Fedele Comunidad Valenciana

València

La nostra associació, membre de FEDELE (Federació Espanyola d’Escoles d’Espanyol com a Llengua Estrangera) va ser creada l’any 2002 amb l’objectiu de conjuminar les principals escoles d’espanyol de la Comunitat Valenciana per a aconseguir uns estàndards de qualitat en els nostres serveis. Tots els membres de FEDELE CV estan acreditats per l’Institut Cervantes, una garantia per a totes aquelles persones que desitgen estudiar espanyol a les nostres escoles, totes elles sotmeses a una inspecció pedagògica i professional, que garanteix un ensenyament d’alt nivell en tots els centres de FEDELE CV.

Detalls

  • Informació dels horaris .