CASA CARMELA
Direcció:
Isabel de Villena,155 (Playa de la Malvarrosa) 46011 Valencia
Correu electrònic: info@casa-carmela.com
Telèfon:
+34 963 710 073
General:

Horari: de dimarts a diumenge de 13:00h a 14:00h. Situat en carrer pla sense obstacles, de vianants i amb paviment homogeni. Oferix menú per a celíacs, vegetarians, diabètics. Permet l'accés de gos guia. Hi ha senyalització contrastada amb pictogrames homologats, amb informació sobre espais i itineraris. 

Auditiva:

Accés:

Porta parcialment envidrada. 

Saló Menjador:

Compta amb deu taules redones amb capacitat per a deu persones cadascuna. Disponibilitat de més taules redones baix demanda. 

Terrassa:

Porta parcialment envidrada. Compta amb sis taules redones amb capacitat per a sis persones cadascuna. 

Lavabos:

Sense sistema visual lliure/ocupat. Sense banda lliure inferior a la porta de la cabina. 

Física:

Aparcament:

Reservades nou places públiques de 220x450 cm, amb senyalització vertical i horitzontal: una al carrer Mendizábal, a 32 i a 360 m de distància, dues al carrer Malva-rosa, a 110 i a 360 m de distància, dues al carrer Cavite, a 177 i a 230 m de distància i quatre al carrer Pavia, a 300 m de distància. Amb itinerari accessible, de paviment homogeni fins al restaurant. Àrea d'acostament superior a 120 cm per ambdós costats. 

Accés:

Entrada principal amb escalons aïllats de 17 cm i 15 cm d'altura, amb rampa de 7,2% d'inclinació, 130 cm de longitud i 90 cm d'ample. Dues portes amb ample lliure de pas de 200 cm. Obertura cap a l'exterior per mitjà de tirador situat a 105 cm d'altura. 

Barra:

Itinerari accessible des de l'entrada del restaurant. Barra de 104 cm d'altura. 

Saló menjador:

Accés sense desnivell. Paviment homogeni i antilliscant en sec i en mullat. Ample lliure de pas en corredors superior a 120 cm. Estrenyements puntuals de 100 cm. Espai lliure de pas entre taules de 70 cm. Sense possibilitat d'inscriure un cercle de 150 cm de diàmetre. Taules de quatre potes sense travesser. A la part inferior, 75 cm d'alt, 97 cm d'ample i 50 cm de fons. 

Terrassa:

Accés sense desnivell. Paviment homogeni i antilliscant en sec i en mullat. Ample lliure de pas en corredors superior a 120 cm . Espai lliure de pas entre taules de més de 120 cm. Amb possibilitat d'inscriure un cercle de 150 cm de diàmetre. Taules d’un peu sense travesser. A la part inferior, 70 cm d'alt, 89 cm d'ample i 45 cm de fons. 

Lavabos:

Hi ha un lavabo adaptat al d'homes i un altre al de dones. Amb itinerari accessible. Senyalització a la porta amb símbol no homologat. Paviment antilliscant. Porta del lavabo d'obertura amb manilla cap a dins, amb 60 cm d'ample lliure de pas, sense moll de retorn. Davant i darrere de la porta hi ha un espai igual o superior a 150 cm. Porta de la cabina d'obertura amb manilla cap a dins, amb 70 cm d'ample lliure de pas amb moll de retorn. Dins de la cabina no es pot inscriure un cercle de 150 cm de diàmetre Lavabo de 83 cm d'altura sense pedestal ni faldó, amb 57 cm d'altura lliure inferior i 57 cm de fons. No és possible utilitzar-lo des del vàter. Aixeta de gir. Espill no inclinat amb vora inferior a 100 cm d'altura. Espai d'accés frontal a l'inodor de 90 cm. Seient de l'inodor a 41 cm d'altura. Barres de suport fixes a un costat i a l'altre i situades a 75 cm d'altura. Separació entre barres de 67 cm. Sense sistema d'alarma dins de la cabina. Il·luminació homogènia amb sensor de moviment. 

Visual:

Accés:

Porta principal amb dos escalons de 17 cm i 15 cm d'altura. Rampa sense passamans, de 7,2% d'inclinació, 130 cm de longitud i 90 cm d'ample. Inici i fi de rampa no senyalitzat amb bandes tàctils i visuals. Paviment antilliscant. 

Barra:

Itinerari sense desnivells, lliure d'obstacles. Barra de 104 cm d'altura. 

Saló menjador:

Itinerari sense desnivells, lliure d'obstacles. Paviment sense celles, antilliscant i homogeni. Carta amb textos grans i contrastats. Il·luminació homogènia. 

Terrassa:

Itinerari lliure d'obstacles. Paviment sense celles, antilliscant i homogeni. Il·luminació homogènia. 

Lavabos:

Lavabos d’homes i dones senyalitzats amb pictogrames no homologats, amb contrast cromàtic i no tàctils, situats a 220 cm d'altura. Porta del lavabo contrastada respecte a la paret. Il·luminació homogènia amb sensor de moviment. Paviment antilliscant. Sense obstacles ni elements volats sense senyalitzar.