6 allianties voor een klimaatneutraal toerisme in València

04/07/2021 València | 10.05.2021 | 08:30

València zet hoog in op duurzaamheid als voornaamste pijler van het herstel van de stad na de Covid-19 pandemie. Met haar Strategie voor duurzaam toerisme wil de stad in 2025 de eerste carbon neutrale toeristische bestemming worden op de hele wereld. Het afgelopen jaar heeft València al diverse belangrijke stappen gezet om dat doel te bereiken.  

 

Achtergrond 

València is de eerste stad ter wereld die de ecologische voetafdruk berekend en gecertificeerd heeft van haar toeristische activiteit.

Daarna heeft de stad het voortouw genomen met de installatie van slimme labels die de impact van toerisme in realtime meten. Dit nieuwe digitale systeem, dat al geïnstalleerd is in het Palacio de Congresos en zal worden uitgebreid naar andere locaties, stelt elke bezoeker in staat om de koolstofvoetafdruk te raadplegen via de CarbonBot app en verzamelt waardevolle gegevens die zullen worden gebruikt om plannen te ontwerpen voor de beperking en compensatie van de emissie van broeikasgassen. 

De Valenciaanse duurzaamheidsstrategie maakt ook deel uit van het gemeentelijk project  Missions València 2030, een model van innovatief bestuur op basis van interdisciplinaire initiatieven, of missies, die ons leven moeten verbeteren en die focussen op een stad die gezonder, duurzamer, ondernemender is en waar meer gedeeld wordt.  

 

Nieuwe stappen richting een koolstofvrij systeem 

València blijft zich hiervoor inzetten en heeft zich het afgelopen jaar aangesloten bij verschillende internationale organisaties en bewegingen, waarmee de autonome regio aangeeft dat het herstel van het toerisme het beste via meer duurzaamheid loopt. Dit zijn de zes allianties die dat mogelijk zullen maken: 

  1. Duidelijke criteria. De Global Sustainable Tourism Council (GSTC) is een onafhankelijke ngo die de criteria vaststelt voor een duurzame toeristische bestemming. De leden moeten ernaar streven de natuurlijke en culturele hulpbronnen van de wereld te beschermen en in stand te houden, en tegelijkertijd de ontwikkeling van toerisme te steunen als instrument voor natuurbehoud en armoedebestrijding. 
  2. Indicatoren om van andere bestemmingen te leren. De Global Destination Sustainability Movement is een programma voor vergelijkende evaluaties en verbetering van het rendement op het gebied van toeristische duurzaamheid, dat meer dan 70 internationale bestemmingen bij elkaar brengt. De geëvalueerde indicatoren omvatten de implementatie van programma’s voor duurzaam voedsel, duurzaamheidscertificeringen, programma’s voor het verminderen, hergebruiken en recyclen van hulpbronnen, beleid om de vervuiling te verminderen en de toegankelijkheid te verbeteren. 
  3. Betrokkenheid van de sector. Future of Tourism is een internationaal samenwerkingsverband van organisaties zoals GSTC, The Travel Foundation, Sustainable Travel International, Destination Stewardship Centre, Tourism Cares, Green Destinations en publieke en private bedrijven in de toeristische sector van over de hele wereld, met een gemeenschappelijk doel: de weg banen naar een nieuw, duurzamer toerisme. Visit València werkt al mee aan het opstellen van een klimaatactieplan in toeristische bestemmingen dat gepresenteerd zal worden op de volgende COP26-klimaattop in Glasgow.          
  4. Eliminatie van onnodig plastic: op initiatief van de WTO (Wereldorganisatie voor Toerisme) brengt het Global Tourism Plastics Initiative de toeristische sector samen in de strijd tegen plasticvervuiling en de transformatie naar een circulaire economie van plastic, ondanks het toegenomen gebruik van dit soort producten als gevolg van de Covid-19 pandemie ter bescherming van de gezondheid. Het elimineren van onnodige verpakkingen of het verhogen van de recycling- en composteringspercentages zijn enkele van de maatregelen waartoe València zich als ondertekenaar verbindt om het landschap en fauna beter te onderhouden en te beschermen.               
  5. Verklaring van de klimaatnoodtoestand:Turismo Declara is een community van 235 organisaties, bedrijven en professionals die de klimaatnoodtoestand hebben afgekondigd en bij elkaar komen om naar oplossingen te zoeken. Een van de projecten is de ontwikkeling van drie klimaatactiegidsen die vóór COP26 gepubliceerd zullen worden en voorbeelden zullen bevatten van goede praktijken en instrumenten om het toerisme af te stemmen op de doelstelling om de wereldwijde uitstoot tegen 2030 met de helft te verminderen. València werkt samen met Visit Scotland aan een van die initiatieven, waarin de Spaanse stad gepresenteerd wordt als een internationaal voorbeeld van het koolstofvrij maken van het toerisme. 
  6. Circulaire economie: het Programa voor duurzaam toerisme One Planet heeft tot doel duurzame consumptie en productie (SCP) in het toerismebeleid en in de toeristische praktijk te versnellen om de uitdagingen van vervuiling, verlies van biodiversiteit en klimaatverandering aan te pakken. Maar het ondersteunt ook de overgang naar een circulaire economie als een manier voor duurzame ontwikkeling van het toerisme.            

València werkt niet alleen samen met al deze organisaties, maar streeft er ook naar om voorop te lopen met de initiatieven die al in de stad zijn geïmplementeerd en met haar inspanningen om een 100% verantwoorde toeristische bestemming te worden.