Museu de l'Arròs

TIME1 = Array

El Museu de l’Arròs, ubicat a l’antic Molí de Serra, fou construït a principis del segle XX i es va utilitzar com a molí d’arròs fins als anys 70. El visitant pot observar durant el recorregut per este museu el procés del tractament de l’arròs tal com s’abordava a començaments del segle XX. Durant el recorregut per les seues tres plantes es pot conèixer el procés industrial a través de la maquinària que s’utilitzava en aquell temps i comparar-lo amb els tractaments moderns. El Museu de l’Arròs permet el visitant de tindre un major coneixement sobre la història d’este cereal i de la seua influència en el desenvolupament i la cultura valenciana des de fa més de mil anys.

SEGLE: 
HORARIS: 

De dimarts a dissabte, de 10:00h a 14:00h i de 15:00h a 19:00h.

Diumenges i festius, de 10:00h a 14:00h.

DIES DE TANCAMENT: 
12:00am
patrimoni unesco: 
no-patrimonio
Dto. Valencia Tourist Card: 
Temática: 
RESERVA PRÈVIA: 
no-reserva
SERVICIS: 
Imagen destacada: 
Dirección: 

Rosario, 3; 46011 - Valencia

Dirección Maps: 
POINT (-0.3320675 39.4646563)
TELÈFON: 
+34 963 525 478
Metro: 
Bus: 
Perfil Turista: 
Tipo recurso turistico: 
TARIFES: 
ENTRADA GRATUÏTA. Provisionalment, i mentre es treballa en la implantació de l'pagament mitjançant datàfons. ------------------------------------------------------------ Preus: 2€, 1€ (xiquets de 7 a 12 anys, grups, jubilats i estudiants amb carnet jove). Diumenges i festius, gratuït. Abonament d’un dia per a tots els museus municipals, 6 € (de venda als mateixos museus)
Física: 

Aparcament:

Reservades tres places públiques per a PMR, amb senyalització vertical i horitzontal, dues al carrer Escalante 21 i 25, a 56 i 80 m de distància i una altra al carrer Maria Cuber 38, a 95 m de distància. Amb paviment no homogeni i itinerari accessible fins al Museu.

Accés:

Entrada principal sense desnivells. Accés mitjançant dues portes. La primera d'obertura permanent amb ample lliure de pas de 97 cm. La segona, amb obertura automàtica i amb ample lliure de pas de 107 cm.

Recepció:

Ubicada en Planta Baixa sense desnivells. Mostrador de 113 cm d'altura, 111 cm d'altura lliure inferior i 13 cm de fons inferior.

Mobilitat interior:

El Museu està compost per tres plantes i un entresolat. Totes les plantes són accessibles. A la Planta Baixa es troba la sala d'audiovisuals, proveïda de bancs, Corredors de més de 120 cm d'ample lliure de pas, amb estrenyements puntuals de 70 cm Des de la Planta Baixa s'accedix a l'entresolat mitjançant una escala salvada per una plataforma elevadora. La resta de plantes són d'idèntiques característiques, totes accessibles mitjançant escala o ascensor. Paviment homogeni i antilliscant, a excepció de l'entresolat que és de parquet irregular.

Lavabos:

Els lavabos estan ubicats a la Planta Primera. Hi ha un lavabo adaptat unisex, amb itinerari accessible. Senyalització en porta amb símbol homologat. Paviment antilliscant. Porta del lavabo d'obertura amb manilla cap a fora, amb 100 cm d'ample lliure de pas. Sense moll de retorn. Davant i darrere de la porta hi ha un espai igual o superior a 150 cm. En cas d'emergència, el forrellat permet obertura des de l'exterior. Dins de la cabina es pot inscriure un cercle de 150 cm de diàmetre. Lavabo de 72 cm d'altura sense pedestal ni faldó, 75 cm d'altura lliure inferior i 53 cm de fons. No és possible utilitzar-lo des del vàter. Aixeta monocomandament. Espill no inclinat amb vora inferior a 81 cm d'altura. Espai d'accés a l'inodor de 103 cm pel costat dret, 32 cm pel costat esquerre i 140 cm d'accés frontal. Seient de l'inodor a 42 cm d'altura. Barra de suport fixa a l'esquerra i abatible a la dreta. Barra esquerra a 75 cm d'altura. Barra dreta a 65 cm d'altura. Separació entre barres de 68 cm.

Ascensor:

Hi ha un ascensor panoràmic que comunica la Planta Baixa amb la Tercera. Situat en planta accessible amb itinerari accessible. Amb ample lliure de pas de 80 cm i cabina de 122x100 cm. Botons de trucada a 114 cm d'altura, botons interiors a 105 cm d'altura i passamans a 103 cm d'altura.

Escala:

Hi ha una escala principal que unix la Planta Baixa amb la Tercera. Accés mitjançant porta de 105 cm d'ample lliure de pas, amb rampa d'un 7% d'inclinació. Hi ha una segona escala que unix la Planta Baixa amb l’Entresòl. Formada per un tram de vuit escalons envidrats, amb 20 cm d'altura i 28 cm d'empremta, amb bandes tàctils i visuals. Amb passamans senzill, de vidre i a un costat i a l'altre, a 128 cm d'altura. Itinerari alternatiu mitjançant muntacàrregues. L'escala està formada per tres trams a cada planta, cada tram amb deu, tres i set escalons cadascun. Cada escaló té 20 cm d'empremta i aproximadament 14 cm d'altura.

Exposició:

Itinerari sense desnivells. Corredors amb ample lliure de pas de 120 cm i estrenyements puntuals de 70 cm. Els elements expositius s'ubiquen darrere de baranes de 80 cm d'altura, sense sòcols de protecció. Vitrines de 80-180 cm d'altura. Les sales compten amb mobiliari de descans.

Auditiva: 

Accés:

Porta totalment envidrada.

Recepció:

Mostrador de 113 cm d'altura, sense mampara ni bucle d'inducció magnètica.

Mobilitat interior:

Hi ha panells informatius a cadascuna de les estàncies amb pictogrames o textos curts. Amb avisadors lluminosos d'emergències.

Lavabos:

Sense sistema visual lliure/ocupat. Sense banda lliure inferior en porta de cabina.

Ascensor:

Amb indicador de parada i informació visual a la cabina però no a l’exterior, amb avisador lluminós d'emergències. Porta totalment envidrada. Ascensor panoràmic.

Exposició:

Audiovisuals amb subtítols.

Visual: 

Accés:

Entrada principal sense desnivells. Accés mitjançant dues portes. La primera d'obertura permanent. La segona porta, totalment envidrada, amb obertura automàtica i amb senyalització d'alt contrast cromàtic.

Recepció:

Itinerari sense desnivells i paviment antilliscant i homogeni. Il·luminació no homogènia. Mostrador de 113 cm d'altura sense il·luminació directa.

Mobilitat interior:

El Museu està compost per tres plantes i un entresolat. Totes les plantes són accessibles. A la Planta Baixa es troba la sala d'audiovisuals, amb columnes que poden interferir en l'itinerari. Des de la Planta Baixa s'accedix a l'entresolat mitjançant una escala amb senyalització tàctil i visual. La resta de plantes són d'idèntiques característiques, totes accessibles mitjançant escala o ascensor. Els elements expositius s'ubiquen darrere de baranes de 80 cm d'altura, sense sòcols de protecció. Paviment homogeni i antilliscant, a excepció de l'entresolat que és de parquet irregular. Hi ha panells informatius amb text xicotet, sense il·luminació directa. Il·luminació no homogènia.

Lavabos:

Lavabos d’homes i dones senyalitzats amb pictogrames homologats, amb contrast cromàtic i situats a 174 cm d'altura. Porta del lavabo contrastada respecte a paret. Il·luminació homogènia sense temporitzador. Paviment antilliscant.

Ascensor:

Hi ha un ascensor panoràmic que comunica la Planta Baixa amb la Tercera. Situat en planta accessible amb itinerari accessible. Botons en Braille. Passamans a 103 cm d'altura. No compta amb senyals sonors que indiquen la planta de parada i sentit de desplaçament. Compta amb alarma sonora i intèrfon.

Escala:

Hi ha una escala principal que unix la Planta Baixa amb la Tercera. Accés mitjançant rampa de 7% d'inclinació. Hi ha una segona escala que unix la Planta Baixa amb l’Entresòl, formada per un tram de vuit escalons de vidre, sense contrapetja, amb senyalització tàctil i visual i sense sòcol de protecció. Amb passamans de vidre a un costat i a l'altre, a 128 cm d'altura i amb itinerari alternatiu mitjançant ascensor. Escala de tres trams per planta, amb deu, tres i set escalons cadascun. Amb passamans prolongats als replans. Il·luminació homogènia

Exposició:

Paviment sense celles, antilliscant i homogeni. Hi ha columnes que poden interferir en l'itinerari. Il·luminació no homogènia i amb possibles reflexos als elements expositius. Panells i rètols amb font xicoteta i amb contrast cromàtic.