EL PALMAR
Direcció:
Redolins, 4 46012 El Palmar
Correu electrònic: restaurantepalmar@gmail.com
Telèfon:
961620162
General:

Obert de 9:00 a 23:30. Situat en carrer pla sense obstacles amb paviment homogeni. Adapta plats per a celíacs, vegetarians, diabètics. Permet l'accés de gos guia. 

Auditiva:

Accés:

Porta parcialment envidrada. 

Lavabos:

Sense sistema visual lliure/ocupat. Sense banda lliure inferior a la porta de la cabina. 

Física:

Aparcament:

Reservada una plaça pública amb senyalització vertical i horitzontal al carrer de Redolins, amb itinerari accessible fins al restaurant. 

Accés:

Entrada principal amb desnivell de 4 cm d'altura. Porta amb ample lliure de pas de 93 cm. Obertura cap a l'interior. 

Barra:

Itinerari accessible des de l'entrada del restaurant. Barra de 110 cm d'altura. 

Saló menjador:

El restaurant compta amb quatre menjadors distribuïts en diverses estàncies: tres a la planta baixa i un al primer pis, este últim accessible únicament per mitjà d'escala. Ample lliure de pas en corredors inferior a 120 cm. Estrenyements puntuals de 45 cm. Espai lliure de pas entre taules amb un mínim de 45 cm i un màxim de 120 cm. Sense possibilitat d'inscriure un cercle de 150 cm de diàmetre. Taules de quatre potes, sense travesser, de 73 cm d'altura. A la part inferior, 62 cm d'alt, 73 cm d'ample i 90 cm de fons. Paviment homogeni. 

Terrassa:

Situada junt amb la vorera, amb desnivell de 14 cm d'altura salvat per rebaix. Paviment homogeni i antilliscant en sec i en mullat. Taules de quatre potes, de 74 cm d'altura. A la part inferior, 69 cm d'altura. 

Lavabos:

Lavabos d’homes i dones adaptats, amb itinerari accessible. Senyalització en porta amb símbol no homologat. Paviment antilliscant. Porta del lavabo d'obertura amb manilla cap a dins, situada a 101 cm d'altura. Amb 70 cm d'ample lliure de pas al lavabo de dones i 90 cm al d’homes. Sense moll de retorn. Davant i darrere de la porta no hi ha un espai igual o superior a 150 cm. En cas d'emergència, el forrellat no permet obertura des de l'exterior. Dins de la cabina no es pot inscriure un cercle de 150 cm de diàmetre. Lavabo de 83 cm d'altura amb pedestal, amb 69 cm d'altura lliure inferior i 22 cm de fons. No és possible utilitzar-lo des del vàter. Aixeta monocomandament. Espill no inclinat amb vora inferior a 116 cm del sòl. Espai d'accés a l'inodor de 20 cm pel costat dret, 50 cm pel costat esquerre i 85 cm d'accés frontal. Seient de l'inodor a 40 cm d'altura. Barra de suport fixa al costat de dret a 73-91 cm d'altura i abatible al costat esquerre, a 74-60 cm d'altura. Separació entre barres de 62 cm. Sense sistema d'alarma dins de la cabina. 

Escala:

Hi ha una escala que comunica la Planta Baixa amb la Primera. No hi ha itinerari alternatiu accessible. Està composta per dos trams de quatre i setze escalons homogenis de 17 cm d'altura i 23 cm d'empremta. Amb passamans senzills a un costat i a l'altre de l'escala, situats a 90-108 cm d'altura. No prolongats en replanells intermedis ni en àrees d'embarcament/desembarcament. Paviment antilliscant i homogeni. 

Visual:

Accés:

Porta principal de vidre, amb senyalització visual d'alt contrast i amb un desnivell de 4 cm d'altura. Paviment antilliscant. Felput sense ancorar una vegada passada la porta. 

Barra:

Itinerari sense desnivells i paviment antilliscant i homogeni. Barra de 110 cm d'altura. 

Saló menjador:

Itinerari sense desnivells i paviment sense celles, antilliscant i homogeni. Carta amb textos grans i contrastats. Il·luminació homogènia. 

Terrassa:

Terrassa situada a la calçada junt amb la vorera del restaurant. Delimitada per cossiols. Paviment antilliscant i homogeni. 

Lavabos:

Lavabos d’homes i dones senyalitzats amb pictogrames homologats, amb contrast cromàtic i no tàctils, situats a 174 cm d'altura. Porta del lavabo contrastada respecte a la paret. Il·luminació homogènia sense temporitzador. Paviment antilliscant. Sense obstacles ni elements volats sense senyalitzar. El lavabo de la Planta Primera compta amb senyalització no homologada, situada a 190 cm d'altura. Amb un escaló a la cabina de 9 cm. 

Escala:

Hi ha una escala que comunica la Planta Baixa amb la Primera. Principi i final de l'escala sense senyalització tàctil i visual. Escalons amb bossell, sense senyalització tàctil i visual i amb sòcol de protecció. Amb passamans no prolongat als replans. Paviment antilliscant i homogeni. Il·luminació no homogènia.