Tien initiatieven in de groenste stad van Europa

| 24.03.2023 | 12:18

Valencia wordt in 2024 de Groene Hoofdstad van Europa, een prijs die de inspanningen van de stad erkent om het milieu en de levenskwaliteit van haar inwoners en bezoekers te verbeteren. Van de bescherming en uitbreiding van groene ruimten tot een vermindering van de koolstofvoetafdruk door meer energie-efficiëntie en meer duurzame mobiliteitsopties. Tal van initiatieven die al zijn uitgevoerd of eraan komen, zijn het bewijs van het solide engagement in de strijd tegen de klimaatverandering.

Dit zijn er enkele:

1.    Kunstmatige intelligentie

Valencia, thuisbasis van het Europese laboratorium voor toepassing van kunstmatige intelligentie en ons leven makkelijker te maken
Als pionier op het gebied van slimme steden is Valencia uitgekozen als een van de drie belangrijkste Europese supernodes van het Citcom.ai-project van de Europese Unie. Dit omvat de installatie van een experimenten- en testcentrum voor kunstmatige intelligentie in de stad (TEF, Testing and Experimentation Facility) om deze technologie toe te passen op duurzame mobiliteit en transport, stedelijke energie-efficiëntie, afvalbeheer en oplossingen op basis van de natuur of collaboratieve oplossingen voor de bescherming van het milieu.

2. Herintroductie van natuur

Sinds de aanleg van het park Jardin del Turia in de voormalige rivierbedding is de stad niet gestopt met het herintroduceren van natuur in stedelijke ruimtes en het toevoegen van groene zones. Het project heeft tot doel de herintroductie van natuur in de nieuwe bedding van de rivier de Turia om deze te verbinden met de Middellandse Zee en met de Boulevard García Lorca, die het strand van het Noordstation overdekt. Met 600 hectare aan parken en tuinen in de stad heeft 90% van de bevolking een groen gebied op minder dan 250 meter afstand. Naar schatting staat er in Valencia één boom per 4,6 inwoners, rekening houdend met de opname van 1.687 nieuwe bomen in 2022.

3.    Duurzame mobiliteit

Al jaren wordt het gebruik van de fiets aangemoedigd om je door Valencia te verplaatsen. De stad beschikt over een netwerk van fietspaden dat zich al uitstrekt over 161 kilometer, en 30 kilometer fietsstraten. Inwoners en toeristen worden ook aangemoedigd om het openbaar vervoer te gebruiken. Om bijvoorbeeld naar de stranden van Pinedo en El Saler te gaan, zijn er nieuwe expreslijnen waarmee je in minder dan een halfuur op je bestemming bent. Deze lijnen zullen beginnen te werken vanaf 7 april, in het weekend, en in de zomermaanden elke dag, met een frequentie van elk uur.

4.    Autovrije openbare ruimten

Met de recente autovrije zone van de pleinen Plaza del Ayuntamiento, Plaza de la Reina en Mercado-Brujas is er al 150.000 m2 teruggewonnen voor het genot van inwoners en bezoekers. Het eerste superblok van de stad, in de wijk Petxina, is ook klaar. Dit is een van de 22 projecten in het kader van het initiatief "Valencia, stad van de pleinen" om 207.000 m2 openbare ruimte terug te winnen. De weg is teruggebracht tot één rijstrook met een snelheidslimiet en de voetgangersruimten zijn uitgebreid met nieuwe begroeiing en straatmeubilair.

5.    Energie-efficiëntie

Sinds 2015 is het energieverbruik in de stad gehalveerd en heeft de installatie van nieuwe, efficiëntere openbare verlichting geleid tot een vermindering van de CO2 uitstoot met 16.000 ton.

6.    Stad van de wetlands

Het natuurpark Albufera herbergt een van de belangrijkste wetlands van Europa, elk jaar bezocht door duizenden vogels. De maatregelen die zijn genomen om deze wetlands te beschermen en de voordelen ervan voor mens en natuur, waaronder een overeenkomst met de waterbeheerder Confederación Hidrográfica del Júcar om 60 kubieke hectometer aanvullend water per jaar te leveren en het meer in optimale omstandigheden te houden, hebben ertoe geleid dat Valencia in 2022 verkozen werd als Stad van Wetlands. De eerste Spaanse stad die deze erkenning ontvangt, verleend door de Ramsar-Conventie.

7.    Slim recyclen

Valencia heeft binnenkort slimme bruine containers voor de selectieve inzameling van organisch afval. Deze beschikken over een elektronisch sluitsysteem dat het gebruik van een kaart of app vereist om deze te openen, waardoor het percentage ongeoorloofd afval dat wordt gestort, wordt verminderd. Bio-afvalcomposters zullen ook worden uitgedeeld in schoolgemeenschappen en beheerders van stadstuinen, om de verwerking van afval ter plaatse te vergemakkelijken en verplaatsing te voorkomen.

8.    Vermindering van stadslawaai

Geluidshinder is ook schadelijk en tast de levenskwaliteit aan. Maatregelen om het verkeer rustiger te laten rijden, zoals het opleggen van een maximumsnelheid van 30 km/u op 67% van de straten, het autovrij maken van gebieden en het aanleggen van fietspaden, hebben al bijgedragen tot een merkbare daling van het decibelniveau. Op basis van de resultaten van de laatste Strategische Geluidskaart van de stad, die de impact van de belangrijkste geluidsbronnen zoals weg-, spoor-, lucht- of industrieverkeer in kaart brengt, wordt binnenkort een nieuw actieplan opgesteld.

9.    Zuiver water

Valencia heeft al 22 PUSDAR-fonteinen, verspreid over verschillende wijken, waar inwoners en bezoekers hun eigen flessen kunnen vullen met gefilterd en gekoeld water. In 2022 werd 1.183 m3 water uit deze fonteinen gebruikt. Daardoor is de uitstoot van bijna 600 ton kooldioxide voorkomen. Het is de bedoeling om nog eens 21 van dit soort fonteinen in de stad te installeren.

10.    Golfenergie

Valencia zet in op de zee als nieuwe bron voor hernieuwbare energie met het WEC-project (golfenergie converter, in de Engelse afkorting). De eerste installatie van golfenergie (of golfslagenergie), energie van de golven, in de Marina (jachthaven), is al actief. Naar schatting zal deze installatie zo'n 130.000 kilowatt per jaar opwekken met de beweging van de golven die door de wind wordt geproduceerd. Dat is een vermindering van de jaarlijkse productie van CO2 in de stad met 16 ton.

Al deze projecten, en nog veel meer, zullen Valencia helpen om na 2024 een groene stad te blijven en haar doelstelling van klimaatneutraliteit in 2030 te bereiken.