Casa Museu Josep Benlliure

Blanqueria 23, 46003 València

ÀREA TURÍSTICA: Centre històric

Auditiva

Mobilitat interior:

El Museu consta d'un edifici principal de tres plantes, al que es troben la recepció, la vivenda del pintor, unes quantes sales expositives i els lavabos. Disposa d'un jardí interior al final del qual s'ubica un pavelló de dues plantes que alberga una sala d'audiovisuals i l'estudi del pintor. Ambdós edificis comunicats mitjançant escala i ascensor. Corredors de més de 120 cm amb escalons aïllats i paviment homogeni i antilliscant. Panells informatius situats a altures d'entre 80-120 cm. Accés a jardí mitjançant rampa de 8,2% d'inclinació, 100 cm de longitud i 125 cm d'ample. Porta d'obertura pesat cap a dins, de doble fulla. Ample lliure de pas de 100 cm amb els dos fulls oberts. Una vegada passada la porta hi ha un desnivell de 4 cm. Accés al jardí mitjançant dues rampes d’aproximadament 15% d'inclinació, 120 cm de longitud i 127 cm d'ample. Al jardí, paviment irregular, amb zones de pas d’aproximadament 1 m d'ample, amb estrenyements puntuals de 60 cm. Accés al pavelló mitjançant porta amb 90 cm d'ample lliure de pas, mitjançant tirador situat a 106-126 cm d'altura. L'accés a la sala d'audiovisuals compta amb un escaló de 9 cm d'altura. A l'estudi del pintor s'accedix mitjançant dos trams d'escala amb sis i onze escalons. Cadascun amb 20 cm d'altura i 29 cm d'empremta. Amb passamans a la dreta, a 88 cm d'altura.

Lavabos:

Sense sistema visual lliure/ocupat. Sense temporitzador.

Ascensor:

Sense indicador de parada i informació visual a la cabina ni l'exterior amb avisador lluminós d'emergències.

Física

Aparcament:

Reservades dues places públiques una al carrer Salvador Giner 10, a 220 m de distància i una altra al carrer de Blanqueries 9, a 190 m de distància. Ambdós amb senyalització vertical i horitzontal i accessibles fins al Museu.

Accés:

Entrada principal amb cella de pedra de 6 cm d'altura. Porta semienvidrada amb ample lliure de pas de 90 cm. Obertura cap a l'interior per mitjà de manilla situada a 120 cm.

Recepció:

Ubicada en Planta Baixa accessible per mitjà de rampa de 12% d'inclinació, 116 cm d'ample i 50 cm de longitud. Mostrador de 113 cm d'altura.

Mobilitat interior:

El Museu consta d'un edifici principal de tres plantes, al que es troben la recepció, la vivenda del pintor, unes quantes sales expositives i els lavabos. Disposa d'un jardí interior al final del qual s'ubica un pavelló de dues plantes que alberga una sala d'audiovisuals i l'estudi del pintor. Ambdós edificis comunicats per mitjà d'escala i ascensor. Corredors de més de 120 cm amb escalons aïllats i paviment homogeni i antilliscant. Panells informatius situats a altures d'entre 80-120 cm. Accés a jardí per mitjà de rampa de 8,2% d'inclinació, 100 cm de longitud i 125 cm d'ample. Porta d'obertura pesada cap a dins, de doble fulla. Ample lliure de pas de 100 cm amb les dues fulles obertes. Una vegada passada la porta hi ha un desnivell de 4 cm. Accés al jardí per mitjà de dues rampes d’aproximadament 15% d'inclinació, 120 cm de longitud i 127 cm d'ample. Al jardí, paviment irregular, amb zones de pas d’aproximadament 1 m d'ample, amb estrenyements puntuals de 60 cm. Accés al pavelló per mitjà de porta amb 90 cm d'ample lliure de pas, per mitjà de tirador situat a 106-126 cm d'altura. L'accés a la sala d'audiovisuals compta amb un escaló de 9 cm d'altura. A l'estudi del pintor s'accedix per mitjà de dos trams d'escala amb sis i onze escalons. Cadascun amb 20 cm d'altura i 29 cm d'empremta. Amb passamans a la dreta, a 88 cm d'altura.

Lavabos:

Lavabo unisex adaptat ubicat a la Primera Planta. Senyalització en porta amb símbol homologat. Paviment antilliscant. Porta de la cabina corredissa d'obertura per mitjà de tirador, amb 86 cm d'ample lliure de pas. Dins de la cabina no es pot inscriure un cercle de 150 cm de diàmetre. Lavabo de 86 cm d'altura sense pedestal, 67 cm d'altura lliure inferior i 59 cm de fons. No és possible utilitzar-lo des del vàter. Aixeta monocomandament. Espill no inclinat amb vora inferior a 110 cm del sòl. Espai d'accés a l'inodor de 75 cm pel costat dret i 140 cm d'accés frontal. Seient de l'inodor a 40 cm d'altura. Barra de suport abatible al costat esquerre a 71 cm d'altura i fixa al costat dret, a 75 cm d'altura. Separació entre barres de 64 cm.

Ascensor:

El Museu compta amb dos ascensors. L'ascensor principal comunica plantes Baixa a la Tercera. Situat en planta accessible amb itinerari accessible Amb ample lliure de pas de 79 cm i cabina de 150x110 cm. Botons de trucada a 114 cm d'altura, botons interiors a 110 cm d'altura i passamans a 100 cm d'altura. Un altre ascensor creuant el jardí que comunica la Planta Baixa amb l'Estudi del Pintor. Accés per mitjà de porta amb 90 cm d'ample lliure de pas, amb tirador situat a 106-126 cm d'altura. Ascensor amb ample lliure de pas de 80 cm i cabina de 120x100 cm. Botons de trucada a 90 cm d'altura, botons interiors a 88-97 cm d’altura i passamans a 100 cm d'altura.

Exposició:

Corredors amb ample lliure de pas de més de 120 cm. Les vitrines permeten l'aproximació a usuaris en cadira de rodes i estan situades a altures de 100 cm. Panells informatius situats a 80-120 cm d'altura. Les sales compten amb bancs i suports isquiàtics.

Visual

Accés:

Entrada principal amb cella de pedra de 6 cm d'altura. Porta parcialment envidrada amb senyalització visual d'alt contrast.

Recepció:

Ubicada en planta baixa accessible per mitjà de rampa de 12% d'inclinació, i 50 cm de longitud amb bandes antilliscants. Mostrador de 113 cm d'altura, amb il·luminació directa.

Mobilitat interior:

El Museu consta d'un edifici principal de tres plantes, al que es troben la recepció, la vivenda del pintor, unes quantes sales expositives i els avabos. Disposa d'un jardí interior al final del qual s'ubica un pavelló de dues plantes que alberga una sala d'audiovisuals i l'estudi del pintor. Ambdós edificis comunicats per mitjà d'escala i ascensor. Corredors de més de 120 cm amb escalons aïllats i paviment homogeni i antilliscant. Panells informatius amb textos contrastats, de font mitjana. L'accés a les estàncies de la vivenda del pintor es troba delimitat per cordons. Accés a jardí per mitjà de rampa de 8,2% d'inclinació, 100 cm de longitud i 125 cm d'ample. Una vegada passada la porta hi ha un desnivell de 4 cm. Accés al jardí per mitjà de dues rampes d’aproximadament 15% d'inclinació, 120 cm de longitud i 127 cm d'ample. Al jardí, paviment irregular, amb zones de pas delimitades per tanques. Accés al pavelló per mitjà de porta envidrada amb senyalització visual de baix contrast. L'accés a la sala d'audiovisuals compta amb un escaló de 9 cm d'altura. A l'estudi del pintor s'accedix per mitjà de dos trams d'escala amb sis i onze escalons. Cadascun amb 20 cm d'altura i 29 cm d'empremta, amb bandes visuals, bossell i sòcol de protecció. Amb passamans a la dreta. Itinerari alternatiu per mitjà d'ascensor.

Lavabos:

Lavabos senyalitzats amb pictogrames homologats, amb contrast cromàtic i tàctils, situats a 156 cm d'altura. Porta del lavabo contrastada respecte a paret Il·luminació homogènia. Paviment antilliscant. Sense obstacles ni elements volats sense senyalitzar.

Ascensor:

El Museu compta amb dos ascensors. L'ascensor principal que comunica les plantes Baixa a la Tercera de l'edifici principal, i un segon ascensor que comunica la Planta Baixa amb l'Estudi del Pintor al pavelló secundari. Ambdós amb botons sense Braille, amb contrast cromàtic i alt relleu. Passamans a 100 cm d'altura. No compta amb senyals sonors que indiquen la planta de parada i el sentit de desplaçament. Paviment enfront de la porta senyalitzada amb franja tàctil i visual. Compta amb senyal d'alarma sonora i intèrfon. Accés a segon ascensor per mitjà de porta totalment envidrada, amb senyalització de baix contrast i obertura cap a l'interior, per mitjà de tirador entre 106-126 cm d'altura.

Exposició:

Paviment sense celles, antilliscant i homogeni. Itinerari lliure d'obstacles. Il·luminació no homogènia i amb possibles reflexos als elements expositius. Hi ha fullets, panells i rètols explicatius de font xicoteta i alt contrast cromàtic.