A tu gusto

Calle Marqués de Lozoya nº 4 46013 València

ÀREA TURÍSTICA: Ciutat de les Arts i Alameda

 Situat en carrer pla sense obstacles, amb paviment irregular.

Oferix menú adaptat per a celíacs, vegetarians, diabètics i al·lèrgics. Permet l'accés de gos guia.

Hi ha senyalització contrastada amb pictogrames no homologats 

Auditiva

Accés:

Porta totalment envidrada. 

Saló Menjador:

Itinerari sense desnivells i lliure d'obstacles. Carta amb textos grans i contrastats Il·luminació homogènia. Paviment antilliscant i homogeni. 

Lavabos:

Sense sistema visual lliure / ocupat Sense banda lliure inferior en porta de cabina.

Física

Aparcament:

Hi ha una plaça reservada al carrer Marqués de Lozoya, situada a 10 m del restaurant. Dues places al carrer Escultor Rafel Ferreres ambdues situades a 20-30 metres del restaurant, totes amb itinerari accessible. 

Accés:

Entrada principal amb desnivell de 2 cm d'altura Porta amb ample lliure de pas de 120 cm amb obertura abatible per mitjà de tirador situat a 87 cm d'altura. 

Saló menjador:

Accés sense desnivell . Paviment homogeni i antilliscant. Ample lliure de pas en corredors superior a 90 cm. Estrenyements puntuals de 65 cm. Taules d’un peu de 74 cm d'altura. A la part inferior, 74 cm d'alt, 70 cm d'ample i 61 cm de fons.  

Lavabos:

Una cabina adaptada al lavabo de dones amb itinerari accessible. Sense símbol homologat en porta. Porta del lavabo amb 95 cm d'ample lliure de pas. Amb moll de retorn. Abans i després de la porta hi ha un espai igual o superior a 150 cm. Porta de la cabina corredissa d'obertura amb pom amb 80 cm d'ample lliure de pas. En cas d'emergència, el forrellat no permet obertura des de l'exterior. Dins de la cabina es pot inscriure un cercle de 150 cm de diàmetre. Lavabo de 70 cm d’altura sense pedestal, amb 68 cm d'altura lliure inferior i 30 cm de fons. No és possible utilitzar-lo des del vàter. Aixeta monocomandament Espill no inclinat amb vora inferior a 115 cm del sòl. Espai d'accés a l'inodor de 75 cm pel costat esquerre i 130 cm d'accés frontal. Seient de l'inodor a 41 cm d'altura. Barra de suport abatible al costat esquerre. Barra esquerra a 70 cm d'altura sense sistema d'alarma dins de la cabina. 

Visual

Accés:

Porta principal de vidre senyalització visual d'alt contrast. Entrada principal per mitjà de porta giratòria amb portes alternatives adaptades. 

Lavabos:

Lavabos d’homes i dones senyalitzats amb pictogrames tàctils no homologats, amb contrast cromàtic i situats a 175 cm d'altura. Porta del lavabo contrastada respecte a paret Il·luminació no homogènia sense temporitzador. Paviment antilliscant. Sense obstacles ni elements volats sense senyalitzar. 

Detalls

  • Horaris
  • Dimarts, Diumenge: 12:00 to 17:00
  • Dimecres, Dijous, Divendres, Dissabte: 12:00 to 16:00 and 21:00 to 23:30
  • Dies de tancament: Dilluns