Feest van het Corpus Christi in Valencia

De oorsprong van de vakantie is 1263

Zestig dagen na Pasen viert men wat ooit "het grootste feest" van de stad was. Corpus Christi is meer dan een katholiek religieus feest en bewijst de kerkelijke, symbolische, metaforische en feestelijke spirit van de Valenciaanse gemeenschap. 

Het feest bestond al in 1263 maar pas in 1355 riep de bisschop van Valencia, Hugo de Fenollet, de processie in het leven. Diezelfde bisschop had vijf jaar eerder San Vicente Ferrer gedoopt.

HOOFDEVENEMENTEN


ZATERDAG 12.00 UUR LA POALÀ:

In deze merkwaardige ceremonie lopen de leden van de vereniging Amics del Corpus door de straten Caballeros en Avellanas. De toeschouwers gooien emmers water over hen heen, met een vriendschappelijk watergevecht tot gevolg.

Corpus Christi València

 


ZONDAG 12.00 UUR CABALGATA DEL CONVITE (STOET)

El Capellà de les Roques:

Een van de populairste plaatselijke personages. Hij vertegenwoordigt de kerk en heeft de opdracht om mensen uit te nodigen voor de vieringen. Hij berijdt een paard dat is versierd met een zwart fluwelen deken met het stadswapen. Terwijl hij door de stad trekt, wordt hij toegejuicht door de mensen op straat en op de balkons.

Capella

 

Las Danzas:

Plaatselijke dansgezelschappen voeren traditionele allegorische dansen uit op de muziek van de dulciaan en de tamboerijn. De beroemdste dans is "La Moma i els Momos". La Moma is het hoofdpersonage en wordt vertolkt door een als vrouw verklede man in een witte tuniek en met een witte zakdoek voor zijn gezicht. De dans beeldt de strijd tegen de zeven doodzonden uit. Els Momos dragen zwarte maskers, zwart-gele pakken en kleurige hoeden in de vorm van een draak. Deze aantrekkelijke stokkendans eindigt wanneer de deugdelijke La Moma de strijd wint. Nog enkele traditionele dansen zijn: La Magrana, Els Caballets, Els Arquets, Els Llauradors, Els Pastorets en Els Turcs.

Corpus Christi València

 

De dans der "Nanos" en "Gegants":

Een rituele dans uit 1588; vier paar  Gegants (reuzen) en drie paar Nanos (dwergen) dansen op het ritme en de melodie van de tabalet en de dolçaina (tamboerijn en dulciaan). De Gegants staan symbool voor het wereldwijde geloof in de eucharistie. De gezamenlijke dans van dwergen en reuzen beeldt uit hoe mensen van allerlei slag de Heer aanbidden.

Corpus Christi València

 


ZONDAG 16.30 UUR OPTOCHT VAN PRAALWAGENS

Deze prachtig versierde praalwagens werden gebouwd als mobiele podiums voor de opvoeringen van Els Misteris (de Mysteries van Christus) tijdens de processie. Het zijn 11 houten structuren in de vorm van oude boten met beeldhouwwerken die bijbelse figuren en heiligen voorstellen. Ze werden oorspronkelijk gebouwd tussen 1373 en 1392.

Corpus Christi València

 


ZONDAG 19.00 UUR DE PLECHTIGE PROCESSIE

De Senyera (de stadsvlag) voert de processie aan, met daarnaast Les Banderoles (wimpels of vaandels), gedragen door de drie Reyes de Armas (wapenkoningen), die kronen, pruiken en witte baarden dragen. Daarachter komen de Cruz Arzobispal (het kruis van de aartsbisschop) uit de kathedraal en de Candeleros (de kaarsendragers). Ook verschillende historische parochies en het timmermansgilde zijn vertegenwoordigd.

Deze groep wordt gevolgd door een reeks symbolische en bijbelse personages.

Tot slot hebben we de Custodia (de monstrans). Als centraal element van het Valenciaanse Corpus Christi en de majestueuze climax van het feest wordt de monstrans geëscorteerd door een legerpatrouille en de Mancebos (zes jongemannen gekleed met fluweel en zijde in 16e-eeuwse stijl). Zij dragen zilveren korenaren en druiventrossen. Overal waar de monstrans voorbijkomt, daalt een dichte wolk bloemblaadjes neer vanaf de balkons.

Corpus Christi València

 

PROGRAMMA VAN CORPUS