Bodega Casa Montaña

Calle José Benlliure, 69 46011 València

ÀREA TURÍSTICA: Platges i poblats marítims

Situat en carrer pla sense obstacles, de vianants i amb paviment homogeni. Oferix menú per a celíacs, vegetarians, diabètics. Permet l'accés de gos guia. Hi ha senyalització contrastada amb pictogrames homologats, amb informació sobre espais i itineraris. 

Auditiva

Accés:

Porta totalment envidrada. 

Saló Menjador:

Compta amb una taula redona amb capacitat per a sis persones c/u. 

Lavabos:

Sense sistema visual lliure/ocupat. Sense banda lliure inferior a la porta de la cabina. 

Física

Aparcament:

Reservades nou places públiques de 220x450 cm, amb senyalització vertical i horitzontal: una al carrer arxipreste El senyor Vicente Gallart, a 150 m de distància, una al carrer Ernesto Anastasio, 55, a 300 m de distància, dues al carrer Marià Cúber, a 350 m de distància, dues al carrer Escalant, a 350 m de distància, una al carrer del Pare Luis Navarro, a 180 m de distància, una al carrer de la Reina, a 300 m de distància, i dues al carrer Doctor Lluch, a 200 m de distància. Amb itinerari accessible, de paviment homogeni fins al restaurant. Àrea d'acostament superior a 120 cm per ambdós costats. 

Accés:

Entrada principal amb ample lliure de pas de 120 cm. Porta d'obertura corredissa, per mitjà de tirador vertical. 

Barra:

Barra de 120 cm d'altura, amb itinerari accessible des de l'entrada del restaurant. 

Saló menjador:

Accés sense desnivell. Paviment homogeni i antilliscant en sec i en mullat. Ample lliure de pas en corredors superior a 120 cm. Espai lliure de pas entre taules de més de 120 cm. Amb possibilitat d'inscriure un cercle de 150 cm de diàmetre. Taules de 110 cm d'altura, de quatre potes i amb travesser a 22 cm d’altura. Paviment homogeni. 

Lavabos:

Lavabo adaptat unisex amb itinerari accessible. Senyalització en porta amb símbol homologat. Paviment antilliscant. Porta del lavabo d'obertura cap a fora amb manilla, amb 80 cm d'ample lliure de pas. Sense moll de retorn. Davant i darrere de la porta hi ha un espai igual o superior a 150 cm. Porta de la cabina corredissa, amb 70 cm d'ample lliure de pas. Sense moll de retorn. Dins de la cabina es pot inscriure un cercle de 150 cm de diàmetre. Lavabo de 85 cm d'altura sense pedestal ni faldó, amb 44 cm d'altura lliure inferior i 30 cm de fons. És possible utilitzar-lo des del vàter. Aixeta monocomandament. Espill no inclinat amb vora inferior a 110 cm del sòl. Espai d'accés a l'inodor de més de 120 cm pel costat dret. Seient de l'inodor a 43 cm d'altura. Barra de suport dreta abatible, a 90 cm d'altura. 

Visual

Accés:

Accés sense desnivell, amb porta vidre corredissa, amb senyalització visual d'alt contrast. Paviment antilliscant. 

Barra:

Barra de 120 cm d'altura. Itinerari sense desnivells i lliure d'obstacles, paviment antilliscant i homogeni. 

Saló menjador:

Itinerari sense desnivells i lliure d'obstacles. Paviment sense celles, antilliscant i homogeni. Carta amb textos grans i contrastats. Il·luminació homogènia. 

Lavabos:

Lavabos d’homes i dones senyalitzats amb pictogrames homologats, amb contrast cromàtic i no tàctils, situats a 160 cm d'altura. Porta del lavabo contrastada respecte a la paret. Il·luminació homogènia sense temporitzador. Paviment antilliscant. Sense obstacles ni elements volats sense senyalitzar. 

Detalls

  • Horaris
  • Dilluns, Dimarts, Dimecres, Dijous, Divendres: 13:00 to 16:00 and 20:00 to 23:30
  • Dissabte: 12:30 to 16:00 and 20:00 to 23:30
  • Diumenge: 12:30 to 16:00