Sostenibilitat, pilar de l'estratègia turística de València

Des de 2016 la sostenibilitat ha sigut una part important dels nostres plans estratègics. Des de llavors, hem anat recopilant informació d'entitats que estan treballant en la matèria i ho hem portat a la pràctica participant en diversos projectes nacionals i internacionals.  (link a projectes passats)

Però davant el nou paradigma del turisme, ens enfrontem a un nou context. D'una banda, l'agenda 2030, on el turisme és un dels sis sectors prioritaris d'activitat per a una Espanya circular. D'altra banda, l'emergència climàtica exigeix uns canvis en l'estratègia turística de qualsevol destinació pels impactes que comporta i una tàctica d'economia circular que passarà també per una nova fiscalitat “verda”, on la destinació millor adaptada serà el més competitiu. Finalment, la pandèmia de COVID19 ha generat moltes reflexions sobre l'extrema sensibilitat del turisme i la necessitat de contemplar a les destinacions en la seua globalitat, passant del màrqueting a la gestió, tenint més en compte al ciutadà.

 

Objectius per a aconseguir la millor competitivitat

Perquè tots els components del sector públic i privat siguin competitius, ens comprometem a contribuir al compliment dels Objectius de Desenvolupament Sostenible de la ciutat de València.

Per a això, ens alineem en les estratègies internacionals de l'Organització Mundial del Turisme i Hàbitat III i creem la nostra pròpia iniciativa Missions 2030, per a incorporar-nos a l'avantguarda europea de les ciutats que focalitzen la seua investigació i innovació orientada a missions de ciutat que milloren la vida de les persones i els qui ens visiten.

 

Els actors de la sostenibilitat

• Grup de treball de sostenibilitat en el Consell municipal de turisme, per a garantir la participació de tots els actors.

• Assistència tècnica: Visit València s'ha aliat amb la Fundació Aigües de València per a dotar d'eines al sector i a l'administració i avançar en matèria de sostenibilitat

• Grup de treball de turisme sostenible de Fundació Visit València (administració, empreses i universitats).

 

El full de ruta de la sostenibilitat a València

Després d'un diagnòstic de la sostenibilitat econòmica, social i mediambiental de l'activitat turística, hem calculat la petjada de carboni que genera per a poder arribar a convertir-nos en una destinació neutra en emissions en 2025.

Hem dissenyat l'estratègia de sostenibilitat en funció de com estem i on volem arribar, a través d'un quadre de control amb 151 indicadors que unifiquen els de la Comissió Europea, la norma UNEIX, la Generalitat Valenciana, el Global Sustainable Tourism Council i els Objectius de Desenvolupament Sostenible de les Nacions Unides.

L'elaboració d'aquest nou marc posarà en valor la capacitat de València de donar resposta a les necessitats d'un nou model més inclusiu i integrat, més ètic i col·laboratiu, més hospitalari i just, però sobretot, responsable.

 

PROJECTES DE SOSTENIBILITAT

 

En els últims anys, València ha participat en diferents projectes europeus el rerefons dels quals és fomentar i preservar actituds sostenibles relacionades amb l'ús de l'aigua, el turisme costaner i marítim, la diversificació de les zones turístiques o la tecnologia per a ciutats intel·ligents

 

 

 

Webinar sobre l'estratègia de sostenibilitat de València