Visit València onderschrijft de Verklaring van Glasgow voor klimaatactie in het toerisme

| 11.11.2021 | 16:38

De stad bevestigt haar inzet voor duurzaamheid

Duurzaamheid is een van de pijlers van de strategie op het gebied van toerisme van de stad Valencia. Om deze reden heeft de stichting Visit València met volle overtuiging de Verklaring van Glasgow voor Klimaatactie in het Toerisme ondertekend, in het kader van de COP26-top betreffende de klimaatverandering, afgelopen maand november. Een document waarin de toezegging van regeringen, bestemmingen en bedrijven in de toeristische sector is opgenomen om de CO2-uitstoot in 2030 met de helft te verminderen en uiterlijk in 2050 het doel van een netto nul uitstoot te bereiken.

De Verklaring van Glasgow erkent de noodsituatie op het gebied van klimaat en de noodzaak van een coherente reactie in de sector toerisme, met vijf fundamentele actielijnen die worden aanbevolen. Met deze verklaring sluit de sector toerisme zich aan bij het wereldwijde compromis om de uitstoot van gassen die schadelijk zijn voor het milieu te verminderen en de opwarming van de aarde in het jaar 2100 te beperken tot 1,5 0C boven het pre-industriële niveau.

Als ondertekenende entiteit verbindt Visit València zich ertoe deze wereldwijde inspanning te ondersteunen om de klimaatverandering te bestrijden en een actieplan uit te voeren binnen een periode van twaalf maanden, in overeenstemming met de aanbevelingen:

  • Meting van de CO2-voetafdruk van toeristische activiteiten, waarin Valencia al een baanbrekende rol speelt.
  • Decarbonisatie van het toerisme, vermindering en compensatie van de uitstoot in vervoer, accommodatie, infrastructuren, hotels en andere toeristische activiteiten.
  • Herstel en bescherming van ecosystemen om de biodiversiteit te vrijwaren en een veilige water- en voedselvoorziening te garanderen.
  • Samenwerking met alle spelers in de sector, zowel openbare als private; oplossingen delen en de acties zoveel mogelijk coördineren.
  • Financiering van onder meer opleidings- en onderzoeksprogramma's om voldoende middelen en capaciteit te garanderen om de gestelde doelstellingen uit te voeren.

De uitvoering van dit klimaatactieplan betekent de voortzetting en versnelling van de initiatieven die al in Valencia worden uitgevoerd om de milieu-impact van het toerisme te minimaliseren. Dit komt boven op het activiteitenprogramma dat gepland is naar aanleiding van de verkiezing van Valencia tot Europese Hoofdstad Slim Toerisme 2022, waardoor de stad globaal in de aandacht zal komen te staan ​​en de praktijk van een meer verantwoord toerisme bevorderd zal worden.

Visit València zal een jaarverslag presenteren met de resultaten van alle uitgevoerde acties. Daarnaast zet Visit València zich in voor het verspreiden van informatie en het delen van goede praktijken met andere spelers in de toeristische sector, en moedigt het meer bedrijven aan om zich bij de Verklaring van Glasgow aan te sluiten als actiemiddel in het kader van de door de klimaatverandering ontstane uitdagingen.