Tienda Maxmara Valencia

Dirección: 
Pascual y Genís, 18 Bajo 46002 Valencia
TELÈFON: 
963 512 519
Zona turística: 
Dirección Maps: 
POINT (-0.3739844 39.4687386)
Imagen destacada: 
Perfil Turista: 
Tipo recurso turistico: 
INFORMACIÓ D'INTERÉS: 

Horario:

Lunes a Sábado de 10 a 20h.

General: 

Situat en carrer pla, sense obstacles amb paviment homogeni. Permet l'accés de gos guia. 

Física: 

Aparcament:

Reservades dues places públiques de 220x450 cm amb senyalització vertical i horitzontal al carrer Félix Pizcueta, a 250 m i una més a l’av. del marqués de Sotelo, a 300 m. Amb itinerari accessible i paviment homogeni fins al comerç. Àrea d'acostament superior a 120 cm per costats dret i esquerre. Places públiques reservades situades al pàrquing públic del carrer Pizarro, a 350 m del comerç. Itinerari accessible fins al mateix.

Accés:

Entrada amb escaló de 4 cm d'altura. Porta amb ample lliure de pas de 140 cm. Obertura per mitjà de pom situat a 88 cm d'altura.

Mobilitat interior:

Itinerari sense desnivells. Mostrador no adaptat de 109 cm d'altura, 220 cm de longitud, i de 20 cm de fons, sense altura i sense fons inferior. Penjadors situats a 150 cm d'altura. Ample lliure de pas en corredors superior a 120 cm. Paviment homogeni i antilliscant.

Provadors:

Itinerari sense desnivells. Porta amb ample de pas superior a 120 cm Interior de la cabina de 200x200 cm, amb seient no fix al sòl i sense perxes a diferents altures. Amb espill de cos sencer.

Auditiva: 

Accés:

Porta totalment envidrada.

Provadors:

Portes sense franja lliure inferior i sense senyalització visual lliure/ocupat.

Visual: 

Accés:

Porta de vidre sense senyalització visual d'alt contrast permanentment oberta amb escaló de 4 cm d’altura. Estora fixa una vegada passada la porta. 

Mobilitat interior:

Mostrador de 109 cm d'altura. Paviment sense celles, antilliscant i homogeni. Il·luminació homogènia.