Cripta arqueológica de la presó de San Vicente Mártir

Dins el marc d’un magnífic tresor arqueològic, herència d’un passat visigot, el visitant pot realitzar un viatge audiovisual per la història de València, guiat per un avantpassat que reviu els orígens de la ciutat. Tot el conjunt es completa amb una valuosa exposició de peces relacionades amb el lloc: pintura mural romana, altar i cancell visigots, materials islàmics i una escultura de Sant Vicent Màrtir. Un conjunt arqueològic digne d’admirar.

HORARIS: 

De dilluns a dissabte, de 9.30 h. a 19.00 h. ininterrompudament. Diumenges i festius, de 9.30 h. a 15.00 h. AUDIOVISUAL (de dimarts a dissabte) : a les 10:00, 11:30, 13:00, 18:00 i 19:00 h. AUDIOVISUAL (diumenges) : a les 10:30, 11:30, 12:30 i 13:30 h. És important concertar la visita per al passe audiovisual. Durant el mateix, la cripta romandrà tancada.

patrimoni unesco: 
no-patrimonio
Dto. Valencia Tourist Card: 
Temática: 
RESERVA PRÈVIA: 
no-reserva
SERVICIS: 
Imagen destacada: 
Dirección: 

Plaza del Arzobispo, 3; 46003 - Valencia

Dirección Maps: 
POINT (-0.371619 39.4636683)
TELÈFON: 
+34 962 084 573
ZONA TURÍSTICA: 
Bus: 
Tipo recurso turistico: 
TARIFES: 
Entrada: 2EUR, 1EUR (grups, estudiants amb carnet Jove, jubilats, xiquets entre 7 i 12 anys) i gratuïta diumenges i festius. Bono d'1 dia vàlid per a tots els museus i monuments municipals, 6EUR (de venda en tots els museus municipals) .
Física: 

Aparcament:

Reservades sis places públiques de 220x450 cm, amb senyalització vertical i horitzontal: tres a la plaça de Sant Esteve, a 150 m de distància, una altra a la plaça del comte Carlet, a 210 m de distància, una al carrer del Palau, 140 m de distància i una al carrer Poeta Lorente, a 270 m de distància. Totes de paviment homogeni, amb itinerari accessible fins a la cripta i amb àrea d'acostament superior a 120 cm per ambdós costats. Places públiques reservades en pàrquing públic de la Plaça de la Reina, a 400 m de distància. Amb itinerari accessible fins a la cripta.

Accés:

Accés per mitjà d'escala amb sis escalons de 19 cm d'altura i 26 cm d'empremta, salvada per plataforma elevadora. Porta amb ample lliure de pas de 110 cm. Obertura permanent.

Mobilitat interior:

Itinerari dividit en dues altures. Primer itinerari sense desnivells. Ample lliure de pas en corredors superior a 120 cm. A la part superior hi ha quatre escalons aïllats salvats per plataforma elevadora. Paviment homogeni i antilliscant.

Escala:

Hi ha una escala que comunica els dos nivells del recinte. Compta amb vint-i-dos escalons homogenis, de 16 cm d'altura i 30 cm d'empremta. Amb passamans senzill a un costat, situat a 90 cm d'altura. No prolongat en àrees d'embarcament-desembarcament. Itinerari alternatiu per mitjà de plataforma elevadora. Paviment antilliscant i homogeni.

Exposició:

Corredors amb ample lliure de pas d’almenys 215 cm. Hi ha mobiliari de descans al primer nivell del soterrani. Zona d'audiovisuals situada en planta accessible amb itinerari accessible.

Auditiva: 

Accés:

Porta parcialment envidrada.

Mobilitat interior:

Sense informació escrita dels servicis prestats. No hi ha panells informatius a cadascuna de les estàncies amb pictogrames o textos curts. Amb avisadors lluminosos d'emergència.

Exposició:

Es realitzen visites guiades en llengua de signes contractades a través d'empresa. Audiovisuals en castellà, valencià i anglés, aquest últim subtitulat en francés i alemany.

Visual: 

Accés:

Porta principal de vidre sense senyalització visual d'alt contrast.

Mobilitat interior:

Itinerari lliure d'obstacles. Escalons aïllats senyalitzats amb paviment tàctil i contrastat. Paviment sense celles, lliscant i homogeni. No hi ha senyals informatius amb pictogrames contrastats en Braille o en relleu. Il·luminació homogènia.

Escala:

Hi ha una escala que comunica els dos nivells del recinte. Principi i final de l'escala sense senyalització tàctil i visual. Escalons sense bossell, amb senyalització tàctil i visual i sense sòcol de protecció. Amb passamans no prolongat en àrees d'embarcament-desembarcament. Paviment antilliscant i homogeni. Il·luminació homogènia.

Exposició:

Paviment sense celles, lliscant i homogeni. Itinerari lliure d'obstacles. Il·luminació homogènia i amb possibles reflexos als elements expositius.