Valencia bekroond met EU Missie Label voor hun plannen om tegen 2030 klimaatneutraal te worden

| 17.10.2023 | 09:54

De titel erkent het klimaatengagement van de stad en haar leidende rol in het verminderen van emissies.

Valencia is een van de eerste Europese steden die het Missie Label van de Europese Unie heeft ontvangen voor haar inzet voor decarbonisatie, waarmee ze zich in de voorhoede plaatst van de strijd tegen klimaatverandering. De titel erkent het actieplan dat is vastgelegd in het Klimaatakkoord van de stad, waarin ze zich verplicht tot een vermindering van CO2-emissies met 80% en het bereiken van klimaatneutraliteit tegen 2030.

Tot nu toe hebben slechts tien Europese steden het Missie-label behaald voor slimme en klimaatneutrale steden, een van de Missies van de Europese Unie binnen het Horizon Europe-programma. Volgens de Europese Commissie "effenen deze steden het pad voor anderen om sneller vooruitgang te boeken naar een eerlijke ecologische en digitale overgang en dienen ze als voorbeeld van inclusieve beleidsvorming op lokaal niveau." Nog eens 27 Europese steden volgen dit voorbeeld al en hebben hun eigen stads-klimaatcontracten gepresenteerd.

Het Klimaatakkoord van Valencia is de routekaart die de te nemen acties dicteert om de decarbonisatie en ecologische overgang van de stad te bereiken. Het omvat lokale, regionale en nationale toezeggingen, evenals een Klimaatactieplan, een Klimaatinvesteringsplan en de Missie Alliantie, een samenwerkingsplatform tussen de publieke en private sectoren in de stad.

Stedelijke actie is cruciaal om klimaatverandering te beperken, aangezien steden meer dan 70% van de wereldwijde CO2-uitstoot vertegenwoordigen en meer dan 65% van de wereldenergie verbruiken. 75% van de Europese bevolking woont in stedelijke gebieden, en naar verwachting zal tegen 2050 80% van de wereldbevolking in steden wonen.

 

Valencia, Europese Groene Hoofdstad


In 2024 zal Valencia ook de titel van Europese Groene Hoofdstad dragen, een andere belangrijke erkenning van het engagement van de stad voor milieubescherming en het verbeteren van de levenskwaliteit van haar inwoners en bezoekers. Valencia streeft ernaar een gezondere en duurzamere stad te worden, uiteindelijk aantrekkelijker om in te wonen en te werken, door innovatie op gebieden als vervuilings- en geluidsreductie, energie-efficiëntie, duurzame mobiliteit en een groeiend aanbod van natuurlijke ruimtes en de revitalisatie van openbare ruimtes.

De titel van Missie Stad geeft de goedkeuring van de EU aan de inspanningen van Valencia en zal de toegang tot zowel publieke als private financiering vergemakkelijken om verdere decarbonisatie te bevorderen.