Mercat de Colom

És un dels edificis modernistes més emblemàtics de la ciutat. Obra de l’arquitecte Francesc Móra i Berenguer realitzada segons el projecte de 1914. Edifici obert que ocupa una illa de cases i s’integra totalment en l’espai circumdant, recordant els antics envelats dels mercadets tradicionals. Després d’un gran projecte de restauració, s’ha recuperat un dels edificis modernistes més importants de la ciutat. L’esquelet, les rajoles, la ceràmica i la fusta s’han sotmès a tractaments específics; l’element recuperat més significatiu del recinte és el trencadís que en rematava la portada original. El resultat és l’obertura d’un punt d’encontre ciutadà, amb una façana colorista i valenciana que recorda les solucions estructurals i decoratives del modernisme de Gaudí.

Dirección: 

Calles Cirilo Amorós y Jorge Juan; 46004 - Valencia

Dirección Maps: 
POINT (-0.3688069 39.4684609)
TELÈFON: 
+34 963 525 478
ZONA TURÍSTICA: 
Metro: 
Imagen destacada: 
Add 
Tipo recurso turistico: 
Perfil Turista: 
SEGLE: 
HORARIS: 

Dilluns a dijous de 07:30-02:00

Divendres i dissabte de 07:30-03:00

* Cada local pot disposar del seu propi horari.

patrimoni unesco: 
no-patrimonio
TARIFES: 
Entrada lliure
Física: 

Aparcament:

Hi ha places públiques pròximes reservades per a PMR situades en carrer Cirilo Amorós. Compta amb Pàrquing Propi.

Accés:

Entrades principals amb escalons aïllats de 14 cm d'altura i amb rampa de 5% d'inclinació, 600 cm de longitud i 400 cm d'ample. Accés sense portes amb ample lliure de pas de 15 m.

Mobilitat:

Itinerari amb desnivells ocasionals de màxim 5% d'inclinació. Ample lliure de pas en corredors superior a 120 cm. Plantes Primera a Segona connectades per mitjà d'escales mecàniques, hi ha un itinerari alternatiu per mitjà d'ascensor. Paviment homogeni.

Lavabos:

Una cabina adaptada al lavabo d’homes i una altra al de dones amb itinerari accessible. Senyalització en porta amb símbol homologat. Paviment antilliscant. Porta del lavabo d'obertura amb manilla cap a dins, amb 80 cm d'ample lliure de pas. Sense moll de retorn. Davant i darrere de la porta hi ha un espai igual o superior a 150 cm Porta de la cabina d'obertura amb pom cap a dins, amb 80 cm d'ample lliure de pas. Sense moll de retorn. Forrellat fàcil de manipular. En cas d'emergència, el forrellat permet obertura des de l'exterior. Dins de la cabina es pot inscriure un cercle de 150 cm de diàmetre. Lavabo de 80 cm d'altura sense pedestal ni faldó amb 70 cm d'altura lliure inferior i 60 cm de fons. No és possible utilitzar-lo des del vàter. Aixeta monocomandament. Vora inferior de l'espill a 90 cm d'altura. No inclinat. Espai d'accés a l'inodor de 75 cm pel costat dret i 120 cm d'espai frontal. Seient de l'inodor a 45 cm d'altura. Barres de suport abatible al costat dret i fixa al costat esquerre. Barra esquerra a 75 cm d'altura i la dreta a 75 cm d'altura. Separació entre barres de 65 cm. Sense sistema d'alarma dins de la cabina.

Ascensor:

El Mercat compta amb dos ascensors, un a l'interior i un altre a l’exterior, junt l'accés del carrer Comte de Salvatierra, els dos comuniquen les plantes Primera i Segona i el Pàrquing. Portes amb ample lliure de pas de 90 cm. Botons de trucada situats a 90 cm d'altura, botons interiors situats a 90 cm d'altura.

Escala:

Escala mecànica de 150 cm d'ample entre plantes Primera i Segona amb itinerari alternatiu per mitjà d'ascensor. Paviment antilliscant i homogeni.

Auditiva: 

Accés:

Porta no envidrada. Per a l'accés no hi ha portes ja que és un espai obert permanent.

Mobilitat interior:

Informació escrita dels servicis prestats. Hi ha panells informatius a cadascuna de les estàncies amb pictogrames o textos curts. Avisadors lluminosos d'emergències.

Lavabos:

Sense sistema visual lliure/ocupat. Amb banda lliure inferior en porta de cabina.

Ascensor:

Amb indicador de parada i informació visual a la cabina però no a l’exterior. Amb avisador lluminós d'emergències. Porta no envidrada.

Visual: 

Accés:

Entrades principals sense porta amb sis escalons de 14 cm d'altura sense senyalització tàctil i visual. Rampa sense passamans, de 5% d'inclinació, 600 cm de longitud i 400 cm d'ample. Inici i fi de rampa no senyalitzat amb bandes tàctils i visuals. Paviment antilliscant.

Mobilitat interior:

Itinerari pot estar obstaculitzat pel mobiliari dels establiments de restauració. Paviment sense celles, antilliscant i homogeni. Il·luminació homogènia.

Lavabos:

Lavabos d’homes i dones senyalitzats amb pictogrames homologats, amb contrast cromàtic i tàctils, situats a 145 cm d’altura. Porta del lavabo contrastada respecte a paret. Il·luminació homogènia amb temporitzador. Paviment antilliscant. Sense obstacles ni elements volats sense senyalitzar.

Ascensor:

El Mercat compta amb dos ascensors, un en l'interior i un altre a l’exterior, junt l'accés del carrer Comte de Salvatierra, els dos comuniquen les plantes Primera i Segona i el Pàrquing. Ascensor principal amb botons contrastats, en Braille i amb alt relleu. Sense passamans. No compta amb senyals sonors que indiquen la planta de parada i el sentit de desplaçament. Sòl enfront de la porta senyalitzat amb franja tàctil i visual. Compta amb senyal d'alarma sonora i intèrfon.

Escala:

Escala mecànica entre plantes que connecta les Plantes Primera i la Segona. Amb escalons enrasats i amb franges tàctil i visuals a principi i fi de l'escala. Sense bandes contrastades en cada escaló. Amb itinerari alternatiu per mitjà d'ascensor. Paviment antilliscant i homogeni. Il·luminació homogènia.