Geld terug van producten

ONS RETOURBELEID

Niet alle producten die via onze verkoopkanalen worden verkocht, kunnen worden geretourneerd. De producten die kunnen worden teruggegeven zijn de toeristische kaarten van València en de fysieke producten (merchandising en publicaties) die kunnen worden gek ocht bij de VVV - kantoren.

Voor deze producten kan het bedrag worden terugbetaald nadat is nagegaan dat de toeristische kaarten niet zijn gebruikt en op voorwaarde dat de fysieke producten in goede staat verkeren en niet zijn gebruikt.

Producten en diensten zoals kaartjes voor zalen, rondleidingen, toeristische bus en menu's kunnen niet worden geannuleerd. Wanneer de tickets eenmaal zijn gekocht, wordt het bedrag niet terugbetaald, behalve om redenen waarin de geldende wetgeving voorziet.

Alleen in de vo lgende gevallen zal het mogelijk zijn de aankoop te wijzigen:

  • Het wijzigen van de genietingsdata van het product, mits dit minimaal 24 uur van tevoren wordt aangevraagd.
  • De naam van de houder van de gedane aankoop wijzigen.

Om een wijziging aan te vragen, gelieve ons te contacteren via onze klantendienst e - mail: vlcshop@visitvalencia.com

Producten in packs met een speciale prijs voor de aanko op in pack, laten geen gedeeltelijke of volledige retours toe.

Visit València behoudt zich het recht voor om retourzendingen te weigeren die na de deadline worden doorgegeven of verzonden, of artikelen die niet in dezelfde staat verkeren als waarin ze wer den ontvangen. Visit valència is niet verantwoordelijk voor verlies of diefstal van tickets.

De artikelen die kunnen worden geretourneerd, kunt u aanvragen via vlcshop@visitvalencia.com  


WAT KAN IK DOEN OM EEN ARTIKEL TE RETOURNEREN?

De teruggave van producten die in een van onze VVV - kantoren zijn gekocht, moet in hetzelfde verkooppunt gebeuren als waar de aankoop is gedaan. Voor de artikelen op de website die geretourneerd kunnen worden, moet u een terugbetaling aanvragen via vlcshop@visitvalencia.com  

U kunt uw VLC Tourist Card inleveren bij de VVV - kantoren die in zamelpunten zijn voor de VLC Tourist Card. In dat geval neemt het personeel van het toeristenbureau de kaarten alleen in ontvangst en controleert of ze niet zijn gebruikt. De teruggave van het geld moet worden aangevraagd via vlcshop@visitvalencia.com , met vermelding van het nummer van de bestelling, de reden van teruggave en het VVV - kantoor waar de kaarten zijn gedeponeerd.

U kunt de kaarten ook per post naar het volgende adres sturen:

Fundació Visit València

A/A. VLCShop

Avenida Cortes Valencianas n º41 Bajo

46015 València

Spanje

Vergeet niet het bestelnummer en de reden van terugzending te vermelden. De verzendkosten zijn voor rekening van de klant.

Wij raden u aan een bewijs van levering te bewaren.

Zodra we controleren dat de items niet zijn g ebruikt, zullen we het bedrag van hetzelfde terugbetalen. Als de bestelling ook kaartjes voor toeristische attracties bevatte, wordt de korting die dankzij de VLC Tourist Card werd genoten, in mindering gebracht op het terug te betalen bedrag.


WAT IS DE TERMIJN VOOR TERUGBETALING?

De uiterste datum voor een retourzending is 14 kalenderdagen vanaf de ontvangst van de aankoopbevestiging in uw e - mail.


HOE ONTVANG IK MIJN TERUGBETALING?

Zodra de retourzending is goedgekeurd, ontvangt u het bedrag op dezelfde manier als u uw aankoop hebt gedaan.


WANNEER ONTVANG IK MIJN GELD TERUG?

Na goedkeuring van de retourzending ontvangt u een bevestigingsmail waarin staat dat het bedrag binnen enkele dagen op uw rekening zal worden bijgeschreven. Vergeet niet dat het krediet op uw kredietkaart altijd afhangt van uw bank.


KAN IK EEN PRODUCT VERANDEREN?

Alleen in de volgende gevallen is het mogelijk de aankoop te wijzigen:

  • Het wijzigen van de genietingsdata van het product, mits dit minimaal 24 uur van tevoren wordt aangevraagd.
  • De naam van de houder van de gedane aankoop wijzigen.

Om een wijziging aan te vragen, kunt u contact opnemen met onze klantendienst via e-mail vlcshop@visitvalencia.com