CASA DE LES ROQUES

TIME1 = Array

El seu origen es remunta al 1434 amb la fi de guardar les roques i els objectes utilitzats a les festes, com els estendards, les banderoles, els vestits, els cavallets del dia del Corpus, les àguiles, els gegants i els nans i altres béns propis de les festivitats públiques. A l’actualitat custodia les carrosses anomenades roques, les tres àguiles i les carcasses dels gegants. A la façana destaca la porta, excepcionalment alta, per la qual ixen les monumentals carrosses. Estes constituïxen, de fet, el més important. El seu nom recorda la configuració que tenien estos carros, sobre els quals es representaven els Misteris. Degué ser a començaments del segle XV quan es va disposar que figuraren a la processó del Corpus, encara que també van desfilar a altres festes ciutadanes. A la Casa de les Roques també es conserven les tres àguiles relacionades amb Sant Joan Evangelista, encara que són prou modernes, fetes de fusta i cartó sobredaurats, obra de Lluís Roig Alòs. Les carcasses dels gegants amb la seua vestimenta tenen més valor simbòlic que real.

SEGLE: 
HORARIS: 

De dimarts a dissabte, de 10.00h a 14.00h i de 15.00h a 19.00h. Diumenges i festius, de 10.00h a 14.00h.

Última entrada 30 minuts abans de tancar

DIES DE TANCAMENT: 
12:00am
patrimoni unesco: 
no-patrimonio
Temática: 
RESERVA PRÈVIA: 
no-reserva
SERVICIS: 
Imagen destacada: 
Dirección: 

Roteros, 8; 46003 - Valencia

Dirección Maps: 
POINT (-0.3768681 39.4789974)
TELÈFON: 
+34 963 153 156
ZONA TURÍSTICA: 
Bus: 
Perfil Turista: 
Tipo recurso turistico: 
TARIFES: 
Entrada gratuïta
Física: 

Aparcament:

Reservades tres places públiques amb senyalització vertical i horitzontal, dos en carrer Blanqueries, 5, a 60 m de distància i una en carrer Pare d'Òrfens a 190 m de distància. Totes accessibles fins al Museu, sense desnivells.

Accés:

Entrada principal amb escaló aïllat de 4 cm d'altura. Porta amb ample lliure de pas de 177 cm. Obertura permanent.

Recepció:

Ubicada en Planta Baixa accessible sense desnivells. Mostrador de 113 cm d'altura, 110 cm d'altura lliure inferior i 25 cm de fons inferior.

Mobilitat interior:

Edifici de quatre plantes comunicades per mitjà d'escala i ascensor. Itinerari amb corredors de més de 120 cm d'ample amb estrenyements puntuals de 60 cm amb escalons aïllats i paviment homogeni i antilliscant. Paviment no homogeni i antilliscant.

Lavabos:

Hi ha una cabina adaptada al lavabo d’homes i una altra al de dones, amb itinerari accessible. Senyalització en porta amb símbol homologat. Paviment antilliscant. Porta de la cabina corredissa, d'obertura amb manilla tipus C, amb 90 cm d'ample lliure de pas. En cas d'emergència, el forrellat permet obertura des de l'exterior. Dins de la cabina no es pot inscriure un cercle de 150 cm de diàmetre. Lavabo de 84 cm d’altura sense pedestal, 67 cm d'altura lliure inferior i 70 cm de fons. No és possible utilitzar-lo des del vàter. Aixeta monocomandament. Espill no inclinat amb vora inferior a 100 cm del sòl. Espai d'accés a l'inodor de 75 cm pel costat dret i 140 cm d'accés frontal. Seient de l'inodor a 42 cm d'altura. Barra de suport fixa al costat esquerre situada a 82 cm d'altura.

Ascensor:

Hi ha un ascensor que comunica les plantes baixes fins a la Quarta. Amb itinerari accessible. Ascensor principal amb ample lliure de pas de 75 cm i cabina de 120x130 cm. Botons de trucada a 100 cm d'altura, botons interiors a 116 cm d'altura.

Escala:

Hi ha una escala principal que comunica des de les plantes baixes a la Quarta, amb itinerari alternatiu accessible. Dotze trams de huit escalons homogenis per tram, de 17 cm d'altura i 26 cm d'empremta. Amb passamans senzills a un costat de l'escala, situats a 110 cm d'altura. Prolongats en replanells intermedis. Paviment antilliscant i homogeni.

Exposició:

Porta d'accés des de l'ascensor amb ample lliure de pas de 75 cm. Corredors amb ample lliure de pas de 200 cm i estrenyements puntuals de 80 cm. Les vitrines permeten l'aproximació a usuaris en cadira de rodes i estan situades a altures d'entre 15-65 cm. Les sales compten amb bancs i suports isquiàtics.

Auditiva: 

Recepció:

Mostrador de 113 cm d'altura.

Mobilitat interior:

Informació escrita dels servicis prestats. Hi ha panells informatius a cadascuna de les estàncies amb pictogrames o textos curts. Amb avisadors lluminosos d'emergència.

Lavabos:

Sense sistema visual lliure/ocupat. Banda lliure superior a la porta de la cabina.

Ascensor:

Sense indicador de parada i informació visual a la cabina ni l'exterior. Avisador lluminós d'emergència.

Visual: 

Accés:

Porta principal amb senyalització visual d'alt contrast amb un escaló de 4 cm d'altura. Estora sense ancorar després de la porta.

Recepció:

Edifici de quatre plantes comunicades per mitjà d'escala i ascensor. Itinerari sense desnivells i lliure d'obstacles. Il·luminació no homogènia. Mostrador de 113 cm d'altura sense il·luminació directa.

Mobilitat interior:

Itinerari lliure d'obstacles. Escalons aïllats senyalitzats sense senyalitzar. Paviment amb celles, lliscant i homogeni. Il·luminació homogènia.

Lavabos:

Lavabos d’homes i dones senyalitzats amb pictogrames homologats, sense contrast cromàtic i tàctils, situats a 156 cm d'altura. Porta del lavabo contrastada respecte a la paret. Il·luminació homogènia. Paviment antilliscant. Sense obstacles ni elements volats sense senyalitzar.

Ascensor:

Ascensor principal amb botons en Braille. No compta amb senyals sonors que indiquen la planta de parada i el sentit de desplaçament. Sòl enfront de la porta senyalitzat amb franja tàctil i visual. Compta amb senyal d'alarma sonora i intèrfon.

Escala:

Hi ha una escala principal que comunica des de les plantes Baixa a la Tercera. Amb itinerari alternatiu accessible. Principi i final de l'escala amb senyalització tàctil i visual. Escalons amb bossell, amb senyalització tàctil i visual. Paviment antilliscant i homogeni. Il·luminació homogènia.

Exposició:

Paviment amb celles, antilliscant i homogeni. L'itinerari pot estar obstaculitzat pel mobiliari. Il·luminació no homogènia i amb reflexos als elements expositius. Hi ha fullets explicatius de font gran i alt contrast cromàtic.