Jardín De Monforte (L'Hort De Romero)

Jardí neoclàssic de traçat artístic, amb abundància d’estàtues, estanys, sortidors, carrers i pavellons de repòs que aconseguixen efectes paisatgístics molt suggeridors. Antic hort del baró de Llaurí, fou comprat al 1849 per Joan Bautista Romero, marquès de Sant Joan, que el va convertir en jardí, mentre que l’arquitecte encarregat de les obres fou Sebastià Monleón Estellés.

Té diverses parts juxtaposades: un jardí geomètric de tall neoclàssic, en contacte amb el palauet, i un altre de naturalista, paisatgista i clarament romàntic. La seua estructura no ha estat substancialment canviada, ja que la restauració del 1942 fou respectuosa, en el sentit que no alterà el significat del jardí perquè poguera ser un llegat històric. Des del 1970 pertany a l’Ajuntament.

Dirección: 
Legión Española, s/n; 46010 - Valencia
TELÈFON: 
+34 963 525 478
Dirección Maps: 
POINT (-0.3658482 39.4779481)
Imagen destacada: 
Perfil Turista: 
Tipo recurso turistico: 
INFORMACIÓ D'INTERÉS: 

Entrada gratuïta.

Horari de tardor/hivern (del 21 de setembre al 20 de març): de 10.30 h a 18.00 h.

Horari de primavera/estiu (del 21 de març al 20 de setembre): de 10.30 h a 20.00 h.

El palauet no està obert al públic.

General: 

Horari: del 21 de març al 20 de setembre de 10:30h a 20:00h. Del 21 de setembre al 20 de març de 10:30h a 18:00h. Permet l'accés de gos guia. Accés lliure i gratuït al jardí. 

Física: 

Aparcament:

Reservades dues places públiques de 220x450 cm amb senyalització vertical i horitzontal al passeig Albereda, a 280 m de distància i al carrer Arts Gràfiques, a 170 m de distància. Amb itinerari accessible, de paviment homogeni fins al jardí. Àrea d'acostament superior a 120 cm pel costat dret i pel costat esquerre. Places públiques reservades al pàrquing públic Severo Ochoa, al carrer Professor Dr. Severo Ochoa s/n. Itinerari accessible fins al jardí.

Accés:

Accés amb rampa amb passamans dobles no prolongats als replans i sense sòcol de protecció, de 17,63% d'inclinació, 500 cm de longitud i 150 cm d'ample. Paviment homogeni i antilliscant en sec i mullat. Porta amb ample lliure de pas de 250 cm. Permanentment oberta.

Mobilitat:

Itinerari sense desnivells en tot el jardí, a excepció d'una rampa d'un tram de 800 cm de longitud i inclinació de 17,63%. Sense passamans a un costat i a l'altre. Paviment de terra compactada sense ressalts i antilliscant en sec i mullat. Ample mínim de pas superior a 120 cm. Hi ha zones de descans amb bancs, fonts d'aigua adaptades i suports isquiàtics cada 50 m. Compta amb sistema de drenatge per a evitar entollades.

Auditiva: 

Mobilitat:

Sense informació escrita dels servicis prestats. No hi ha panells informatius amb pictogrames o textos curts.

Visual: 

Accés:

Accessos amb escalons de 10 cm d'altura, amb itinerari alternatiu per mitjà de rampa amb passamans de 17,63% d'inclinació, 500 cm de longitud i 150 cm d'ample. Paviment antilliscant en sec i mullat. 

Mobilitat:

Itinerari sense desnivells en tot el jardí i lliure d'obstacles, a excepció d'una rampa d'un tram de 800 cm de longitud i inclinació de 17,63%. Sense passamans a un costat i a l'altre. Amb rastells laterals de 10 cm d'altura per a delimitar el recorregut. Escalons aïllats no senyalitzats amb paviment tàctil de color contrastat. Paviment de terra compactada sense ressalts i antilliscant en sec i mullat.