Skip to main content

Coronavirus situatie in València

 

Opening van de grenzen in de EU op 21 juni

Is er vrij verkeer tussen de lidstaten van de Europese Unie en tussen Algerije, Australië, Canada, Georgië, Japan, Montenegro, Marokko, Nieuw-Zeeland, Rwanda, Servië, Zuid-Korea, Thailand, Tunesië, Uruguay en China.

Personen uit de Federale Republiek Brazilië, de Republiek Zuid-Afrika, de Republiek Botswana, de Unie der Comoren, de Republiek Ghana, de Republiek Kenia, de Republiek Mozambique, de Verenigde Republiek Tanzania, de Republiek Zambia, de Republiek Zimbabwe, de Republiek Peru en de Republiek Colombia, zullen tien dagen na hun aankomst in Spanje in quarantaine moeten blijven of voor de gehele duur van hun verblijf indien deze korter is dan deze periode. Deze periode kan eerder aflopen indien de betrokkene op de zevende dag een diagnostische test op acute infectie met negatief resultaat ondergaat. 

Alle tips voor een veilige reis naar Spanje vindt u op https://travelsafe.spain.info/en/

Beperkingen voor vluchten uit het Brazilië en Zuid-Afrika

Tot 27 April  zijn vluchten tussen Brazilië en Zuid-Afrika en Spaanse luchthavens beperkt tot onderdanen of ingezetenen van Spanje of Andorra. Meer informatie over deze maatregel vindt u hier. 


Veiligheidsmaatregelen bij binnenkomst in Spanje

Als u van plan bent om per vliegtuig naar Valencia te reizen vanuit het buitenland, moet u dit gezondheidscontroleformulier invullen. U kunt het formulier vinden op spth.gob.es of door de app te downloaden naar uw mobiele telefoon. Spaanse luchthavens hebben drie beveiligingsfilters voor passagiers: Temperatuur, in een zeer efficiënte en zeer strikte procedure; een documentcontrole, gebaseerd op de verantwoordelijke verklaringen met gezondheidsinformatie, die de traceerbaarheid of het volgen van de persoon mogelijk maakt; en ook een visuele controle.

Om ervoor te zorgen dat al deze procedures veilig worden uitgevoerd, is het ondersteunend personeel van de Buitenlandse Gezondheidsdienst versterkt.

 


Verplichte negatieve PCR

Vanaf 23 november eist Spanje van nationale en internationale reizigers uit risicolanden een negatieve PCR, die zij binnen 72 uur voor aankomst in Spanje moeten laten uitvoeren om het land binnen te komen.

Deze maatregel is een aanvulling op de gezondheidscontroles die al bij alle internationale passagiers op de toegangspunten worden uitgevoerd. Zo wordt de temperatuur gecheckt en vindt er een visuele controle plaats.

Het gezondheidscontrole-formulier dat alle passagiers moeten invullen voordat zij het land binnenkomen, bevat nu ook de vraag of zij binnen 72 uur vóór aankomst in Spanje een negatieve PCR hebben laten uitvoeren. De passagier kan te allen tijde worden gevraagd het testresultaat te tonen. Het document moet het originele document zijn, in het Spaans of Engels en mag een papieren of elektronische versie zijn.

Wanneer het formulier niet telematisch ingevuld kon worden via de QR-code die via de website www.spth.gob.es of de applicatie Spain Travel Health-SpTH aangemaakt wordt, kan het de papieren versie worden getoond, voordat u instapt. In dit geval moet deze vergezeld gaan van het originele ondersteunende document van de PCR-test.

Passagiers die na het uitvoeren van de temperatuur-, visuele of documentcontroles van COVID-19 worden verdacht, moeten bij aankomst in Spanje een diagnose test op de luchthaven ondergaan.

Risicolanden

Voor de aanwijzing van risicozones of -landen die verplicht een PCR moeten uitvoeren, wordt voor landen van de Europese Unie en Schengenpartnerlanden verwezen naar de criteria die zijn opgenomen in de EU-aanbeveling 2020/1475 van 13 oktober, betreffende een gecoördineerde aanpak van de beperking van het vrije verkeer in antwoord op de COVID-19 pandemie.

Voor derde landen zal de basisreferentie de basisincidentie zijn die 100.000 inwoners in 14 dagen hebben verzameld, aangevuld met de capaciteit die is toegepast overeenkomstig de internationale gezondheidsvoorschriften, op basis van informatie van het Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding (ECDC).

Reisagenten, touroperators, lucht- of zeevervoerders en elke andere ticketagent moeten passagiers informeren over de verplichting een ​​PCR te hebben met een negatief resultaat om te kunnen reizen.


Het gebruik van een beschermingsmasker is verplicht

Personen van zes jaar en ouder zijn verplicht een mondkapje op te hebben op de openbare weg, in openluchtruimtes en in alle ruimtes binnen voor openbaar gebruik of die voor het publiek toegankelijk zijn, ongeacht de handhaving van de fysieke veiligheidsafstand.

Het gebruik van het mondkapje is ook verplicht in vervoersmiddelen, zowel in vliegtuigen, boten, bussen of treinen, als in het openbaar en aanvullend particulier personenvervoer in voertuigen met tot negen zitplaatsen, met inbegrip van de bestuurder, indien de inzittenden van personenvoertuigen niet behoren tot hetzelfde huishouden

Uitzonderingen

A) Mensen die aan een ziekte lijden of ademhalingsmoeilijkheden onder- vinden die door het gebruik van het mondkapje kunnen worden verergerd, of die wegens hun beperking of afhankelijkheid niet zelfstandig het mondkapje kunnen afdoen of gedragsstoornissen vertonen die het gebruik van het mondkapje onmogelijk maken

b) Bij fysieke inspanningen of individuele sportenin de buitenlucht, in geval van overmacht of noodtoestand of wanneer het gebruik van het mondkapje wegens de aard van de activiteiten niet verenigbaar is met de aanwijzingen van de gezondheidsinstellingen.

Correct gebruik van het masker

Vergeet niet dat het masker bij voorkeur hygiënisch of chirurgisch moet zijn en zich moet uitstrekken van het neustussenschot tot en met de kin. Het gebruik van een masker met een uitademventiel is niet toegestaan, behalve in professionele omgevingen waar dit type masker kan worden aanbevolen.


Avondmobiliteit 

Is er geen nachtelijk verkeer toegestaan tussen 22:00 en 06:00 uur.


Lockdown in de autonome regio Valencia tot 25 april

Binnenkomst en uitgang van personen uit de autonome regio Valencia, behalve voor die verplaatsingen die naar behoren gerechtvaardigd zijn, die om een van de volgende redenen plaatsvinden:

a) Zorg bij gezondheidscentra, -diensten en -voorzieningen.

b) Naleving van arbeids-, beroeps-, zakelijke, institutionele of wettelijke verplichtingen.

c) Lessen bijwonen aan de universiteit, in onderwijscentra en aan basisscholen.

d) Terugkeren naar huis of plaats van verblijf.

e) Zorg aan ouderen, minderjarigen, afhankelijke personen, personen met een handicap of bijzonder kwetsbare personen.

f) Verplaatsing naar financiële en verzekeringsinstellingen of tankstations in naburige gebieden.

g) Handelingen die vereist of dringend zijn voor openbare, gerechtelijke of notarisorganen.

h) Verlengen van vergunningen en officiële documenten, zowel als andere niet-uitstelbare administratieve procedures.

i) Het uitvoeren van niet-uitstelbare officiële examens of toetsen.

f) Wegens overmacht of noodsituatie.

k) Elke andere soortgelijke activiteit, naar behoren geaccrediteerd.

Deze lockdown heeft geen invloed op internationale binnenkomst via havens en luchthavens van de autonome regio Valencia aangezien de Spaanse autonome regio's niet bevoegd zijn om het Schengengebied te sluiten of te beperken. Eenmaal binnen de Valenciaanse Gemeenschap zal de reiziger worden beperkt in het verlaten van de gemeenschap over land, net als de rest van de bevolking, behalve om de hierboven beschreven redenen.

Wat het vervoer over land betreft, heeft de sluiting van de autonome regio Valencia en van de rest van de autonome regio’s geen gevolgen voor buitenlanders die door andere regio's moeten reizen om hun eindbestemming in Spanje te bereiken of Spanje te verlaten om terug te keren naar hun plaats van herkomst.

Het wordt ten zeerste aanbevolen dat buitenlandse reizigers een bevestigde reservering van accommodatie hebben of een bewijs dat ze op weg zijn naar een huis dat ze bezitten. Zodra zij echter hun bestemming bereikt hebben, moeten zij voldoen aan alle mobiliteits- en andere beperkingen die van invloed zijn op de plaats waarnaar zij op weg zijn en die van invloed zijn op de autonome regio Valencia.


Sociale bijeenkomsten

In openbare ruimtes, zowel binnen als buiten, mag het maximum van zes personen niet worden overschreden, behalve in het geval van samenwonenden en onverminderd de voorziene uitzonderingen.

Thuis  en in ruimtes voor privé-gebruik, zowel binnen als buiten, zijn alleen familiebijeenkomsten en sociale bijeenkomsten toegestaan van personen die tot dezelfde samenlevingsgroep behoren, onverminderd de voorziene uitzonderingen.

Uitzonderingen

a) Niet-professionele activiteiten in verband met opvoeding en verzorging, zoals verzorging en begeleiding van minderjarigen, ouderen, hulpbehoevenden, personen met een handicap of personen die zich in een bijzonder kwetsbare situatie bevinden.

b) Afwisselend samenwonen van kinderen bij ouders die niet bij elkaar wonen.

c) De pleegzorg voor minderjarigen in al zijn vormen.

d) Het samenkomen van gehuwde personen of koppels die op verschillende adressen wonen.

e) Alleenstaanden, die voor de gehele duur van de maatregel in een andere samenwonende eenheid mogen worden opgenomen, mits in deze samenwonende eenheid slechts één alleenwonende persoon wordt opgenomen 

Deze maatregelen  omvatten niet arbeidsactiviteiten, institutionele activiteiten, vervoersactiviteiten en de activiteiten van onderwijscentra zoals bedoeld in artikel 3 van de organieke wet inzake het onderwijs, met inbegrip van het universitair onderwijs, noch de activiteiten waarvoor in de toepasselijke regelgeving specifieke maatregelen zijn vastgesteld.


Openbaar vervoer

Nu kunnen alle plaatsen worden ingenomen. 

In de bus moet u door de middelste deur instappen en de tickets kunnen niet contant worden betaald (alleen met een voucher of Valencia Tourist Card).

Vergeet niet dat het gebruik van het masker verplicht is op alle openbaar vervoer.


Kerken en gebedshuizen

Zitplaatsen voor gebedshuizen zijn beperkt tot maximaal 50%, mits de veiligheidsmaatregelen in acht worden genomen.


Winkels

Tot en met 28 maart zijn winkels en winkelcentra vanaf 20 uur gesloten, met uitzondering van winkels voor levensmiddelen en hygiëne, apotheken, orthopedische bedrijven, opticiens, kappers en dierenartsen.

Het maximaal aantal toegestane personen in winkels (ook in winkelcentra en de gemeenschappelijke ruimtes daarvan) wordt beperkt tot 30%.

De volgende zaken zijn ook gesloten: bingozalen, casino's, speel- en gokhallen. Sauna's, spa's, solariums, Turkse baden, kuuroorden, massagesalons en dergelijke zullen eveneens worden gesloten 


Restaurants

De terrassen van bars, cafés en restaurants zijn geopend tot 18 uur, met een maximale capaciteit van 100% en met maximaal 6 personen per tafel, die op 1,5 meter afstand moeten staan. Binnen de restaurants, is de capaciteit 30%.

Denk eraan dat u een mondkapje op moet hebben als u niet drinkt en dat roken op de terrassen niet is toegestaan.

De horecadiensten van hotels en logiesverstrekkende bedrijvenzullen uitsluitend voor gebruik door hun gasten openstaan. Evenzo zullen restaurants en bars langs de autobaan of nabijgelegen etablissementen waar regelmatig vervoerders worden bediend, personeel dat behoort tot essentiële diensten van welke aard dan ook, met inbegrip van diensten voor het onderhoud en de instandhouding van wegen, hun dienstverlening voortzetten. Ze zullen allemaal hun dienst aan de bar moeten onderbreken en een derde van hun capaciteit moeten respecteren.

Afhaalmaaltijden of thuisbezorging

Veel restaurants bieden nog steeds de mogelijkheid tot thuisbezorging of afhaling in hun zaak op afspraak tijdens hun normale openingsuren. Dus als u thuis wilt blijven genieten van de Valenciaanse gastronomie, bekijk dan hier alle mogelijkheden die de stad biedt.


Opening musea en monumenten

De meeste musea in de stad zijn al voor 50% van hun capaciteit geopend.

Bekijk onze online agenda voor de tentoonstellingen en veiligheidsmaatregelen van elke gelegenheid.


Shows

Bij culturele activiteiten en shows in de buitenlucht mag de maximale capaciteit 50% van de toegestane capaciteit bedragen. De nodige maatregelen moeten genomen worden om de interpersoonlijke veiligheidsafstand te behouden of, in voorkomend geval, het gebruik van alternatieve fysieke beschermingsmaatregelen te handhaven. Het gebruik van het gezichtsmasker is verplicht, zelfs als de interpersoonlijke veiligheidsafstand van 1,5 meter wordt gehandhaafd (behalve in het geval van samenwonende personen, die naast elkaar mogen zitten). Het publiek moet blijven zitten en vooraf wordt hen een stoel toegewezen.


VVV-kantoren

Onze VVV-kantoren zullen u tot 18.00 uur van dienst zijn.Vanaf 15.00 uur op vrijdag en in het weekend is alleen het VVV-kantoor op het Stadhuisplein geopend voor het publiek 

Onze toeristische informanten zijn ook beschikbaar via een live chat  om al uw twijfels over uw bezoek aan Valencia weg te nemen, van maandag t/m zaterdag, van 9.00 tot 18.00 uur en op zondag, van 10.00 tot 14.00 uur  

Buiten deze uren kunt u het chatformulier invullen en onze medewerkers behandelen uw vragen. U kunt uw verzoek op elk moment en elke dag van de week versturen. 

 


Controleer de meest recente informatie van officiële organisaties met betrekking tot COVID-19:

Stadsraad van València

Speciale informatie over het coronavirus


Nationale autoriteiten

Coronavirus zelftest

Ministerie van Volksgezondheid Nieuwe coronavirus- COVID-19 infectie

Staatssecretaris van Toerisme. Informatie voor reizigers.


Regionale overheden

Gezondheidsdienst van de regionale overheid. Coronavirus.

 


Internationale organisaties

 

Wereldgezondheidsorganisatie

 

Wereld Toerisme Organisatie

Als u tijdens uw verblijf in València symptomen ondervindt zoals koorts, droge hoest, keelpijn of pijn op de borst en moeite met ademhalen, neem dan contact met ons op:

  • Blijf kalm
  • Verlaat uw kamer of appartement niet.
  • Neem contact op met het personeel van uw accommodatie via telefoon of bel 112 of 900 300 555.
 

Schrijf je in voor onze blog!

Mis de beste plannen in Valencia niet!

Inschrijven