LA PEPICA
Direcció:
Pº Neptuno, 2, 6 y 8. Playa de la Malvarrosa 46011 Valencia
Correu electrònic: lapepicareservas@hotmail.com
Telèfon:
+34 963 710 366
General:

Horari: de Dilluns a Dissabte de 13:00 a 15:45h i de 20:30 a 22:45h Diumenges i festius a la nit tancat. Novembre, desembre i gener tancat entre setmana, només obrin els caps de setmana. Situat en carrer pla, sense obstacles i amb paviment homogeni. Oferix menú per a celíacs, vegetarians, diabètics. Permet l'accés de gos guia. Hi ha senyalització contrastada, en relleu amb pictogrames homologats, amb informació sobre espais i itineraris. 

Auditiva:

Accés:

Porta parcialment envidrada. 

Saló Menjador:

Compta amb quatre taules redones amb capacitat entre sis i huit persones cadascuna. 

Lavabos:

Sense sistema visual lliure/ocupat. Sense banda lliure inferior a la porta de la cabina. 

Física:

Aparcament:

Reservades dotze places públiques de 220x450 cm amb senyalització vertical i horitzontal: quatre al carrer Eugenia Viñes, a 300 m de distància i huit a l'avinguda Neptú, a 100 m de distància. Amb itinerari accessible, de paviment homogeni fins al restaurant. Àrea d'acostament superior a 120 cm per ambdós costats. Places públiques reservades situades en pàrquing públic de l'avinguda Neptú. Itinerari accessible fins al restaurant. 

Accés:

Entrada principal amb escaló aïllat de 14 cm d'altura. Porta amb ample lliure de pas de 162 cm. Obertura cap a l'exterior, per mitjà de tirador situat a 80-125 cm d'altura. 

Saló menjador:

Accés sense desnivell. Paviment homogeni i antilliscant en sec i en mullat. Ample lliure de pas en corredors superior a 120 cm. Espai lliure de pas entre taules de 90 cm. Amb possibilitat d'inscriure un cercle de 150 cm de diàmetre. Taules de quatre potes, sense travesser. A la part inferior, 75 cm d'altura, 82 cm d'ample i 50 cm de fons. Paviment homogeni. 

Lavabos:

Hi ha una cabina adaptada unisex amb itinerari accessible. Senyalització a la porta amb símbol homologat. Paviment antilliscant. Porta del lavabo d'obertura amb pom cap a dins, amb 80 cm d'ample lliure de pas. Sense moll de retorn. Davant i darrere de la porta hi ha un espai igual o superior a 150 cm. Dins de la cabina es pot inscriure un cercle de 150 cm de diàmetre. Lavabo de 85 cm d'altura, 40 cm d'altura lliure inferior i 50 cm de fons. No és possible utilitzar-lo des del vàter. Aixeta monocomandament. Espill inclinat amb vora inferior a 103 cm del sòl. Espai d'accés a l'inodor de més de 120 cm d'accés frontal. Seient de l'inodor a 47 cm d'altura. Barra de suport abatible al costat dret, situada a 85 cm d'altura. Sense sistema d'alarma dins de la cabina. 

Visual:

Accés:

Porta principal de vidre amb senyalització visual d'alt contrast, amb un escaló de 14 cm d'altura. 

Saló menjador:

Itinerari sense desnivells i lliure d'obstacles. Paviment sense celles, antilliscant i homogeni. Carta amb textos grans i contrastats. Il·luminació homogènia. 

Lavabos:

Lavabos d’homes i dones senyalitzats amb pictogrames no homologats, amb contrast cromàtic i tàctils, situats a 150 cm d'altura. Porta del lavabo contrastada respecte a la paret. Il·luminació homogènia sense temporitzador. Paviment antilliscant. Sense obstacles ni elements volats sense senyalitzar.