabos:

Lavabos d’homes i dones senyalitzats amb pictogrames homologats amb contrast cromàtic i tàctils, situats a 170 cm d'altura. Porta del lavabo contrastada respecte a paret Il·luminació homogènia sense temporitzador. Paviment antilliscant sense obstacles.

Sala de projeccions:

La sala de projeccions realitza projeccions en diferents idiomes.

Exposició:

Elements expositius situats a 107 cm, d'altura, amb possibilitat de tocar-los. Paviment sense celles i homogeni. Itinerari lliure d'obstacles. Il·luminació no homogènia, compta amb vitrines antireflectors.

Tenda:

Itinerari lliure d'obstacles. Mostrador de 96 cm d'altura. Paviment homogeni. Il·luminació no homogènia.