Projecte Scithos

El turisme urbà genera algunes conseqüències negatives: emissions de CO2 i pol·lució, amuntegament, embussos, soroll i "turistificació" de la ciutat, danyant l'habitabilitat tant per a turistes com per a residents.

Mitjançant el projecte SCITHOS es pretén implementar solucions de turisme urbà de baixes emissions de carboni així com la creació d'empoderament ciutadà. Se centra en la creació de turisme urbà sostenible (d'oci i negoci) mitjançant TURISME a Ciutats Intel·ligents. Per a això, desenvolupés i implementés eines intel·ligents i tècniques de gamificació per fer el turisme urbà més sostenible. Ajudarà als diferents actors a crear visions compartides del perfil i futur de la seva ciutat, amb l'objectiu de reduir la petjada de carboni i l'ús d'energia, incrementant l'habitabilitat i la cohesió social.

Smart City Hospitality pretén crear solucions que beneficiïn la ciutat, els turistes i ciutadans centrant-se en solucions pràctiques que puguin posar-se en pràctica directament.

El projecte està finançat amb 1'2 milions € per la Comissió Europea a través de l'esquema ERA-NET (creat per impulsar la cooperació i coordinació d'activitats de recerca entre els Estats Membre), i es desenvoluparà des de gener 2016 fins desembre 2018.

PER QUÈ?

Donar suport a gestors polítics en la generació de reflexions profundes sobre barreres al desenvolupament del turisme urbà sostenible i la necessitat de transició o estratègies d'adaptació mitjançant la combinació de principis turístics, eines de simulació, apps i tècniques de gamificació.
Donar suport a l'avaluació d'estratègies d'intervenció basada en un enfocament interactiu, recolzada en simulacions i participació, que desencadeni l'aprenentatge social i un canvi de comportament, estimulant la governança participativa i la ciutadania intel·ligent.
Desenvolupar guies i eines així com la seva experimentació, facilitant l'aprenentatge col·laboratiu en un procés continu de revisió d'aquest enfocament personalitzable